Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

“Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καί τό φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό Φῶς τό ἀπρόσιτον” (Κοντάκιον).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή μετά τα Φώτα [mp3 – 2017].mp4

Κήρυγμα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα 8-1-2017, στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra