“Στίς μέρες μας ὅμως, Πατριάρχες καί Μητροπολῖτες πλασάρουν στόν κόσμο τήν Ὀρθοδοξία μας μέ ἐκπτώσεις”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr