Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

… Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας…

Καλό είναι να φαίνεται πότε πότε κάποια διαφορά της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από εκείνης του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε απογοητευμένοι από τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με το Μάθημα των Θρησκευτικών, με τις διατάξεις για τη Βλασφημία, για τη σχέση της με τη λέσχη Μπίλντερμπεργκ, για τα σχέδια της σε σχέση με τον ερχομό του Πάπα στη Μακεδονία, για την ένοχη απραξία της σε σχέση με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, για τη δωρεά πολλών εκατομμυρίων στον αρχιοικουμενιστή αρχιεπίσκοπο Αμερικής, για να συνεχίσει τα έργα αλλοίωσης του ορθοδόξου φρονήματος στην Αμερική και ένα σωρό άλλους θρησκευτικούς ακροβατισμούς μέσω της πολιτικής του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του. Η παρούσα απόφαση φαίνεται να διαφέρει από όλες τις προηγούμενες, για τις οποίες, εν ευθέτω χρόνω, θα τιμωρηθεί, αν δεν αλλάξει άρδην την πολιτική της.

Διαβάσαμε στο esos.gr:


Διάταξη: Παύει να είναι αργία η εορτή των Τριών Ιεραρχών

Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»:

Α. Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της θρησκευτικής των Τριών Ιεραρχών, παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας.

Β. Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Γ. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προβολή του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου των Μεγάλων Πατέρων και της εν γένι προσφοράς τους στην Εκπαίδευση και τα Γράμματα.
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική, έτσι ώστε ο τρόπος εορτασμού της συγκεκριμένης θρησκευτικής και σχολικής εορτής να είναι καθολικός και ενιαίος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