“Οἱ Οἰκουμενισταί δέν προσεύχονται, ἄλλ΄ ἁπλῶς φλυαροῦν περί ἑνώσεως, ἐννοοῦντες τήν ἕνωση ὡς μίξη τῆς ἀληθείας μέ τά ψεύδη”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra