“Ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση! Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια! Δέν ὑπάρχει ἄλλη Πίστη πέρα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη!”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra