εικόνα άρθρου: Κολυμπάρι
του Απόστολου Σαραντίδη 

Ούτε απέθανε ούτε ετάφη

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον κ. Απόστολο Σαραντίδη το ακόλουθο άρθρο:

Όταν τον Μάρτιο του 2016 γινόταν η Ημερίδα στον Πειραιά υπό την αιγίδα του άλλοτε «λέοντα της Ορθοδοξίας» με τα πήλινα τελικά δόντια, για την τάχα και αγία και μεγάλη σύνοδο του Βαρθολομαίου του Ιουνίου υπό τη διοργάνωση και προστασία των Μυστικών Υπηρεσιών της CIA, όσοι είχαμε ορθόδοξες ανησυχίες αναθαρρήσαμε με τις κόκκινες γραμμές που τέθηκαν και τις ορθόδοξα εμπεριστατωμένες εισηγήσεις.

Έξι μήνες μετά, η συμπαγής ομάδα όπως φαίνονταν των εισηγητών, έκανε τα πρώτα ρήγματα αρχής γενομένης λαϊκού πανεπιστημιακού σεβαστού καθ’ όλα τα άλλα μέχρι τότε, ο οποίος ενώ συνέταξε σχεδόν ο ίδιος κείμενο σε Σύναξη κάπου κοντά στους Κενταύρους για τη διακοπή μνημόνευσης σύμφωνα κυρίως με το 15ο Κανόνα της ΑΒ Συνόδου του 861 επί Μ. Φωτίου, τούτ’ έστιν θεολογικώς αποτείχιση, λίγες ημέρες μετά ανακάλεσε την υπογραφή του ανερυθρίαστα με ανεπαρκώς αστεία αιτιολόγηση. Έκτοτε, ο ίδιος περιέργως για το θέμα αυτό σιγεί. Τον ακολούθησαν στο ιδιότυπο αυτό «σχίσμα» καθένας για διάφορους λόγους, και πατέρες. Κάποιοι και εκ των τότε εισηγητών.

Για να συνεννοούμεθα για άλλη μία φορά, ο ρασοφόρος διακόπτει τη μνημόνευση του προϊσταμένου του μόνο αν εκείνος κηρύττει κατεγνωσμένη αίρεση από άγιο ή Σύνοδο απροκάλυπτα δημοσίως προ Συνοδικής καταδίκης, και αυτός δεν πρέπει να προκαλεί σχίσμα απομακρυνόμενος  από τα όρια της δικαιοδοσίας του επισκόπου του, αναμένοντας την πιθανή επιστροφή του εις τα ορθόδοξα.

Ο δε λαϊκός, εξακολουθεί να επικαιροποιεί την αποτείχισή του από οποιαδήποτε αίρεση όπως τη θεμελίωσε ο ανάδοχός του την ώρα της βαπτίσεώς του με τα απανωτά «Απεταξάμην», μη κοινωνώντας με αιρετικό όταν τον αντιληφθεί, και παραιτούμενος «μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν». Αυτά, από την Ορθόδοξη καταγεγραμμένη Ιερά Παράδοση.

Η ακατανόητη όμως προσωπική άποψη κάποιων ιδίως ρασοφόρων αλλά και λαϊκών κυρίως από χριστιανικές αδελφότητες και σωματεία περί του αντιθέτου, στερείται παντελώς θεολογικής και πατερικής ερμηνείας. Η αποτείχιση, αγαπητοί αθεολόγητοι ακατήχητοι που επιμένετε να παραμένετε σε αναξίους ή αστοιχείωτους πνευματικούς, είναι θεολογικότατος όρος που όχι απλά δεν σε βγάζει από την Εκκλησία το οποίο βλακωδώς διδάσκετε σε αφελείς που δεν έχουνε καταλάβει ακόμη, αλλά σε σφραγίζει περισσότερο στους κόλπους της. «Οἱ γὰρ δι’ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεωςἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται.». (15ος Κανών ΑΒ 861). Τώρα που το μάθατε, πάμε λίγο παρακάτω.

Απόδειπνο κάνετε; – Κάνετε. Το παρακάτω το λέτε καθημερινά; «…τς τν ναντίων φόδους ποτειχίζουσα, κα πρς σωτηρίαν καθοδηγοσά με…»; – Το λέτε. Σας βγάζει εκτός Εκκλησίας η Παναγία την οποία δέεστε να σας αποτειχίσει; Διότι αν όχι, διασπείρετε εις το ποίμνιο και τα κατηχητόπουλά σας ψεύδη και  αστήρικτες θεολογικά επικίνδυνες ανοησίες περί εξόδου από την Εκκλησία.

Πνευματικούς έχετε; – Έχετε. Μυαλό ελάχιστο διαθέτετε για να αντιληφθείτε την πλάνη τους; – Διαθέτετε. Τότε γιατί αυτή η κατάσταση; Το παρακάτω το γνωρίζετε; «…λλ κα ἐὰν μες  γγελος ξ ορανο εαγγελίζηται μν παρ’  εηγγελισάμεθα μν, νάθεμα στω»; Δεν παραθέτουμε τη βιβλιογραφία του Παύλου διότι γνωρίζετε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Για ποια υπακοή λοιπόν σε θέματα πίστεως (και ηθικής) σε πνευματικό και επίσκοπο ομιλούν, και διδάσκουν τα αλλότρια και παρασύρουν ψυχές;

Τι εννοούν όταν λένε Εκκλησία; Το ιερατείο; Τη διοίκηση; Λίγο από αυτά και λίγο από Πατέρες; Και πιστούς εν ζωή; Και κεκοιμημένους; Όλα μαζί; Ό,τι κι αν λένε;

Τι εννοούν όταν λένε «Σύνοδο» και «Υπακοή στη Σύνοδο»; Της Λυών του 1274 την «ενωτική» ληστρική; Της Φερράρας του 1438 την αιρετική «ενωτική»; Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του 1341 που καταδίκασε τον παπικό βααρλαμισμό των κτιστών ενεργειών; Του Κολυμπαρίου της Κρήτης του 2016 που άλλαξε μεθοδικά από το 1902 την ορθόδοξη εκκλησιολογία;

Τι εννοείτε όταν λέτε «7 Οικουμενικές Σύνοδοι»; Άλλες δεν έγιναν; Όλες ήσαν Οικουμενικές; Όλες ήσαν Ορθόδοξες; Πανορθόδοξη  με τη συμμετοχή και εκπροσώπου του Πάπα το 879 που καταδίκασε το Filioque ύπήρξε; – Υπήρξε. Έγινε σε καθεστώς αυτοκρατορικού περιβάλλοντος υπό την επίβλεψη του τότε κράτους όπως έπρεπε για μια Οικουμενική; – Έγινε. Άρα είναι η 8η  Οικουμενική Ορθόδοξη.

Το 1341 υπήρχε Κωνσταντινούπολη και Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία; – Υπήρχε. Υπήρχε αυτοκράτωρ; – Υπήρχε. Συγκάλεσε το κράτος διά του αυτοκράτορος Σύνοδο Πανορθόδοξη όπως έπρεπε; – Συγκάλεσε. Ήταν ο Πάπας τότε Ορθόδοξος με ιερωσύνη και με Μυστήρια αφού ο τελευταίος ορθόδοξος Πάπας εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση το 1009 από τους Φράγκους και οι επόμενοι είναι εγκάθετοι άνευ διαδοχής, ιεροσύνης και Χάριτος για να συμμετάσχει; – Όχι. Καταδικάστηκε για άλλη μία φορά ο Παπισμός; – Καταδικάστηκε; Είναι ο παπισμός Εκκλησία; – Όχι. Συνεπώς ομιλούμε για την 9η Οικουμενική Ορθόδοξη Σύνοδο.

Οι αιρετικοί αγαπητοί, δεν καλούνται σε Ορθόδοξη Σύνοδο όπως στο Κολυμπάρι αναγνωρίζοντας τους ιερωσύνη. Αν έχουν ιερωσύνη τελούν και Μυστήρια δι’ Αγίου Πνεύματος. Τότε τι μας χωρίζει; – Λογικά, τίποτα. Ούτε συμπροσεύχονται οι διαφορετικές πίστεις, η Αλήθεια με την πλάνη. Καταλαβαίνετε τι προωθεί και επιβάλει το Κολυμπάρι;

Έγινε από τότε άλλη Οικουμενική Σύνοδος; – ‘Όχι. Όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι ασχολήθηκαν με κάτι άλλο πλην της καταδίκης αιρέσεων; – Όχι. Το 2016 ποια αίρεση καταδίκασε η λεγόμενη σύνοδος; – Καμία. Γιατί δεν ονομάστηκε η Κολυμπάρια 10η; – Διότι αρχίζουν τη μέτρηση από την αρχή στη Νέα Εποχή. 1η κλπ. (Αυστραλίας Μακάριος). Και πολύ απλά διότι δεν είναι ούτε Αγία διότι δεν είναι επόμενη τοις Αγίοις Πατράσι. Δεν είναι Μεγάλη διότι μέρος μόνο επιλεγμένων επισκόπων από μέρος τοπικών εκκλησιαστικών διοικήσεων συμμετείχε χωρίς δικαίωμα ψήφου πλην των παπικώς δι’ ανυπάρκτου πρωτείου υπογραψάντων προκαθημένων. Ούτε και Σύνοδος είναι αφού όχι μόνο δεν καταδίκασε καμία αίρεση μην έχοντας καν στο λεξιλόγιό της τη λέξη αίρεση αλλά διέστρεψε την ορθόδοξη εκκλησιολογία αναγνωρίζοντας το σημαίνων «εκκλησία» ως το διαχρονικό όνομα όλων των αιρέσεων με το αυθαίρετο πρωτόλειο πρόσχημα του  σημαινόμενου άσχετου «τεχνικού όρου» (terminus technicus), επενέβη απαράδεκτα ως μη όφειλε σε θέματα νηστείας, μεικτών απαγορευμένων από τους Κανόνες γάμων όχι από παραξενιά των Ιερών Κανόνων αλλά επειδή δεν γίνεται να ενωθούν τα πνευματικά ανόμοια, και εκκοσμίκευσης μια θεωρίας του Προσώπου ασύστατης θεολογικά, συνεπώς ανύπαρκτης.

Η θεωρητική βάση λοιπόν της Οικουμενιστικής Παναιρέσεως που συνταράσσει την Εκκλησία εδώ και 120 χρόνια, ενώ μέχρι το 2016 βρίσκονταν διεσπαρμένη σε μερικούς αιρετικούς εγκεφάλους ρασοφόρων και δη επισκόπων, από το 2016 με την παρούσα δήθεν σύνοδο που δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα αιρετικό κακέκτυπο Πολιτικό Συνέδριο προκαθημένων κατά τα πρότυπα της Β΄Βατικάνειας του 1965 με την απροκάλυπτη υποστήριξη των ΗΠΑ και με σκοπό να αποτελέσει το πρώτο νομικό θρησκευτικό ανάχωμα στον ρωσικό παράγοντα στα Βαλκάνια και την Ουκρανία, τώρα πλέον αποτελεί μόνιμο νομικό τάχα συνοδικό σημείο αναφοράς του Οικουμενισμού σε ορθόδοξους χώρους και καταστολής τυχόν αντιδράσεων.

Τα παραπάνω είναι φανερό ότι σχεδιάστηκαν προσεκτικά εδώ και πολλές δεκαετίες και οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν σε μασονικά κέντρα και Λέσχες του εξωτερικού με επισκοπικούς βραχίονες σε ελληνόφωνες τοπικές εκκλησίες. Αυτό είναι προδοσία πίστεως για όποιον καταλαβαίνει. Οι υπόλοιποι χαμηλόβαθμοι που με βλάσφημα ανύπαρκτα πρωτεία δήθεν του Πατρός, επισκοπικές υπακοές σε θέματα πίστεως, παρερμηνεία και συκοφάντηση της έννοιας της αποτείχισης και κατεβαίνοντας παρακάτω, σε αποδοχή και προώθηση αποδεδειγμένα θανατηφόρων εμβολίων, μασκών, μη προσκύνηση αγίων λειψάνων και ιερών εικόνων λόγω μικροβίων κλπ, καθαρής δηλαδή Εικονομαχίας, εμπίπτουν στην κατηγορία της μερικής αποδοχής της αλήθειας κατά προσωπική εκτίμηση δίχως νοητική επεξεργασία, αιρούν δηλαδή κατά το δοκούν τη καθοδηγήσει πλανεμένων ή στρατευμένων οικουμενιστών πνευματικών που ειρωνεύονται και προσβάλλουν ελλείψει επιχειρημάτων, και εμπίπτουν στην κατηγορία της αιρέσεως γυμνή τη κεφαλή προ συνοδικής καταδίκης.

Θέλουν και απλή επίκαιρη απόδειξη; Κατά τη Μεγάλη Είσοδο ποιος εισέρχεται μαζί με τον ιερέα στον ναό; Μήπως ο ενσαρκωμένος Υιός Λόγος Αυτοπροσώπως; – Ναι. Γιατί δεν τον βλέπουμε; Μήπως λόγω αναξιότητος; – Ναι. Είναι δηλαδή σύμβολο ή πραγματικότητα; – Πραγματικότητα. Ως εδώ το έχουμε; – Το έχουμε. Αν τον έβλεπες μασκοφορεμένε, θα είχες μάσκα να σε προστατεύει δίπλα του από μικρόβια; – Όχι, βέβαια.  Άρα το θεωρείς σύμβολο; – Ε, ναι. Συνεπώς είσαι προτεστάντης, δηλαδή αιρετικός που πάει να πει  μη χριστιανός διότι τέτοιος χριστός δεν υπάρχει. – … Ή άπιστος. – … Άλλο δεν έχει.

Το πρωτότυπο Ενσαρκωμένος Χριστός – Θεός θα φορούσε ποτέ μάσκα; – Ποτέ. Η ανθρώπινη φύση την οποία διά της Αναστάσεως ανέβασε εις τον θρόνον του Πατρός Του όταν είναι μαζί Του στον ναό γιατί να φοράει μάσκα; Θα πρέπει να ντρέπονται οι θεωρητικοί της ζακέτας στον ναό, που καμία σχέση δεν έχει με την προστασία από το ψύχος που αντιλαμβάνομαι και την κάλυψη της πτωτικής μας γύμνιας, για το κατάντημα αυτό της απόκρυψης του προσώπου. Το Κολυμπάρι φρόντισε και για το Πρόσωπο όπως ελέχθη παραπάνω.

Λιτανείες ιερών λειψάνων έχουν διώξει ιστορικά πανδημίες; – Βεβαίως. Γιατί τις απαγορεύει σήμερα το ιερατείο πειθαρχώντας σε αντίχριστα μέτρα αποστάσεων; Διότι το Κολυμπάρι φρόντισε για την εκκοσμίκευση διαχωρίζοντας την επιστήμη από τη Θεολογία. Είναι απίστευτη η ζημία που επέφεραν τα κείμενά της για όποιον τα μελετά.

