Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. Σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου παρέχονται από 8 έως 10 ώρες εβδομαδιαίως Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης μεταξύ των οποίων μάθημα Κορανίου, μάθημα Ισλαμικής Ιστορίας, Τουρκικής Γλώσσας, Αραβικής Γλώσσας Ερμηνείας Ισλαμικού Δικαίου, κ.α.

Φαίνεται πως στους μαθητές -σπουδαστές των ελληνικών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων η ελληνική Πολιτεία δεν τολμά να επιβάλλει πολυθρησκειακή συγκρητιστική εκπαίδευση, όμως στους χριστιανούς μαθητές αποστερείται το δικαίωμα εκπαίδευσης στις αρχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης παρά τις σαφείς συνταγματικές επιταγές και τις σχετικές ερμηνευτικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΗΓΗ