«Καί, ὅταν πάλιν σφάλῃς καί πίπτῃς, πάλιν μετανόει. Μή ἀπελπίζεσαι»

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra