Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

…Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Μόνος Ἀληθινός Θεός, καί ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, ἡ Μόνη Ἐκκλησία, πολεμᾶται καί θά πολεμᾶται ἔως τή συντέλεια τῶν αἰώνων…

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο του Πορφυρίτη σχετικό με τον πόλεμο που εντείνεται παραμονές των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης προς τον Χριστό, τον Μόνο Αληθινό Θεό και την Ορθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία.


Καλῶς ἤρθατε στήν χώρα τῶν “ἀνθρωποφάγων”

του Πορφυρίτη

Καθώς πλησιάζει ἡ ἁγία ἡμέρα τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως, καί στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ἡ «Βουλή Τηλεόραση», ὁ τηλεοπτικός σταθμός δηλαδή, τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, προφανῶς θέλοντας νά τιμήσει τό μεγάλο αὐτό γεγονός γιά τούς Χριστιανούς Ἕλληνες, στήν ὑπηρεσία τῶν ὁποίων, θεωρητικά, βρίσκεται, παρουσίασε τήν ταινία: «Almanya, Καλώς Ήρθατε στη Γερμανία»!

Ἡ ταινία, γερμανικῆς παραγωγῆς, γραμμένη καί σκηνοθετημένη ἀπό τήν Γιασεμίν Σαμντερελί, τουρκικῆς καταγωγῆς, παρουσιάζει μέ σατιρικό ἤ καί, θά λέγαμε, τρομακτικό τρόπο (καί μέσα σέ μιά ἤ δυό σκηνές) τήν χριστιανική πίστη, δημιουργώντας, κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη, μιά ἀπέχθεια γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί γιά τούς μαθητές Του, τούς Χριστιανούς.

Πιό συγκεκριμένα, σέ κάποια σκηνή τῆς ταινίας, δυό τουρκόπουλα συζητούσαν: τό πρῶτο εἶπε ὅτι θά πάει στήν Γερμανία, καί τό δεύτερο, ἀφοῦ τοῦ ζήτησε νά τοῦ στείλει τό γνωστό ἀναψυκτικό ἀμερικανικῆς πολυεθνικῆς ἐταιρείας, τοῦ ἀνέφερε ὅτι χαίρεται πού δέν θά πάει αὐτό στήν Γερμανία. Ὅταν ρωτήθηκε «γιατί», ἀπάντησε ὅτι ἐκεί οἱ ἄνθρωποι εἶναι μόνο ἄθεοι. «Οἱ Γερμανοί», εἶπε, «τρῶνε χοιρινό καί ἀνθρώπους». «Αλήθεια; Τρῶνε ἀνθρώπους;», ρώτησε ἔκπληκτο τό ἕνα παιδί, ἐνῶ τό ἄλλο τοῦ ἐξήγησε ὅτι ἔχουν ἕνα νεκρό ἄντρα ἐπάνω στό σταυρό καί πηγαίνουν κάθε Κυριακή στήν ἐκκλησία, γιά νά τόν φᾶνε καί νά πιοῦν τό αἷμα του.

Τό βράδυ, καί ἐνῶ ἔβλεπε στό ὄνειρό του νά πίνει μέ ἕνα τεράστιο καλαμάκι τό πολυδιαφημιζόμενο ἀναψυκτικό, μέ τά γνωστά μπουκάλια ἀραδιασμένα σέ ὅλη τήν ὀθόνη, ἐμφανίστηκε ἕνας ἄντρας ἐπάνω στόν σταυρό μέ ἀγκάθινο στεφάνι στό κεφάλι καί μαύρους κύκλους στά μάτια, πού ὑποδύονταν τόν Χριστό, καί ὄρμηξε νά τρομάξει τό παιδί…

Δέν ξέρω ἐάν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ἤ κάποιοι «ὑπεράνω» «χριστιανοί» γελάσανε μέ αὐτές τίς «ἀστεῖες» σκηνές πού προσβάλλουν τόν Χριστό μας. Δέν ξέρω, ἐάν πράγματι, πρόβαλλαν αὐτήν τήν ταινία, πέντε ἡμέρες, πρό τῶν Χριστουγέννων γιά νά τιμήσουν τούς Χριστιανούς. Ἐκεῖνο πού ξέρω, εἶναι ὅτι δέν θά ἔκαναν ποτέ, μά ποτέ, κάτι ἀνάλογο μέ τόν Μωάμεθ. Ἀκόμη καί ἐάν κατά τά ἄλλα, ἡ ταινία ἦταν ἡ καλύτερη τοῦ κόσμου!

Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Μόνος Ἀληθινός Θεός, καί ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, ἡ Μόνη Ἐκκλησία, πολεμᾶται καί θά πολεμᾶται ἔως τή συντέλεια τῶν αἰώνων. Μᾶς ἔχουν συνηθίσει, ἄλλωστε, ὁ πόλεμος αὐτός νά ἐντείνεται παραμονές τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης. Ἐμεῖς, εὐχόμαστε, μέ πραγματική ἀγάπη Χριστοῦ, ὅπως ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν Ἴδιο νά ἀγαπᾶμε τούς πάντες μηδενός ἐξαιρουμένου, μετάνοια σέ ὅλους, ὥστε ὅλοι νά γίνουμε κοινωνοί τοῦ Παναγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου μας· ὅσοι εἴμαστε στήν Ἐκκλησία Του, πολεμώντας μέ τήν ἁμαρτία καί ὁμολογώντας τήν Πίστη μας, καί ὄσοι εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἐπιστρέφοντας σέ Αὐτήν!

Πορφυρίτης