Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Αγία Χαριτίνη και Οσία Μεθοδία

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στό βίντεο πού ἀκολουθεῖ μέ ἀφορμή τήν ἀποστολική περικοπή μᾶς μεταφέρει τό πῶς δύο ἁγίες γυναῖκες ἐφήρμοσαν τό νόημά της. Στήν περικοπή αὐτή γίνονται συστάσεις πρός τούς τότε Κορινθίους καί πρός ὅλους μας νά μήν ἔχουμε σχέση μέ τούς ἀπίστους: «Μή γίνεσθε ἐτεροζυγοῦντες ἀπίστοις».

Δηλαδή δέν πρέπει νά ἔχουμε ἐπικοινωνία μέ ἀπίστους γιατί δέν ὑπάρχει καμία σχέση ἀνάμεσα στό φῶς καί στό σκότος, ἀνάμεσα στόν πιστό καί στόν ἄπιστο, ἀνάμεσα στό ναό τοῦ Θεοῦ καί στό ναό τῶν εἰδώλων. Εἴμαστε οἱ Χριστιανοί ναός τοῦ Θεοῦ.

Ἅς καθαρίσουμε τούς ἑαυτούς μας ἀπό κάθε μολυσμό σαρκός καί πνεύματος καί νά προσπαθοῦμε νά γίνουμε ἅγιοι, νά καλλιεργοῦμε τήν ἁγιοσύνη μέ φόβο Θεοῦ.

Ἀκριβῶς αὐτή τήν ἀποστολική περικοπή ἐφήρμοσαν οἱ δύο ἁγίες γυναῖκες ποῦ ἑορτάζουν στίς 5 Ὀκτωβρίου καί στίς ὁποῖες ἀναφέρεται στήν ἀκόλουθη ὁμιλία ὁ π. Θεόδωρος· βγῆκαν ἀπό τόν ἁμαρτωλό κόσμο.

Ἡ μία εἶναι ἀρχαία μάρτυς τῆς ἐποχῆς διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν ἀπό τόν Διοκλητιανό, ἡ Ἁγία Μάρτυς Χαριτίνη.

Τότε κυριαρχοῦσε ἡ ἀσέβεια καί οἱ ἄρχοντες εἶχαν μεγάλη μανία ἐναντίων των Χριστιανῶν (ὅπως κοντεύει νά συμβεῖ καί στίς μέρες μας).

Τά «ἐγκλήματα» γιά τά ὁποῖα συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε μέ χειροπέδες στό δικαστήριο ἡ Χαριτίνη ἦταν:

  • ὅτι τιμοῦσε τόν Χριστιανισμό
  • ὅτι προσέλκυε ἄλλους (εἰδωλολάτρες) στήν χριστιανική θρησκεία
  • κι ὅτι αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἦταν χριστιανοί τούς καθιστοῦσε ἀσφαλέστερους στήν πίστη.

«Ἐγκλήματα» πού ὁ καθένας μας ὀφείλει νά διαπράττει.

Ὑποβλήθηκε σέ φρικτά βασανιστήρια γιατί δέν ἀρνήθηκε τήν πίστη της καί ἀπό ὅλα ἡ Μάρτυς βγῆκε σώα καί ἀβλαβής θαυματουργικῶς.

Στό τέλος παρακάλεσε τόν Κύριο νά μήν ἐπιτρέψει τούς βασανιστές της νά τή μολύνουν μέ τά αἴσχη πού σχεδίαζαν καί παρέδωσε τό πνεῦμα της. Τό μῖσος τῶν Ρωμαίων ὅμως δέν σταμάτησε ἐκεῖ. Ἔβαλαν τό νεκρό σῶμα της σέ ἕνα σάκο καί τό πέταξαν στή θάλασσα. Ὁ Θεός ἔβγαλε τή σωρό της στήν ἐπιφάνεια καί πάλι θαυματουργικῶς εἰδοποιήθηκε ὁ ἄνδρας πού ἀνέθρεψε τήν Μάρτυρα καί τήν κήδεψε μέ τιμές.

Ἡ δεύτερη ἁγία εἶναι ἡ Ὁσία Μεθοδία ἡ ὁποία τιμᾶται ἰδιαιτέρως στήν πατρίδα τῆς τήν Κίμωλο.

Γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀπό τή νεαρή της ἡλικία ἡ μικρή Εἰρήνη (μετέπειτα Μεθοδία) φαινόταν ὅτι θά προχωρήσει πολύ πνευματικά. Παρά τήν ἐπιθυμία της νά ἀφιερωθεῖ στόν Θεό, γιά νά μή πικράνει τούς γονεῖς τῆς παντρεύτηκε. Χήρεψε ὅμως καί ἔτσι ἔκανε αὐτό ποῦ ἐπιθυμοῦσε ἀπό πάντα: Νά ἀκολουθήσει τόν Κύριο μέ ὅλη της διάνοια καί ὅλη τήν ἰσχύ της. Ἔγινε μοναχή. Ἡ ζωή τῆς ὅλη ἦταν ἀγρυπνία, προσευχή, νηστεία, ἐλεημοσύνη. Ἔφτασε στή μακαρία κατάσταση νά δεῖ τό Ἄκτιστο Φῶς.

π. Θεόδωρος Ζήσης – Αγία Χαριτίνη και Οσία Μεθοδία (mp3 – 2014)

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση – Εκφων. (2/9/2014)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2