“Οἱ Οἰκουμενιστές πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι, μητροπολῖτες, ἐπίσκοποι, μερικοί ἱερεῖς ἀκόμα καί καθηγηταί, λαϊκοί, καθηγηταί πανεπιστημίου καί ἄλλοι, ἐνῶ παρουσιάζονται ὡς ὀρθόδοξοι εἶναι στήν πραγματικότητα αἱρετικοί”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra