Επικαιρότητα

Έλεγχος και ανατροπή του χριστουγεννιάτικου μηνύματος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

εικόνα άρθρου: Έλεγχος και ανατροπή του χριστουγεννιάτικου μηνύματος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Αντίχριστο το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Με πολλή υπομονή και κόπο διαβάσαμε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ένα μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού, με αρκετή θολο-θεολογία για γαρνιτούρα!

Η τιμή τιμή δεν έχει

Από τα πατερικά παραθέματα περί της Θείας Ενανθρωπήσεως στον πρόλογο του μηνύματος ο Πατριάρχης συμπεραίνει ότι…“Ο τιμών τον Θεόν οφείλει να σέβεται και τον άνθρωπον, και ο υποτιμών τον άνθρωπον ασεβεί προς τον Θεόν, τον προσλαβόντα την ημετέραν φύσιν”. Μέσα σε αυτή την φαινομενικά γεμάτη πνευματικά νοήματα φράση κρύβεται η διαστροφή της χριστιανικής πίστης. Συγχέονται, διαστρεβλώνονται και κακοποιούνται οι δύο κορυφαίες εντολές του Θεού, η προς τον Θεό ευσέβεια και η προς τον πλησίον αγάπη. Εξομοιώνεται η εντολή της λατρείας και της τιμής του Θεού με την εντολή του σεβασμού και της τιμής στον άνθρωπο! Όμως η εντολή του Θεού είναι να αγαπάμε κάθε άνθρωπο, αλλά να τιμάμε σεβαστικώς και όχι λατρευτικώς συγκεκριμένους ανθρώπους και για συγκεκριμένους λόγους. Η Γραφή είναι γεμάτη με τέτοιες εντολές τιμής: προς τον πατέρα και την μητέρα, τα πεθερικά, τους πτωχούς, τον βασιλέα, τον σοφό, τους προγόνους, την πατρίδα, την αρετή κοκ. Σύμφωνα όμως με την θεολογία του πατριάρχη οφείλουμε να τιμούμε και να σεβόμαστε ένεκα της Ενανθρώπισης του Κυρίου κάθε άνθρωπο, μηδενός εξαιρουμένου, για να μην ασεβήσουμε προς τον Θεό! Δηλαδή με βάση αυτή την θεολογία πρέπει να τιμούμε και τον φονιά, τον απατεώνα, τον αιρετικό, τον μάγο, τον παιδεραστή, τον ειδωλολάτρη!

Ο τιμωρός Θεός του Πατριάρχη

Συνεχίζει ο κ. Βαρθολομαίος με τα εξής:“….Η ένσαρκος Θεία Οικονομία αναιρεί οριστικώς την εικόνα του Θεού ως δυνάστου, τιμωρού και αντιπάλου του ανθρώπου….”!!! Αλήθεια ο Πατριάρχης μας εκτός από τον Ανσέλμο Καντερβουρίας που εισήγαγε την αίρεση περί ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης, εντόπισε ποτέ στην Αγία Γραφή τέτοιον εμπαθή Θεο; Σε ποιά σελίδα Καινής ή Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός έχει την εικόνα του δυνάστη, τιμωρού και αντιπάλου του ανθρώπου; Ποιός άλλος είναι αίτιος της ανθρώπινης δυστυχίας εκτός από τον ίδιο τον άνθρωπο με την ασέβεια και την αποστασία του από το θέλημα του Θεού; Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο δήθεν τιμωρός, δεν είναι αυτός που δια του προφήτου Ησαΐα καλεί το λαό του τον αμαρτωλό “ δεύτε και διαλεχθώμεν, λέγει Κύριος, και αν ώσιν αι αμαρτίαι υμών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανώ, εάν ώσιν ως κόκκινον, ως ερίον λευκανώ” (Ισ.1,18). Πόση γλύκα έχει ο λόγος του Θεού! “Έλα λαέ μου, λέγει ο Θεός, να κάτσουμε να τα πούμε, να τα μετρήσουμε, να βρούμε μια άκρη”. Γεμάτη η Γραφή, Καινή και Παλαιά Διαθήκη με λόγια αγάπης και στοργής του Θεού προς τον Άνθρωπο!

Χριστός γεννάτε και να εμβολιαστείτε!

Στη συνέχεια, με ένα κρεσέντο νεοεποχίτικης “θεολογίας”, ο Πατριάρχης από την εσφαλμένη Χριστολογία και Ανθρωπολογία του πηδά στη σύγχρονη επιστήμη και τα εμβόλια. Γράφει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του: “Με λάβαρον την εν Χριστώ «άλλην πλάσιν» του ανθρώπου και την ανακαίνισιν συμπάσης της κτίσεως, η Εκκλησία δίδει και σήμερον την καλήν μαρτυρίαν έναντι όλων των εξελίξεων, αι οποίαι απειλούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ακεραιότητα της δημιουργίας, βιούσα και κηρύττουσα την αλήθειαν της γνησίας πνευματικής ζωής και τον πολιτισμό της αγάπης και της αλληλεγγύης.” Σε μια πρώτη ανάγνωση θα αναφωνούσε κάποιος:τί ωραία λόγια”! Κι όμως η ερμηνεία αυτής της φράσης κρύβεται στις λέξεις “η Εκκλησία… κηρύττουσα… τον πολιτισμό της αγάπης και της αλληλεγγύης”. Ό,τι δεν χωράει στην κοσμική αγάπη και την αλληλεγγύη του Πατριάρχη πρέπει να κοπεί! Προκρούστεια λύση που καταργεί όλο το Ευαγγέλιο! Γιατί όπου γίνεται λόγος για την αγάπη του Θεού είναι σε συνάφεια με την δικαιοσύνη του. Αλλά τόσες δεκαετίες κατήχησης για την δήθεν αγάπη του Θεού, πού να μείνει χώρος για την θεία Δικαιοσύνη;

Ως εκ κήτους Ιωνά σώσων ημάς εκ τοιούτου Πατριάρχου

Σε συνάφεια με τα παραπάνω, περί αγάπης και αλληλεγγύης, ο Πατριάρχης φέρνει ως παράδειγμα τον Ιωνά. Γράφει: “Η Εκκλησία…Διδούσα λόγον «περί της εν ημίν ελπίδος», ουδόλως θεωρεί τον σύγχρονον πολιτισμόν ως την νέαν αμαρτόζωον Νινευί, επικαλουμένη ως ο Ιωνάς την θείαν μήνιν επ’ αυτόν και τον αφανισμόν του, αλλά αγωνίζεται διά την εν Χριστώ μεταμόρφωσιν αυτού”. Ω! πόσο διαστρέφει τον Προφήτη Ιωνά ο Πατριάρχης, αυτό το διαμάντι της Παλαιάς Διαθήκης που με τη ζωή του στάθηκε τύπος της εις Άδου καθόδου του Χριστού! Το συνηθίζει βέβαια να συκοφαντεί τους Προφήτες! Δεν ξεχνάμε ότι τα ίδια είχε κάνει και με τον Προφήτη Δαυίδ.

Ο προφήτης απολογούμενος στον Θεό για την ανυπακοή του λέγει “…δια τούτο προέφθασα του φυγείν εις Θαρσίς, διότι έγνων ότι σύ ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί ταις κακίαις… (Ιω.4,3). Συνεπώς ο Ιωνάς λόγω του εθνισμού του δεν φάνηκε υπάκουος στο λόγο του Θεού να κηρύξει μετάνοια στους ειδωλολάτρες Νινευίτες, γιατί ακριβώς γνώριζε ως προφήτης ότι ο Θεός θα δείξει το έλεός Του. Μπορεί να λυπήθηκε για την διάψευση των λόγων του, αλλά δεν ζήτησε ποτέ, μα ποτέ, τον αφανισμό της Νινευί. Σε αυτόν χρωστάει η αμαρτωλή πόλη της σωτηρίας της. Αυτός για τρεις ημέρες περπατούσε στους δρόμους της και κήρυττε μετάνοια. Είναι δυνατόν με το ίδιο στόμα που καλούσε σε μετάνοια με το ίδιο να επικαλούνταν την θεία μήνιν! Τώρα πώς ο Πατριάρχης κρίνει ότι ο σύγχρονος κόσμος ουδόλως είναι η αμαρτόζωος Νινευί αδυνατούμε να το κατανοήσουμε. Ή ζει σε άλλον κόσμο ή έχει άλλα μάτια. Πάντως δεν έχει το φρόνημα του Ιωνά, ο οποίος εκών ή άκων έκανε το θέλημα του Θεού. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ποτέ δεν κάλεσε την οικουμένη σε μετάνοια, ως όφειλε λόγω θέσης και ονόματος!

Ποιμαντική με φαντασία!

Αλλά επειδή ως φαίνεται είναι δύσκολο στον Πατριάρχη να ακολουθήσει την ποιμαντική τέχνη των Αγίων και Προφητών λέγει ότι απαιτείται “…εις την εποχήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος όχι αντίλογος, μετοχή όχι αποχή, συγκεκριμένη πράξις όχι απόκοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψις όχι γενική απόρριψις”. Είναι φανερό, με βάση τα προηγούμενα, ότι ο Πατριάρχης μας μάλλον ποιμαντική αφασία ή φαντασιοπληξία έχει αν ακόμα πιστεύει μέσα του ότι είναι Ορθόδοξος Πατριάρχης. Το πιθανότερο είναι πως συνειδητά και με σύστημα ποιεί ό,τι ποιεί. Για τριάντα συναπτά έτη, είναι ένας ιός που πολλαπλασιαζόμενος και μεταλλασσόμενος έχει φέρει το σώμα της Εκκλησίας σε κατάσταση βαρυτάτης ασθενείας. Και για την ασθένεια αυτή απαιτείται φάρμακο δραστικό. Ο νοών νοείτω….

Το πατριαρχικό δια ταύτα

Όλα τα προηγούμενα αποτελούν το περιτύλιγμα, την γαρνιτούρα για να φθάσει ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης στο δια ταύτα, που δεν είναι άλλο από το “Εμβολιαστείτε”. “Εμβολιαστείτε”, γιατί το λέει η επιστήμη. “Εμβολιαστείτε” και μην παρασύρεστε “…από τας ανευθύνους φωνάς των μη επαϊόντων και των αυτοανακηρυχθέντων εις εκπροσώπους του Θεού…. αυτοαναιρουμένων όμως οικτρώς, λόγω της απουσίας αγάπης προς τον αδελφόν, την ζωήν του οποίου εκθέτουν εις μέγαν κίνδυνον.”

Αλλά τί είναι επιστήμη;¨Εναν ωραίο ορισμό της επιστήμης δίδει ο πολύαθλος Ιώβ: “Το δέ απέχεσθαι από κακών εστίν επιστήμη” (Ιωβ.28,28). Συνιστά, με βάση αυτόν τον ορισμό της επιστήμης, αποχή από τα κακά ο εμβολιασμός; Δηλαδή η ζωή των εμβρύων, των οποίων τα κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν στην παρασκευή των ιατρικών αυτών σκευασμάτων, έχει αξία ή όχι; Τα σφαγιασθένα έμβρυα, επί σκοπόν προαγωγής της επιστήμης, αποτελούν ή όχι εικόνες του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού; Πολύ σωστά λοιπόν ορισμένοι ομιλούν για νεοηρωδιανό πνεύμα. Από αυτή και μόνο την άποψη το μήνυμα του Πατριάρχη είναι όντως χριστουγεννιάτικο. Μόνο κάτω από αυτό το πρίσμα ο εμβολιασμός συνδέεται με την γέννηση του Χριστού. Ζήλεψε ο Πατριάρχης τον αντίχριστο Ηρώδη που θανάτωσε τα νήπια, γιατί κυνηγούσε να εντοπίσει και να θανατώσει τον Μεσία. Και αυτός ο άθλιος “καλό” σκοπό είχε. Ένα νήπιο θα έσφαζε, για να μην ανακηρύξουν οι Ιουδαίοι βασιλέα και χαθεί η ειρήνη, η ασφάλεια και η ευημερία της Ρωμαϊκής εξουσίας! Αλλά, να που έσφαξε δεκαπέντε χιλιάδες, δίνοντας μας μία αναλογία του προφανούς καλού, με βάση τους ανθρώπινους διαλογισμούς, και της τελικής καταστροφής, με βάση την αντικειμενική πραγματικότητα.

Αντίχριστο, λοιπόν, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη, αντιπατερικό και αντιαγιογραφικό! Για άλλη μια φορά ο Πατριάρχης διακηρύσσει ότι αυτός ξέρει καλύτερα από τον Χριστό, τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρες! Θέλει ο διάβολος να κρυφτεί, αλλά δεν μπορεί, ξεχωρίζει η ουρά του.

Η χριστιανική συνείδηση αντιδρά με φυσικό τρόπο στους προδρόμους του Αντιχρίστου της κάθε εποχής, με την επίγνωση ότι αυτοί και οι άνθρωποί τους προετοιμάζουν την έλευση του Αντιχρίστου, που, σαν άλλος αλλόκοτος Χριστός, θα τους αποδέχεται όλους, θα τους αγαπά, θα τους φροντίζει, θα τους θεραπεύει…..

Αν λοιπόν θέλουμε να βιώσουμε το νόημα των Χριστουγέννων, ας διαβάζουμε τα πολλά και καλά κείμενα που μας προσφέρει η Κατάνυξη μέσα από τον μπαχτσέ της Αγίας Γραφής, των Αγίων Πατέρων, των μεγάλων Ιεροκηρύκων της εποχής μας. Μόνο έτσι θα αποκτήσουμε πολλά και ισχυρά αντισώματα, για να αντιμετωπίσουμε ιούς σαν τα χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Οικουμενικό μας Πατριάρχη, στον οποίο ευχόμαστε πολλά τα έτη και καλή μετάνοια!

Καλά Χριστούγεννα με Χριστό!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Πάπας μαζί σε διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα
Παρών ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε διαθρησκειακό φόρουμ. Προκαλεί για πολλοστή φορά την ορθόδοξη συνείδησή…
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (353433323130, 292827262524232221201918171615141312111098765, 4321)

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.