εικόνα άρθρου: Μη φοβάσαι τίποτα!
Άρθρο του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Εκείνος που αγαπάει τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη!


«Ἐγώ εἰμι τό Α καί τό Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ»1. “Εγώ είμαι το Α και το Ω και κλείω στον άπειρον εαυτόν μου την αρχήν και το τέλος όλης της δημιουργίας”, λέγει Κύριος ο Θεός, ο οποίος έχει από τον εαυτόν του προαιωνίαν και τελείαν ύπαρξιν και υπήρχε προαιωνίως χωρίς αρχήν και θα υπάρχει αιωνίως στο μέλλον χωρίς τέλος, ο εξουσιαστής και Κύριος του παντός.

«Καί ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρός τούς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός, καί ἔθηκε τήν δεξιάν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ᾿ ἐμέ λέγων· μή φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν, καί ἐγενόμην νεκρός, καί ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καί ἔχω τάς κλεῖς τοῦ θανάτου καί τοῦ ᾅδου»2. Είμαι ακόμη εκείνος που ζη πάντοτε, που έχει από τον εαυτόν του την τελείαν ζωήν και είναι πηγή της ζωής. Και έγινα νεκρός (διότι παρέδωσα τον εαυτόν μου εις θάνατον επάνω στον Σταυρόν δια την σωτηρίαν των ανθρώπων). Και ιδού ότι ζω στους αιώνας των αιώνων. Και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του Άδου (διότι ενίκησα με την σταυρική μου θυσίαν και κατέλυσα την δύναμιν του θανάτου και του Άδου).

Από την ομιλία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, για τον Πρώτο και Έσχατο και Ζώντα Κύριο, διαβάζουμε τα εξής:

«Τάδε έφη ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον αγαπημένο μαθητή Του Ιωάννη κατά τη Θεία Αποκάλυψη που αυτός δέχθηκε στο νησί της Πάτμου.

Μη φοβού! Τι να μη φοβάσαι; Μη φοβάσαι τον ειδωλολατρικό διωγμό της Εκκλησίας.

Μη φοβάσαι τους βασανιστές που καταδιώκουν πανταχόθεν τους πιστούς Μου.

Μη φοβάσαι τους αυτοκράτορες που εξαπολύουν διωγμούς εναντίον των Ορθοδόξων Χριστιανών.

Μη φοβάσαι τους πανίσχυρους τυράννους του κόσμου τούτου, αυτούς που χλευάζουν και λοιδορούν την ταπείνωσή Μου κατά τον θάνατό Μου επί του Σταυρού.

Μη φοβάσαι τους δαίμονες που τυφλώνουν τους ανθρώπους με διάφορα πάθη, γιά να μην μπορούν να δουν και να διακρίνουν την Αλήθεια, που Εγώ έφερα στον κόσμο.

Μη φοβάσαι τίποτα!

Πώς μπορώ, Κύριέ μου, να μη φοβάμαι; Πώς να μη φοβόμαστε, όταν όλος ο κόσμος είναι οπλισμένος μέχρι τα δόντια και πάνοπλος πυκνώνει τις γραμμές του εναντίον μας, οι οποίοι είμαστε μικροί σε αριθμό και άοπλοι;

Μη φοβάσαι, διότι «ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν»… Ἐγώ εἰμι τό Α καί τό Ω». 

Όλες οι υπερδυνάμεις που στρέφονται εναντίον σας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τυφώνας από τη χώρα των νεκρών. Όμως, «καί ὁ ζῶν, καί ἐγενόμην νεκρός, καί ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καί ἔχω τάς κλεῖς τοῦ θανάτου καί τοῦ ᾅδου. Ἐγώ εἰμι ὁ ζῶνκαί ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνωνἐγώ, εἰμι ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος»4. Ο προ των αιώνων και μετά τη συντέλεια των αιώνων Θεός. Εγώ είμι πριν από την αρχή των πάντων και μετά το τέλος όλης της κτίσεως. Όλα τα κτίσματα είναι οριοθετημένα μέσα σε ένα χρονικό φάσμα, το οποίο έχω μετρήσει γιά κάθε κτιστό πλάσμα και έξω από αυτό δεν μπορούν να επεκταθούν.

Μη φοβάσαι, διότι εγενόμην νεκρός, και ιδού ζων είμι.

Μη φοβάσαι ούτε τον θάνατο!

Εγώ είμι πριν από τον θάνατο και μετά τον θάνατο.

Ο θάνατος είναι ο υπηρέτης μου κι εγώ επιτρέπω στον υπηρέτη μου να Με υπηρετεί στον κόσμο.

Παρέδωσα τον εαυτό Μου στον υπηρέτη Μου για τρεις μόνο ημέρες και μετά τον διέταξα να Με αφήσει και τώρα, ιδού, ζω!

Εγώ είμαι ο Δεσπότης του θανάτου και της ζωής ο Δεσπότης του χρόνου και της αιωνιότητας, ο Παντοκράτωρ.

Μη φοβάσαι! Ιδού ζων είμι εις τους αιώνας των αιώνων.

Είμαι ζωντανός γιά πάντα.

Εσύ επίσης θα είσαι μαζί Μου ζωντανός. Αλλά και όλοι όσοι παραμένουν σ’ Εμένα πιστοί και δεν φοβούνται, αυτοί θα ζουν μαζί Μου! Μη φοβού! Ἐγώ εἰμι τό Α καί τό Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός (Άποκάλυψις 1, 8).

Ω Κύριε, αιώνιε και αθάνατε, αυτά τα ιερά λόγια Σου ας αντηχούν στις ψυχές των πιστών δούλων Σου όποτε εγείρεται ένα κύμα διωγμού εναντίον της Αγίας Εκκλησίας Σου, ώστε, ομοφρόνως στηριγμένοι στον βραχίονά Σου τον υψηλό, να μη φοβόμαστε.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων! Αμήν»3.

Σου είπα παιδί μου να «Μη φοβάσαι τίποτα!». Εσύ δε με πίστεψες βαθιά με την ψυχή σου και λιγοψύχησε η καρδιά σου. Εμένα μου μιλάει ο Κύριος για την ψυχή σου και μου αποκαλύπτει τα μυστικά σου. Σε γνωρίζω μέσα από τη δική Του καρδιά και σε αγαπάω αληθινά, διότι είσαι το παιδί που το γέννησα πνευματικά και χάρηκα μαζί σου και πόνεσα μαζί σου και έκλαψα μαζί σου πολλές φορές. Όλη μου την αγάπη σου έδωσα και δεν τη μοίρασα, διότι η αγάπη δίνεται ολόκληρη και δεν σκορπάει, ούτε μοιράζεται, ούτε αγοράζεται, ούτε δίνεται, μόνο χαρίζεται η αληθινή αγάπη από τον Κύριο Ιησού Χριστό! 

Μη φοβάσαι τα διάφορα πάθη σου, μαζί θα αγωνιστούμε να απαλλαγείς για να καθαρίσει ο νους σου με το δόσιμο στην καρδιακή ευχή και την υπακοή. Η φιλαυτία είναι η εμπαθής και παράλογη αγάπη προς το σώμα σου, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που πάσχει από φιλαυτία, είναι φανερό ότι κυριεύεται από όλα τα πάθη. Μην είσαι φίλαυτος παιδί μου, και θα γίνεις φιλόθεος. Αρχή όλων των παθών είναι η φιλαυτία και τέλος η υπερηφάνεια. Εκείνος που την ξερίζωσε, έκοψε μαζί της και όλα τα πάθη. Μη φοβάσαι ούτε τον θάνατο! Διότι ο Δεσπότης του θανάτου και της ζωής και της αιωνιότητας είναι μόνο ο Κύριος Παντοκράτωρ. Μη φοβάσαι ούτε τον διωγμό της Εκκλησίας. Σε έβαλα με τα χέρια μου στην αγκαλιά της Θεοτόκου να σε προστατεύει και στην αγκαλιά του Κυρίου για να τον αγαπήσεις και να τον διακονήσεις με όλη σου την καρδιά. Από εσένα παιδί μου εξαρτάται η πρόοδός σου, από το άφημα στη Θεία Πρόνοια και από το άνοιγμα της καρδιάς σου. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί, καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ»5. Ο Θεός είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης και όποιος μένει εις αυτήν την αγάπην και την ασκεί δια των έργων, μένει εν τω Θεώ και ο Θεός μένει εν αυτώ.

Ο Θεός είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης και όποιος μένει εις αυτήν την αγάπη και την ασκεί δια των έργων, μένει εν τω Θεώ και ο Θεός μένει εν αυτώ. Να παιδεύεις το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία, και να καταγίνεσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή για να αποκτήσεις σωφροσύνη. Τότε θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της ψυχής και θα σου φέρει την αγάπη. Εσύ παιδί μου αν φοβάσαι τον Θεό, θα έχεις πάντοτε ως σύντροφό σου την ταπεινοφροσύνη. Κατά συνέπεια εκείνη σε οδηγεί στην αγάπη προς τον Θεό, τον ευεργέτη και κυβερνήτη της ζωής σου, τον οποίο αδιάλειπτα να ευχαριστείς με πολλή ταπεινοφροσύνη. Και η ταπεινοφροσύνη θα σε οδηγήσει στην αγάπη και την ευχαριστία του Θεού. Η αγάπη θα διώξει τον φόβο, κάθε είδος φόβου. 

Πρόσεχε· διότι εκείνος που αγαπάει τον Θεό, καλλιεργεί την καθαρή νοερά προσευχή και διώχνει από μέσα του κάθε πάθος που τον απομακρύνει από αυτή. Ο νους που ενώνεται με τον Θεό και παραμένει μαζί του με την προσευχή και την αγάπη, έχει πάνω του όλα τα θεία γνωρίσματα. Γίνεται σοφός, αγαθός, δίκαιος, φιλάνθρωπος, σπλαχνικός, πράος, μακρόθυμος. Πρόσεχε μην καταφρονήσεις ποτέ την εντολή της αγάπης, γιατί μ’ αυτή θα γίνεις παιδί του Θεού, ενώ παραβαίνοντάς τη θα γίνεις παιδί της γέεννας. Η ανέκφραστη ειρήνη που έχουν οι άγιοι άγγελοι, οφείλεται σ’ αυτά τα δύο: στην αγάπη προς τον Θεό και στην αγάπη αναμεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Αγίους όλων των αιώνων. Αγάπησε την αγιότητα και θα αγαπήσεις τον Θεό και τον συνάνθρωπο ως εαυτόν. Έχει λεχθεί από τον Κύριό μας ότι σε δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και η διδασκαλία των Προφητών «ἐν ταύταις ταῖς δυσίν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καί οι προφῆται κρέμανται». Επάνω εις τας δύο αυτάς εντολάς όλος ο νόμος και οι προφήται στηρίζονται.6

Εκείνος που αγαπάει τον Θεό, και τον συνάνθρωπό του ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη!

  • 1. Aποκ. 1, 8
  • 2. Αποκ. 1, 17-18
  • 3. Ο πρόλογος της Αχρίδος, Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Μάρτιος. Ομιλία για τον πρώτο και έσχατο και ζώντα.
  • 4. Aποκ.1, 8
  • 5. Α΄ Ιω. 4, 16
  • 6. Ματθ. 22, 40

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Ο Πύρινος Άγιος – Ηλίας ο Θεσβίτης (του Φ. Κόντογλου) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον" (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.