“Χάρις δέ εἶναι, ἵνα διαφανέστερον εἴπωμεν, μικρά ἤ μεγάλη δωρεά τῆς ἀπείρου θείας πλουταναδόσεως”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra