Ελένη Παπασταματάκη

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών και για Ορθόδοξους μαθητές! Πού πάμε;

εικόνα άρθρου: Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών και για Ορθόδοξους μαθητές! Πού πάμε;
Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Δίνουν το τελειωτικό χτύπημα στο μάθημα των Θρησκευτικών, μετατρέποντάς το από υποχρεωτικό μάθημα σε ένα μάθημα επιλογής, σε ένα μάθημα προαιρετικό…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Μία ανεξάρτητη αρχή, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετατρέπεται σε ολοκληρωτική εξουσία, μία ηγέτιδα Αρχή που παραγκωνίζει αποφάσεις του ΣτΕ, υπουργικές αποφάσεις, ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας!

Έτσι η ΑΠΔΠΧ με πρόσφατη γνωμοδότησή της, καθορίζει εκ νέου τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή ενός μαθητή από το μάθημα των Θρησκευτικών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Αυτή λοιπόν η ολιγάριθμη επιτροπή υπό την προεδρία του κ. Μενουδάκου, γνωμοδοτεί επί δύο παραμέτρων του φλέγοντος θέματος της απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Πρώτον, διευρύνει τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα μπορούσε να αιτηθεί απαλλαγή. Πιο συγκεκριμένα απαλλαγή θα μπορούν να ζητήσουν μαθητές όχι μόνο για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, αλλά για κάθε λόγο που ανάγεται σε γενικότερες αντιλήψεις. Για να το δικαιολογήσουν αυτό, υποστηρίζουν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών με την επίκληση λόγω «θρησκευτικής συνειδήσεως», δεν καλύπτει πλήρως το φάσμα των συνειδησιακών πεποιθήσεων που προστατεύονται από την ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και το Σύνταγμα και στις οποίες περιλαμβάνονται οι γενικότερες κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις.

Δεύτερον, κρίνεται πως η εξαίρεση δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να αφορά μόνο τους μη χριστιανούς Ορθόδοξους, αλλά πως εξίσου θα πρέπει και οι Ορθόδοξοι μαθητές που δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο του μαθήματος να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά, και όχι να χρειάζεται να αποποιηθούν τη θρησκεία τους προκειμένου να αιτηθούν την απαλλαγή. Γι’ αυτό η διατύπωση «Λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών» καλύπτει και την περίπτωση των Ορθοδόξων μαθητών.

Με απλά λόγια δίνουν το τελειωτικό χτύπημα στο μάθημα των Θρησκευτικών, μετατρέποντάς το από υποχρεωτικό μάθημα σε ένα μάθημα επιλογής, σε ένα μάθημα προαιρετικό.

Φυσικά εργάζονται πολύ μεθοδευμένα κυβερνήσεις, επιτροπές ΙΕΠ, θεολόγοι και διάφορες βολικές αρχές, αλλάζοντας τη μορφή του, παραμορφώνοντάς το και από μάθημα ομολογιακό το μετατρέπουν σε ένα θρησκειολογικό, γνωσιολογικό, πανθρησκειακό μάθημα. Εισάγουν έτσι την υποχρεωτική διδασκαλία της οικουμενιστικής αίρεσης με τους γνωστούς Φακέλους των μαθητών των Φίλη, Γαβρόγλου. Στο σύνολό τους και όχι εν μέρει αποτελούν «Φακέλους» (όπως χαρακτηρίστηκαν από τους ίδιους, τα βιβλία Θρησκευτικών) με πληθώρα αχρείαστου, αλλά κυρίως επικίνδυνου υλικού, καθώς ουδεμία σχέση έχουν με τον σκοπό τον οποίο πρέπει να υπηρετούν, δηλαδή την ανάπτυξη της Ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης των μαθητών, τη σαφή διδασκαλία των δογμάτων, των ηθικών αξιών και των παραδόσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Αν και το ίδιο το Σύνταγμα επιτάσσει τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και συνταγματικά κατοχυρώνεται η υποχρεωτικότητά του, διασαλεύουν και αυτό το θεμέλιο. Μετά από προσφυγές της ΠΕΘ και γονέων, τα προγράμματα σπουδών κρίνονται αντισυνταγματικά βάσει τεσσάρων αποφάσεων: ΣτΕ 660/2018, 926/2018, 1749/2019 και 1750/2019. Σε παλαιότερη ανακοίνωση η ΠΕΘ αναφέρει: 

«Επιπρόσθετα ως προς την υποχρεωτικότητα του Μαθήματος των Θρησκευτικών, η παρ. 16 της 1749/2019 Αποφάσεως του ΣτΕ αναφέρει ότι από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 αυτού και του άρθρου 2 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ συνάγεται ότι ως ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκευτικής συνειδήσεως… νοείται η εμπέδωση και ενίσχυση της συγκεκριμένης αυτής θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών με τη διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, ως εκ τούτου δε, αφορά αποκλειστικά τους μαθητές, οι οποίοι, ανήκοντες στην κατά τα άνω πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα (βλ. ΣτΕ 660, 926/2018 Ολομ.). Το κυριότερο μέσο, με το οποίο -εκτός άλλων (προσευχή, εκκλησιασμός)- υπηρετείται ο ανωτέρω συνταγματικός σκοπός είναι η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών (βλ. ΣτΕ 660,926/2018 Ολομ.)».

Επίσης, η απόφαση αναφέρει ότι το Μάθημα των Θρησκευτικών μέσω της διδασκαλίας του οποίου «πραγματώνεται, ως σκοπός της παιδείας, η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως υπό το προεκτεθέν κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος περιεχόμενο (ήτοι η ανάπτυξη ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως), απευθύνεται αποκλειστικά, ως εκ του ανωτέρω περιεχομένου του, στους μαθητές που ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα και όχι στους ετερόδοξους, αλλόθρησκους ή άθεους μαθητές» (βλ. ΣτΕ 660,926/2018 Ολομ.)[…]

Βάσει λοιπόν της συνταγματικής διατάξεως, δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών έχουν οι τρεις κατηγορίες μαθητών, οι ετερόδοξοι, οι αλλόθρησκοι και οι άθεοι και κατά συνέπεια, μόνο αυτοί δικαιούνται να υποβάλουν δήλωση ότι δεν επιθυμούν για λόγους θρησκευτικής συνείδησης να παρακολουθήσουν τα τέκνα τους τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών.

Εφόσον έχουν ήδη καταπατήσει τους νόμους και αφαίρεσαν το ομολογιακό και δογματικό χαρακτήρα του μαθήματος προτάσσοντας τη θρησκευτική ελευθερία των μαθητών, για ποιον λόγο επιμένουν στην απαλλαγή από το μάθημα; Για να το καταφέρουν αυτό, εφηύραν τη γενίκευση του όρου και από «θρησκευτική συνείδηση» το ονόμασαν «γενικότερες κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις».

Ένα άλλο μελανό σημείο είναι ότι για την απαλλαγή από άλλα μαθήματα, όπως της Φυσικής Αγωγής, υποχρεούνται οι γονείς να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρωτοκολληθούν και θα φυλαχτούν στο αρχείο του σχολείου. Στην περίπτωση των Θρησκευτικών όμως, δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό και μάλιστα η αίτηση απαλλαγής δεν θα συνοδεύεται από κάποιον λόγο ή αιτία.

Πόσο πιο ξεκάθαρα θέλουμε να μας το πούνε;

«Εξαφανίστε το μάθημα των Θρησκευτικών με κάθε τρόπο από τα σχολεία!» Γιατί, δυνάμεις που αποδομούν την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας αυτό λένε στην πραγματικότητα· όχι φανερά αλλά κρυφά, μυστικά. Κρυφίως και δαιμονικώς με ΚΥΑ, με αποφάσεις άθεων υπουργών με ευρωπαϊκές αρχές και συμβάσεις της σκοτεινιασμένης Δύσης. Όλα όμως έχουν την εξήγησή τους, όπως πολύ αναλυτικά και εμπεριστατωμένα παρουσιάζει ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης στην ομιλία του με τίτλο «Οι μυστικές εταιρίες, η Παιδεία & ο ΟΗΕ».

Σε απόσυρση λοιπόν το πολύπαθο μάθημα των Θρησκευτικών, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας ορίζει υποχρεωτικότητα σε μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης κ.α.

Άραγε θα εφαρμόσουν αυτόν τον φιλελευθερισμό τους και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα; Αυτό το ξέφραγο αμπέλι έχουν σκοπό να το επεκτείνουν; Να μπαίνουν και να βγαίνουν οι μαθητές σε όποια μαθήματα επιλέγουν; Προφανώς και όχι. Η πολεμική τους έχει ένα στόχο με όνομα «Μάθημα Θρησκευτικών στα σχολεία»!

Αναμφίβολα, λαμβάνει χώρα ένας άνευ προηγουμένου εμπαιγμός της θρησκευτικής συνείδησης του ελληνικού λαού. Φυσικά στο στόχαστρο βρίσκεται η παρεχόμενη θρησκευτική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το πολύπαθο, άκρως σημαντικό και νευραλγικό για την υγιή ανάπτυξη των ελληνοπαίδων, μάθημα των Θρησκευτικών, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίας από σαράντα κύματα. Απώτερος στόχος να καταποντιστεί μέσα στο σατανικό πέλαγος της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων.

Προς αυτό τον σκοπό εργάζονται εντατικά κυβερνήσεις και άθεοι Υπουργοί Παιδείας εκδίδοντας Υπουργικές Αποφάσεις και γνωματεύσεις, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο και επικυρώνοντας ο εις του αλλουνού, χωρίς να διορθώνουν τίποτα, μόνο καταστρέφουν.

Σε αυτόν τον πόλεμο βοηθούν τους υπεναντίους οι σημερινοί Ιεράρχες που δεν φέρνουν ουδεμία αντίρρηση σε όλο αυτό το ξήλωμα των Θρησκευτικών από τα σχολεία μας. Δυστυχώς, σχεδόν σύσσωμη η Ιεραρχία ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα της εκκοσμίκευσης, του δαιμονοκίνητου προοδευτισμού και της σύμπλευσης με την πολιτική ανάποδη ορθότητα. Είναι τόσο απροκάλυπτα πια όλα.

Πόσο μισούν την Ορθόδοξη Πίστη μας! Πόσο λυσσαλέα την πολεμούν οι εχθροί! Θέλουν με μανία να ξεριζώσουν από την ψυχή των Ελλήνων το ελληνορθόδοξο ήθος, τις αξίες και τα ιδανικά. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η δύναμη που είχε αυτός ο μικρός λαός, προέρχονταν από τη φλόγα της Πίστης στην καρδιά του. Και για να την ψυχράνουν αυτή την πίστη χτυπούν στη ρίζα, που είναι τα παιδιά μας. Θέλουν να μείνουν άγευστα της γλύκας της Ορθοδοξίας, χωρίς γνώση, χωρίς βίωμα. Να έχουν μία νερόβραστη πίστη σαν αυτή τη φράγκικη, την αιρετική, άνοστη και συνάμα θανατερή.

Αυτός είναι ξεκάθαρα ο λόγος της αλλοίωσης του προγράμματος σπουδών των Θρησκευτικών και της σταδιακής εξαφάνισής του μέσω της ελεύθερης απαλλαγής από τους Ορθόδοξους μαθητές στα ελληνικά σχολεία. Ας μην επιτρέψουμε εν Χριστώ αδελφοί να εφαρμόσουν αυτά τα σατανικά σχέδιά τους στα παιδιά μας.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά
Σχόλιο στην απόφαση του ΣτΕ, που ακυρώνει την ΚΥΑ για τις απαλλαγές από το μάθημα των θρησκευτικών
Πρόταση της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων(ΠΕΘ) προς την Υπουργό Παιδείας για το θέμα των Απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών
Το παλιό Ποιμαντικό του ΑΠΘ ψάχνει φοιτητές…

Σχετικά άρθρα

Ο Βίος του Οσίου Σεργίου του Ομολογητή

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη αρθρογραφεί για katanixi.gr. Ούτε η διαφύλαξη της οικογένειας από τις ταλαιπωρίες ούτε το κύρος και η ένδοξή του καταγωγή, ούτε ο πλούτος που κατείχε και όλα τα επίγεια, στάθηκαν ικανά να τον κρατήσουν μακριά από την Ομολογία…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.