«Μίσησον ὡς ἐχθρόν ἄσπονδον τόν ἑαυτόν σου»

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra