“Ὁ Οἰκουμενισμός ἐπιδιώκει σέ πρώτη φάση νά ἑνώσει τήν Ὀρθοδοξία μέ ὅλες τίς ἄλλες ὁμολογίες…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra