Επικαιρότητα

Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών προς τον Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο

εικόνα άρθρου: Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών προς τον Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο

Θα ήταν πιο σώφρον αν η Εκκλησία της Ελλάδας μαζί με τις προσευχές για την επικράτηση της ειρήνης, αναλογίζονταν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε και η ίδια…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 συνήλθε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΔΙΣ ενημερώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο για τις επιστολές τις οποίες απέστειλε προς τον ψευδεπίσκοπο ή αλλιώς “επίσκοπο” της σχισματικής εκκλησίας του Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο την 2α Μαρτίου και προς τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλο την 4η Μαρτίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη θλίψη του για τον επιθετικό πόλεμο που διεξάγεται εις βάρος της Ουκρανίας. Επεσήμανε ακόμη πως η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδας θα παρέχει αρωγή, αλληλεγγύη και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Εκκλησία της Ουκρανίας και ιδιαίτερα προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες πολέμου.

Στην επιστολή προς τον Πατριάρχη Μόσχας, γράφτηκαν τα παρακάτω:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος αἰσθάνεται ἔντονον τό χρέος νά ὑψώσῃ φωνήν διαμαρτυρίας ὑπέρ πάντων τῶν, ὡς μή ὤφειλε, θυμάτων τοῦ πολέμου καί ὑπέρ πάντων τῶν διωκομένων. Θρηνεῖ δι’ ὅσους ἐθανατώθησαν, ἀλλά καί δι’ ὅσους εἰσέτι δοκιμάζονται καί διώκονται ἐκ τῆς κακότητος, τῆς μισαλλοδοξίας καί τῆς βαρβαρότητος, αἵτινες προέρχονται, δυστυχῶς, οὐχί ἐξ ἀλλοπίστων, ἀλλ’ ἐξ ὁμοδόξων Χριστιανῶν.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, συνδεδεμένη διά μακροχρονίων καί ἀκαταλύτων δεσμῶν ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί φιλίας μετά τῆς ἐν Ρωσίᾳ ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθύνει θερμοτάτην ἔκκλησιν πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα καί σύμπασαν τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας ἵνα, ἐπ’ ἀφορμῇ καί τῆς ἐπικειμένης ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀντισταθῇ εἰς τά πολεμικά σχέδια τῶν κοσμικῶν ἡγετῶν καί ἐστέ βέβαιος ὅτι ἡ παρέμβασις τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος πρός τόν ἀνωτέρω σκοπόν θά ἀποβῇ καταλυτική. Ἡ ἐκκλησιαστική αὕτη παρέμβασις καί ἡ ἔμπρακτος μαρτυρία τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς, παρέχει ἐλπίδα διά τήν κατάπαυσιν τοῦ πολέμου καί τήν ἀπόσυρσιν τῶν ρωσικῶν στρατευμάτων ἐκ τῆς Οὐκρανίας.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἐν λόγῳ παρέμβασις ἐκ μέρους τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος θά συμβάλῃ καθοριστικῶς καί εἰς τήν περαιτέρω αὔξησιν τῆς δυναμικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, καθ’ ὅτι ὁ πόλεμος μεταξύ ὁμοδόξων Ἐθνῶν ἀπομειοῖ τήν φερεγγυότητα ἡμῶν ὡς Χριστιανῶν, οἵτινες, καίτοι ἔχομεν πρωταρχικόν καθῆκον νά κηρύσσωμεν τήν εἰρήνην, ἐν τούτοις δέν τήν ἐφαρμόζομεν ἐν τῇ πράξει, προξενοῦντες ποικίλας ἀρνητικάς συνεπείας ἀναφορικῶς πρός τό κῦρος καί τήν ἐν γένει παρουσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διαχριστιανικῶς καί παγκοσμίως».

Φυσικά ο κ.Ιερώνυμος δεν μπορούσε να αξιολογήσει τις συνέπειες του σοβαρότατου παραπτώματος που διέπραξε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγνωρίζοντας ως αυτοκέφαλη τη σχισματική Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο πρωτοπρεσβύτερος π.Θεόδωρος Ζήσης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, έγραψε σε σχετικό άρθρο του: «Πῶς θά ἔνιωθαν οἱ Ἑλλαδίτες ἐπίσκοποι, πού συντάχθηκαν ἄκριτα καί ἀμελέτητα ὑπέρ τῆς ψευδοαυτοκεφαλίας, ἂν κάποια ἀνωτέρα ἀρχή τούς θρόνιαζε στήν ἐπαρχία τους δεύτερο ἐπίσκοπο, μέ τόν ἴδιο τίτλο, ἂν βλέπαμε κάποια μέρα καί δεύτερο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, δεύτερο μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Δημητριάδος, Γρεβενῶν, κ.τ.λ., καί τίς συνακόλουθες διαιρέσεις καί μάχες μεταξύ τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν»;

Στο ίδιο άρθρο σημειώνεται πως η Εκκλησία της Ελλάδας την περίοδο που ήταν στο προσκήνιο το θέμα της αναγνώρισης της σχισματικής Εκκλησίας ως κανονικής, δεν συντάχθηκε αμέσως με το Φανάρι. Επί δέκα μήνες σιωπούσε. Αγνόησε βέβαια τον μεγάλο αριθμό των Ιεραρχών που συντάχθηκαν με την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας και υπακούοντας στους Ιερούς Κανόνες θέλησαν να αντιταχθούν στην Κακοκεφαλία. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος, μιμούμενος τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενήργησε ως άλλος πρώτος άνευ ίσων και δεν προχώρησε σε ψηφοφορία, όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας.

Ο π.Θεόδωρος επισημαίνει στο άρθρο του ότι «τό δέ κατασκευασμένο ἐπίσης «Ἀνακοινωθέν» τῆς Συνόδου, διέστρεψε τά πράγματα, σύμφωνα μέ τίς καταγγελίες τῶν μητροπολιτῶν Κυθήρων καί Πειραιῶς, καί ἀντί νά ἀπεικονίζει ὅ,τι ἔγινε στήν συνεδρίαση, κατέγραψε ὡς ἀπόφαση ὅ,τι οἱ συντάκτες του ἐπιθυμοῦσαν, χωρίς μάλιστα νά ἀναγνωσθεῖ εἰς ἐπήκοον ὅλων. Ἡ πλειοψηφία βεβαίως ἐκάλυψε τά γενόμενα, καί θεωρεῖται πλέον ὡς ἐπίσημη πράξη τῆς Ἱεραρχίας ἡ ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ὡς αὐτοκέφαλης ἐκκλησίας».

Έπειτα, ακολούθησε η επιστολή του Αρχιεπισκόπου στον ψευδοπροκαθήμενο Επιφάνιο, με την οποία επίσημα τον αναγνώριζε ως κανονικό μητροπολίτη Κιέβου, σαν να μην υπήρχε ο κανονικός μητροπολίτης Κιέβου Ονούφριος.

Αξίζει να σταθούμε σε αυτό που γράφει στη συνέχεια ο π.Θεόδωρος Ζήσης: «Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος καί ὅσοι κοινωνοῦν μέ τούς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας εἶναι ὑπόδικοι γιά καθαίρεση καὶ ἀκοινωνησία».

Ἡ εἰρήνη και ἡ εὐταξία στήν Ἐκκλησία ἐπιτυγχάνονται, ὅταν ἐφαρμόζονται οἱ Ἱεροὶ Κανόνες. Ἀντίθετα προκαλοῦνται διαιρέσεις καί σχίσματα, φυγαδεύονται ἡ εἰρήνη καί ἡ ἑνότητα, ὅταν μέ ἀντικανονικές ἐνέργειες προσβάλλονται τά δίκαια τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν. Τότε εἰσάγεται πόλεμος, καί προκαλεῖται σύγχυση καί ἀναταραχή, ὅπως συνέβη καί ἐξακολουθεῖ νά συμβαίνει στήν περίπτωση τῆς Οὐκρανίας.
Ἡ πολυπληθής Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας σέ διαμάχη μέ τήν ἱστορικὴ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. Ἑκατομμύρια Ρώσων Ὀρθοδόξων σέ ἀκοινωνησία μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἑκατομμύρια Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας διωκόμενα καί προπηλακιζόμενα ἀπό τούς σχισματικούς. Κληρικοί ὅλων τῶν βαθμῶν σέ κλίμα ἀντιπαράθεσης καί ἐχθρότητας. Στό Ἅγιο Ὄρος διχασμός καί διώξεις. Στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διαιρεμένη ἡ Ἱεραρχία καί ἀσύμφωνη μέ διαξιφισμούς μεταξύ ἱεραρχῶν· σέ ἀγωνία καί ἀνησυχία τό ποίμνιο, γιά τό πῶς θά ἀποφύγει τήν κοινωνία μέ τούς σχισματικούς. Προβληματισμένες ὅλες οἱ αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες».

Θα ήταν λοιπόν πιο σώφρον αν η Εκκλησία της Ελλάδας μαζί με τις προσευχές για την επικράτηση της ειρήνης, αναλογίζονταν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε και η ίδια. Είναι βολικό να τάσσεται κανείς με τη μάζα, να κατονομάζει δήθεν θύτες, να το παίζει θύμα και να λιθοβολεί. Τουλάχιστον, εμείς σαν ποίμνιο, να αναζητήσουμε την Αλήθεια. Ως λογικά πρόβατα και όχι ως υπηρέτες του “αλάθητου κλήρου”, να ξεχωρίσουμε την ήρα από το σιτάρι, την αλήθεια από το ψέμα.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Ο Αρχιεπίσκοπος και η επιστολή συμπαράστασης στο σχισματικό μητροπολίτη Κιέβου
– π.Θεόδωρος Ζήσης: Το “Ειρηνικό Γράμμα” του Αρχ. Ιερωνύμου δικαιώνει τις πολεμικές κατακτητικές ενέργειες του Πατρ. Βαρθολομαίου

Σχετικά άρθρα

Ο Πατριαρχικός Ναός στο Φανάρι κέντρο αντικανονικών συμπροσευχών μετά αιρετικών επισκόπων

Λουθηρανός αρχιεπίσκοπος «εκκλησιάστηκε» σε Θεία Λειτουργία, Παπικός επίσκοπος παρέστη στο Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Συναντήθηκαν οι παγκόσμιοι Άρχοντες του Οικουμενικού θρόνου στην Αθήνα και άφησαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Προβλημάτισε δυσάρεστα η επιλογή της 29ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της Άλωση της Πόλης, για την σύγκλιση της 1ης Συνόδου Κορυφής των Παγκόσμιων Αρχόντων

 Ο πρώτος «άγιος» influencer*

του Ευάγγελου Κωνσταντίνου. Ο μακαριστός Όσιος γέροντας Αγάθωνας Κωνσταμονίτης, μας νουθετούσε με τρόπο ξεκάθαρο πως οτιδήποτε βρίσκεται έξω από την Ορθοδοξία είναι διάβολος

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.