Επιδημίες ανά τους αιώνες υπήρχαν θανατηφόρες και όχι του ύψους 0,02% του covid; – Υπήρχαν. Άγιοι υπήρχαν τότε; – Υπήρχαν. Γιατί τότε δεν αγιογραφήθηκε κανένας με μάσκα; Δεν μπορεί, μέτρα προστασίας στοιχειώδη γνωρίζουμε ότι υπήρχαν. – …

Άγιοι θα υπάρξουν στην εποχή μας; – Ναι. Με προσφορά και στους κορονοϊοπαθείς; – Ναι. Θα αγιογραφηθούν; – Προφανώς. Έτσι γίνεται πάντα. Με μάσκα; – … Γιατί δεν απαντάτε; – …

Κολλάει σε ναούς την ώρα του Μυστηρίου ασθένεια; – Μάλλον. Μπορείς να το αποδείξεις; – Όχι.

Κολλάει από το Άγιο Ποτήριο ασθένεια; – Όχι. Δηλαδή σταματά η Χάρις στο μάκτρο; – Ίσως…

Αν αυτά δεν είναι προσωπικές ατεκμηρίωτες βλάσφημες απόψεις κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αίρεση, τι μπορεί να είναι και μάλιστα με πνευματική καθοδήγηση; Η συγκρητιστική κολυμπάρια ανάγνωση των πάσης φύσεως αιρέσεων με μια δαιμονική υπακοή είναι προφανής και παρούσα σε όλα σχεδόν τα επισκοπικά γραφεία, με τους ιερείς να ατενίζουν αμέριμνα και να τρέμουν για τη ζωή τους και για τη θέση τους.

Αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα ζούμε, ανταλλάσσοντας τη ζωή μας και τη σωματική μας ακεραιότητα με δωροεπιταγή διακοπών 150€ δαπάναις άνευ θελήσεως του φορολογούμενου πολίτη και μια θέση εργασίας που για να τη διατηρείς πρέπει και να βρίσκεσαι εν ζωή. Διότι οι  θάνατοι  και οι αναπηρίες από εμβολιασμούς είναι καθημερινά φαινόμενα που τα περισσότερα αποκρύπτονται. Αν αυτό δεν είναι ψυχοπάθεια με την καθοδήγηση πνευματικών και επισκόπων και που το κύριο γνώρισμα που τους συνδέει είναι η άφρονη αποδοχή της ψευδοσυνόδου της Κρήτης, τι άλλο θα μπορούσε να είναι; 

Εν τέλει ποια η διαφορά ενός πιστοποιημένου υποχρεωτικά εμβολιασμένου με προνόμια δήθεν ελευθερίας, από τον Εβραίο του ναζισμού με το υποχρεωτικό άστρο του Δαβίδ στο μπράτσο του και την επιγραφή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης “Η εργασία απελευθερώνει”; (Arbeit macht frei). Και το εργασιακό οκτάωρο έχει πρόσφατα καταργηθεί. Ούτε καν η τεχνολογία 5G για την παρακολούθηση δεν είναι άσχετη.

Συνεπώς για ρασοφόρους, η εφαρμογή του 15ου Κανόνα  ο οποίος πατά πάνω στον 31ο Αποστολικό με τη χιονοστιβάδα των μέτρων και γεγονότων που έρχονται, είναι πλέον μονόδρομος. Τα περί δυνητικότητας, μετά από το τράτο των 5 ετών δεν θεωρούμε ότι έχουν άλλο αντικείμενο. Ο χρόνος προετοιμασίας και ενημέρωσης και με τη δυναμική που έχουν πάρει τα γεγονότα, ήταν υπεραρκετός. Στο εξής είναι μέγα ατόπημα και γελοιότητα η μνημόνευση αιρετικού επισκόπου που εμπίπτει στον 15ο, ψευδόμενος ο μνημονεύων επί της Αγίας Τράπεζας ότι έχει την αυτή πίστη με τον επίσκοπό του ενώ δεν την έχει, και η εκκλησιαστική κοινωνία πιστών με τοιούτους ιερείς και αρχιερείς.

Φυσικά τα Μυστήρια που τελούν μέχρι να καθαιρεθούν συνοδικά είναι έγκυρα αλλά όπως έναν εγκληματία τον αποφεύγεις και δεν τον κάνεις παρέα και πριν από την οριστική καταδίκη του, ομοίως και εδώ για λαϊκούς, για προσωπική προστασία, προστασία των τρίτων αλλά και νουθεσία των ιδίων. Άλλωστε, «πειτα παρ’ μν οτε Πατριάρχαι, οτε Σύνοδοι δυνήθησάν ποτε εσαγαγεν νέα, διότι  περασπιστς τς θρησκείας στν ατ τ σμα τς κκλησίας, τοι ατς  λαός…» (Απόφαση Συνόδου Πατριαρχών Ανατολής  1848). Ούτε αυτό το γνωρίζετε σεβαστοί πατέρες, σεις που τελευταία υψώνετε ανάστημα και αγωνίζεστε για τα δίκαια της πίστεως και ενάντια στη δικτατορική επέλαση των κορονοϊομέτρων; Το γνωρίζετε.

Δεν αντιληφθήκατε ότι το Ουκρανικό σχίσμα με την αναγνώριση εκ μέρους της ελλαδικής ιεραρχίας των αναθεματισμένων, αχειροτόνητων και καθηρημένων είναι απότοκο της ψευδοσυνόδου της Κρήτης για τη γεωστρατηγική διευκόλυνση των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας και το αίτιο είναι ακριβώς αυτή; Ξαναδείτε το.

Δεν έχετε ακούσει τίποτα περί της ύπαρξης μασόνων αρχιερέων; Είναι βέβαιο πως γνωρίζετε.

Δεν αντιλαμβάνεστε ότι αν είχατε αντιδράσει έγκαιρα τότε με την εφαρμογή των Ιερών Κανόνων, σήμερα οι πιστοί σας θα ήσαν πλούσιοι Θείας Χάριτος και όχι φοβισμένα μασκοφορεμένα πειραματόζωα που υπακούουν αφελώς από τη μια στον δολοφονικό ψεύτη Καίσαρα και από την άλλη σε πνευματικούς και επισκόπους που τους λένε πράγματα αντιφατικά, εξωφρενικά και αντορθόδοξα, συμπράττοντας εκουσίως με τον Καίσαρα και όχι με τον Χριστό, την πηγή της Ζωής;

Δεν αντιλαμβάνεσαι εσύ σεβαστέ και λόγιε πάτερ με τη μεγάλη πραγματικά προσφορά που δημόσια λες ότι η Σύνοδος της Κρήτης απέθανε και ετάφη, πως κάνεις λάθος;

Όχι μόνο δεν απέθανε αλλά σήπεται ζωντανή και άταφη και γεννά μολυσμούς και κάθε λογής δαιμονική υπερεπάρκεια. Τα νήματα των παρόντων δεινών μας και των μελλοντικών έχουν την απόληξη τους εις το Κολυμπάρι που ανεχθήκατε και εξακολουθείτε πολλοί να μη βλέπετε τα συγκοινωνούντα δοχεία που δημιούργησε και δημιουργεί στην πολιτική και στην κοινωνία, παρ’ όλη τη σημερινή δίωξή σας.

Δεν αντιλαμβάνεστε κάποιοι καθ’ όλα ορθόδοξοι και πιεσμένοι από τον επίσκοπό σας ιερείς, όταν δίδετε οδηγίες προς τους πιστούς σας να μη φορούν μάσκα μέσα στον ναό ορθώς, αλλά ταυτόχρονα συστήνετε να την κρατούν έχοντάς την πρόχειρη για να τη φορέσουν όταν τυχόν γίνει έλεγχος,  ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ; Ποια η διαφορά από την άρνηση του Πέτρου; – Ουδεμία. Ποια η διαφορά από τους πεπτωκότες μάρτυρες που τελικά θυσίαζαν στα είδωλα; – Ουδεμία. Ποιους Μάρτυρες και Μεγαλομάρτυρες θα είχε η Εκκλησία αν και τότε ενεργούσαν έτσι; – Ουδένα. Δεν είναι Ορθοδοξία αυτό. Δεν σώζεται όποιος δεν ομολογεί δημόσια Χριστό πάνω και από την οικογένειά του. Δεν υπάρχει σωτηρία από την Πτώση με χλιαρότητες και διπλωματίες. Δεν υπάρχει αγάπη αν δεν στηρίζεται στο βάθρο της ορθής πίστεως. Αυτήν που κατεδάφισε το Κολυμπάρι. Προφανώς, θα συμφωνείτε. Πόσο καθαρότερα και ειλικρινέστερα πρέπει να σας μιλήσουμε;  

Οι ορθόδοξες φωνές αντίστασης θαρραλέων ιερωμένων πολλαπλασιάζονται και οι ίδιοι πλέον αρχίζουν να διώκονται. Ειδικά όσοι τόλμησαν να μη συνεορτάσουν την Ανάσταση με το παραδοσιακό Πάσχα των Εβραίων άσχετα αν εκείνοι το άλλαξαν. Του Μωυσή, παραμένει ως έχει. Ούτε θέλησαν να καταλύσουν τη νηστεία του Μ. Σαββάτου υπακούοντας σε σοφιστείες. Θα ήταν όμως εντελώς διαφορετικό το τοπίο αν εξαρχής αντιλαμβάνονταν το πραγματικό αίτιο του κακού και έπαιρναν το θάρρος μαζί με κάποιους που τόλμησαν ήδη από το 2017 να πράξουν το καθήκον τους και να υψώσουν τείχος ιεροκανονικό στην Παναίρεση του επισκόπου τους, αν ενέπιπτε στον Κανόνα. Το αυτονόητο δηλαδή.

Κτυπήστε σεβαστοί πατέρες έστω και τώρα το κακό στη ρίζα του για να αλλάξουν όλα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Διότι η αιρετική ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου του 2016 της Κρήτης είναι η αιτία και ούτε απέθανε ούτε ετάφη αλλά είναι δυναμικά παρούσα και στοιχειώνει και καταλύει και διώκει και παράγει ασθένειες και μολύνει ό,τι ορθόδοξο έχει απομείνει.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Όσο ο χρόνος τελειώνει καφενείο και ταβέρνα 

του Απόστολου Σαραντίδη  “Είναι τρόπος ζωής χωρίς”… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr  Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον κ. Απόστολο Σαραντίδη το ακόλουθο άρθρο: Ένας Έλληνας όπου κι αν βρίσκονταν παλαιά, τη σχέση του με...

Οκτακόσια πενήντα ένα χρόνια πορείας προς την άλωση(1071 – 1176- 1204 – 1453 – 1922)

του Απόστολου Σαραντίδη  Η ουσιαστική όμως άλωση πραγματοποιείται το 1922 Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr  Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον κ. Απόστολο Σαραντίδη το ακόλουθο άρθρο: Συμπληρώθηκαν εκατό (100) χρόνια από τη μεγίστη τραγωδία,...

Παραμύθα για ένα προτεκτοράτο

του Απόστολου Σαραντίδη  Και πολλά άλλα καλά και είχανε δίκιο οι Ελληνικές Κοινότητες να αισθάνονται ευγνωμονούσες και να του στήνουνε Άγαλμα στη γενέτειρά του Καβάλα… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr  Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον κ. Απόστολο Σαραντίδη το...

Αυτονόητη ουτοπία

του Απόστολου Σαραντίδη αρθρογραφεί για katanixi.gr Η αυτονοήτως απόλυτη ουτοπία… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Μνημοσύνης δ᾽ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντοἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς.Ησίοδος, Θεογονία 915-7 Στην Κατοχή έκαναν και χαρουπάλευρο όσοι εύρισκαν χαρούπια, για να...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.