Του Παναγιώτη Νούνη
Αποκλειστικά για katanixi.gr

Η Θεολογική και Θρησκειολογική παραμυθία και παρηγοριά στους πενθούντες είναι χρήσιμη και αναγκαία για όσους πιστεύουν ισχυρίζονται οι ειδικοί επιστήμονες…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Έρως και Θάνατος, οι δύο υπαρξιακές όψεις του ενός νομίσματος της καθόλης Ζωής του Ανθρώπου. Ο Έρως ανασταίνει κυριολεκτικά τον άνθρωπο, από την θανατηφόρα και καταθλιπτική εγωκεντρική συσπείρωση στον εαυτόν του με ισχυρά ώθηση προς (επι)κοινωνία με τον Άλλο, και ο προσωρινός ή φαινομενικός βιολογικός Θάνατος καθοδηγεί τον άνθρωπο στην όντως αληθινή και αιώνια Ζωή (και όσοι βιώνουμε την απώλεια και το πένθος είναι μια πολύτιμη ευκαιρία να απογαλακτίσουμε να αποκόψουμε τον ομφάλιο λώρο απο την ψυχολογική και συναισθηματική προσκόλληση μας σε Άλλους ανθρώπους η οποία εξάπαντος μας δημιουργεί αλληλο-εξαρτητικές σχέσεις οι οποίες δεν βοηθούν οντολογικά την τελειοποίηση και την πνευματική μας εξέλιξη, που αποφέρουν συνάμα -άμα τη απωλεία- βαθύτατο ψυχικό πόνο και οδύνη) με την αληθινή προσδοκία και την γνήσια ελπίδα της Θεο-Λογικής καινής κτίσεως, δηλαδή της ολιστικής και εσχατολογικής ψυχοσωματικής Αναστάσεως του Ανθρώπου απο τον Θεό Λόγο.

Η Θεολογική και Θρησκειολογική παραμυθία και παρηγοριά στους πενθούντες είναι χρήσιμη και αναγκαία για όσους πιστεύουν ισχυρίζονται οι ειδικοί επιστήμονες.

Του Παναγιώtη Νούνη

Σύμβουλος Ψυχικής & Πνευματικής Υγείας
Ερευνητής της Αναλυτικής Ψυχολογίας
† Θεολόγος – Θρησκειολόγος
LIFECOACH
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 00357+96897711
panagiotisnounis@gmail.com

Ακολουθεί μιά ενδιαφέρουσα επιστημονική διάλεξη, περί της Ψυχολογίας του Πένθους, και για τους τρόπους διαχειρίσεως του πένθους και της απώλειας του θανάτου αγαπημένων προσώπων όσον αφορά κυρίως μικρά παιδιά και τους εφήβους μας.

«Παιδιά και θλίψη: Βοηθώντας το παιδί σας να αντιμετωπίσει την απώλεια».

…………………………………………….

ON THE PSYCHOLOGY OF MOURNING FOR YOUNG CHILDREN

Love and Death, the two existential aspects of a coin of the whole of Human Life. Eros literally resurrects man, from the deadly and depressing egocentric aggregation in himself with a strong impulse to communion with the Other, and the temporary or apparent biological Death guides man to the indeed true and eternal Life (and Loss and mourning is a valuable opportunity to wean ourselves to cut the umbilical cord from our psychological and emotional attachment to Other people which always creates interdependent relationships that do not ontologically help our perfection and spiritual development, which result in co-development -when the loss- deepest mental pain and suffering) with the true expectation and the genuine hope of the Theo-Logical new creation, that is, of the holistic and eschatological psychosomatic Resurrection of Man by God the Word.

Theological and Religious fairy tales and consolations for the mourners are useful and necessary for those who believe, experts claim.

By Panagiotis Nounis
Mental & Spiritual Health Consultant
Researcher of Analytical Psychology
† Theology / Religious Scholar
LIFE COACH

Here is an interesting scientific lecture on the Psychology of Mourning, and on how to manage mourning and the loss of loved ones, especially our young children and adolescents.

«Children and Grief: Helping Your Child Cope with Loss».