ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΗΝΑΡΙΑ.
Και ότι η μνησικακία είναι το χειρότερο από κάθε αμάρτημα.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Παραθέτουμε σε συνέχειες αποσπάσματα από το αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση της ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. Και ότι παντός αμαρτήματος το μνησικακείν χείρον. (ΟΜΙΛΙΕΣ ΗΘΙΚΕΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ)

12ο μέρος:
Δείτε: εδώ το 1ο μέρος, εδώ το 2ο, εδώ το 3ο, εδώ το 4ο, εδώ το 5ο, εδώ το 6ο, εδώ το 7ο, εδώ το 8ο, εδώ το 9ο, εδώ το 10ο και εδώ το 11ο.


Να θυμόμαστε διαρκώς τα παραπτώματά μας (Ιερός Χρυσόστομος)

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Και ότι παντός αμαρτήματος το μνησικακείν χείρον.

…Οράς όσον εστιν αγαθόν αμαρτημάτων μεμνήσθαι; Και γαρ ούτος, ει διηνεκώς τούτων εμέμνητο, ουκ αν ούτως άγριος 10εγένετο και απάνθρωπος. Δια τούτο συνεχώς λέγω, και λέγων ου παύσομαι, ότι χρήσιμον σφόδρα και αναγκαίον το διηνεκώς μνημονεύειν ημάς των πεπλημμελημένων ημίν απάντων· ουδέν γαρ ούτω φιλόσοφον και επιεική και πράον την ψυχήν εργάσασθαι δύναται, ως η διηνεκής των αμαρτημάτων μνήμη. Δια τούτο15 και ο Παύλος ου μόνον των μετά το λουτρόν, αλλά και των προ του βαπτίσματος αμαρτημάτων εμέμνητο, καίτοι γε αφανισθέντων καθάπαξ. Ει δε εκείνος των προ του βαπτίσματος εμέμνητο, πολλώ μάλλον ημάς των μετά το βάπτισμα μεμνήσθαι δει ου γαρ δη μόνον αυτά διαλύομεν τη μνήμη, αλλά και προς 20 άπαντας ανθρώπους επιεικέστερον διακεισόμεθα, και τω Θεώ μετά πλείονος δουλεύσομεν της ευνοίας, την άφατον αυτού φιλανθρωπίαν εκ της τούτων μνήμης καταμανθάνοντες.

…Βλέπεις πόσο αγαθό είναι να θυμάται κανείς τα αμαρτήματα του; Και αυτός λοιπόν, αν τα θυμόταν διαρκώς, δε θα γινόταν τόσο άγριος και απάνθρωπος. Γι’ αυτό συνέχεια λέγω και δε θα σταματήσω να λέγω, ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και αναγκαίο το να θυμόμαστε διαρκώς όλα τα παραπτώματά μας. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να καταστήσει την ψυχή τόσο φιλόσοφη και αγαθή και ήπια, όσο η διαρκής ανάμνηση των αμαρτημάτων μας. Γι’ αυτό και ο Παύλος θυμόταν όχι μόνο τα μετά το λουτρό, αλλά και τα πριν από το βάπτισμα αμαρτήματα, μολονότι βέβαια εξαφανίσθηκαν μια για πάντα. Αν όμως εκείνος θυμόταν τα πριν από το βάπτισμα, πολύ περισσότερο πρέπει εμείς να θυμόμαστε τα μετά το βάπτισμα. Γιατί με την ανάμνηση δεν εξαφανίζουμε αυτά μόνο, αλλά και με περισσότερη επιείκεια θα συμπεριφερόμαστε προς όλους τους ανθρώπους, και με μεγαλύτερη αφοσίωση θα υπηρετούμε το Θεό, μαθαίνοντας πολύ καλά από την ανάμνηση τους την ανέκφραστη φιλανθρωπία του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ
ΗΘΙΚΕΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ
Από τον
ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Θεολόγο-Φιλόλογο

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Επόπτης 

Παναγιώτης Κ. Χρήστου, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Επιμελητής

Ελευθέριος Γ. Μαρετάκης, Θεολόγος

ΕΠΕ

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ https://katanixi.gr/