Επικαιρότητα

Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ: Είμαι άραγε «ψευδεπίσκοπος»;

εικόνα άρθρου: Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ: Είμαι άραγε «ψευδεπίσκοπος»;

9 Σεπ 2019

Ἡ Κατάνυξη τιμᾶ διαχρονικά το Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Πειραιῶς, γιά τούς ἀγῶνες του καί τή στάση του στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἄλλωστε εἶναι ὁ μητροπολίτης, πού στούς κόλπους τῆς μητρόπολής του, παρά τίς ἀντίθετες φωνές τῶν σειρήνων τῆς αἵρεσης, ἔχει ὑπό τή σκέπη του συγκεκριμένους ἀντιοικουμενιστές ἱερεῖς μέ πλούσιο ἀντιαιρετικό ἔργο, ὅπως ἐπί παραδείγματι τό συνεργάτη τῆς Ἰστοσελίδας μας πρωτοπρεσβύτερο π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο.
Στήν ἀπάντηση του σέ ἀπαράδεκτο σχόλιο, ὁ μητροπολίτης καταριθμεῖ τό πλῆθος τῶν ἐνεργειῶν του κατά τῆς πλάνης καί τῆς αἵρεσης, πού χειροκροτοῦμε καί ἐπιδοκιμάζουμε. Αὐτές ἄλλωστε τόν καταστοῦν ἕναν ἀπό τούς λίγους ἐναπομείναντες Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους μέ ὁμολογιακό φρόνημα. 
Στό σημεῖο αὐτό θά θέλαμε νά θυμίσουμε στό Σεβασμιώτατο τό ἁγιογραφικό «ἔτι ἕν σοῖ λείπει» (Λουκ. ιη΄  22) καί νά τοῦ ζητήσουμε κάτι αὐτονόητο, ἐπιβεβλημένο καί ἀπολύτως ἀναγκαῖο γιά τήν ἐποχή μας. Νά διακόψει τήν πνευματική κοινωνία μέ τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά διακόψει τό μνημόσυνό τῆς Συνόδου, πού ἔχει ἀρνηθεῖ τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν ἀποδοχή τῶν ἀποφάσεων τῆς Ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης! Μέ αύτήν τήν ἐνέργειά του θά χαροποιήσει κάθε ὀρθόδοξο πιστό, πού στίς μέρες τής σκλαβιᾶς, θά ἔχει ἕναν ἐπίσκοπο στά βήματα τῶν ἀρχαίων ἡρωικῶν ἐπισκόπων. Νά εἶναι σίγουρος ὁ Σεβασμιώτατος, πώς ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοί θά θέσουμε τούς ἑαυτούς μας ὑπό τήν ποιμαντική του σκέπη!
Θεωροῦμε πώς ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς ἔχει αὐτή τή δυνατότητα καί ἐλπίζουμε!

— Σχολιασμός katanixi.gr —

Πρός
Τό ἱστολόγιο «Κατάνυξις»
(http://katanixi.gr)

Εἰς τά σχόλια τῆς καταχωρήσεως τοῦ θέματός σας «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαῖος έγινε ασεβέστερος και αυτού του αντιχρίστου Πάπα! Η εωσφορική τριάς», ὁ φερόμενος ὡς κ. Π. Δημητρούκας σχολιάζων τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη καί Καθηγούμενο π. Μάξιμο Καραβᾶ ἀναφέρεται καί στήν ταπεινότητά μου καί μέ χαρακτηρίζει ὡς «ψευδεπίσκοπο».
Ἐπειδή ἡ ἀμφισβήτησις αὐτή πλήττει τήν διακονίαν μου στήν Ἐκκλησία, ὀφείλω κατά τήν προτροπήν τοῦ Ἀποστόλου θείου Πέτρου, νά δώσω λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι (Α΄ Πετρ. 3,15).

Ἡ ἐλαχιστότητά μου στήν διάρκεια τῶν 13 χρόνων τῆς Ἐπισκοπικῆς μου εὐθύνης ἵδρυσε Γραφεῖο Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν στήν Μητρόπολη Πειραιῶς, ἐξέδωσε τρία βιβλία μου γιά τίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, τήν αἵρεση τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς Θείας Δικαιοσύνης καί τήν θεωρία τῆς ἐξελίξεως πού εἶναι ἀνηρτημένα καί στό Διαδίκτυο.

Ἀπέστειλε τρεῖς ἐπιστολές στόν Πάπα τῆς Ρώμης γιά τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ συνυπογραφομένη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέα, στόν Πρόεδρο τῆς Τουρκίας κ. Ἐρντογάν γιά τήν ψευδοθρησκεία τοῦ Ἰσλάμ, πού δημοσιεύτηκε σέ πολλές ἱστοσελίδες στήν γειτονική χώρα, στόν Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, γιά τήν αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ.

Προσέφυγα στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιά τήν διάλυση τοῦ ἐπαράτου Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος, γιά τό τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ καί γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιά τό ὁποῖο καί δικαιώθηκα μέ τήν ἔκδοση τῶν δύο μνημειωδῶν Ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ.
Ἔχω ἤδη προσφύγει καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοση τῶν Ἀποφάσεων γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ τίς ἀποφάσεις Γαβρόγλου καί γιά τό ὁργανόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Ἔχω ὑποβάλλει ἀπολογητικά ὑπομνήματα δεκαοκτώ φορές γιά μηνύσεις πού ὑποβλήθηκαν ἀπό τό «Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι» καί ἄλλους γιά δῆθεν ρατσισμό, γιά τίς δημόσιες τοποθετήσεις μου ἀπέναντι στόν Σιωνισμό καί τήν ὁμοφυλοφιλία.

Γιά τήν ἀποδόμηση τῆς φερόμενης συμφωνίας Ἐκκλησίας-Πολιτείας «τιμωρήθηκα» μέ τήν ἀπομείωση τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων τοῦ 2019, διότι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πῆγαν στήν Σῦρο καί ἡ Κρατική Τηλεόραση μετέδωσε ἀπό ἐκεῖ.

Στά 4,5 χρόνια διακυβερνήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς παρ’ ὅτι σιτίζει καθημερινά 7.500 ἀνθρώπους σέ 30 συσσίτια δέν ἔλαβε ἐπιχορήγηση ἀπό τήν Περιφέρεια Ἀττικῆς ἤ τό Κράτος οὔτε ἕνα εὐρώ, ἐνῶ ἄλλες Μητροπόλεις ἔλαβαν ἑκατομμύρια!!!

Σέ αὐτά τά 13 χρόνια ἔχω διοργανώσει καί συμμετάσχει σέ ἄνω τῶν 15 ἡμερίδων ἀντιαιρετικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου.

Τέλος νόμιζω ὅτι τυγχάνω ὁ μόνος Ἱεράρχης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στόν ὁποῖο τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ τό 2017 ἀπηγόρευσε ἐπισήμως γιά τίς κατά καιρούς κατά τοῦ Σιωνισμοῦ καί τοῦ συγχρόνου Ἰουδαϊσμοῦ δηλώσεις μου τήν συμμετοχή μου στήν τελετή ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός μέ τήν ἐπίσημη Ἑλληνική ἀντιπροσωπεία.

Ἔχω τοποθετηθεῖ δημοσίως γιά τήν «Σύνοδο τῆς Κρήτης» μέ πολλά μου κείμενα καί παρητήθην διαμαρτυρόμενος τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σέ αὐτήν διότι δέν κατεγιγνώσκοντο οἱ ὑφιστάμενος ἐν χώρῳ καί χρόνῳ αἱρέσεις καί γιά τό θέμα τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος ἀπό τό 2018, ὅπου ἀναφέρω σαφῶς ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν εἶχε ἁρμοδιότητα καί δωσιδικία νά ἐπιληφθεῖ τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν καθηρημένων, ἀναθεματισμένων καί ἀχειροτονήτων τῆς Οὐκρανίας. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν πού ὑποχρεώθηκα ἀπό τόν ἐκλεκτό σχολιαστή τῆς ἱστοσελίδος σας νά ὑπομνήσω διερωτῶμαι. Εἶμαι ἄραγε «ψευδεπίσκοπος»;

Μετά τιμῆς
+ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Σχετικά άρθρα

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.