“Ὅποιος ἀκολουθεῖ την αἳρεσή τους ἢ ἂλλη αἳρεση, ἀκόμα και ἂν εἶναι ἐπίσκοπος, ἢ ἀσκητής, ἢ ὁποιοσδήποτε ἂλλος, να εἶναι ἀνάθεμα”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra