Ελένη Παπασταματάκη

Ο Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής, συναθλητής του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου

εικόνα άρθρου: Ο Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής, συναθλητής του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου
Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Σέβονταν οι όσιοι τις εικόνες, γιατί κρατούσαν όρθιο το κατ’ εικόνα Θεού της ψυχής τους…

  Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στις 28 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Βασιλείου του Ομολογητή, συνασκητή του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου.

Έζησε σε μια ταραγμένη εποχή για την Εκκλησία μας, τότε που ο μιαρός διάβολος πολέμησε την Ορθοδοξία με τη φοβερή αίρεση της Εικονομαχίας.

Από τη νεαρή του ηλικία ο Όσιος Βασίλειος θέλησε να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή και τον αυστηρό ασκητικό βίο. Ο υμνογράφος, μας καθοδηγεί και μας λέει: «Επιθύμησες την πάνω από τον ανθρώπινο νου μακαριότητα του Θεού, γι’ αυτό και θεώρησες, θεσπέσιε, την εγκράτεια ως τρυφή σου, την πτωχεία ως πλούτο σου, την ακτημοσύνη ως μεγάλη περιουσία, την ταπείνωση ως έπαινό σου». «Της μακαριότητος της υπέρ νουν ορεγόμενος, ελογίσω, θεσπέσιε, τρυφήν την εγκράτειαν, την πτωχείαν πλούτον, την ακτημοσύνην περιουσίαν δαψιλή, και ευδοξίαν την μετριότητα» (στιχηρό εσπερινού) 

Έκανε πράξη μετά πάσης επιμελείας την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας που αρνείται και απορρίπτει κάθε τρυφή και ανάπαυση, κάθε δόξα και τιμή,  προκειμένου να ταπεινώσει το σαρκίο και μαζί με αυτό τη φιλαυτία. 

Αυτή είναι η κοινή ομολογία των εραστών της Θείας Αγάπης. Κάθε πάθος αποτελεί εμπόδιο για την ψυχή να ενωθεί με τον Πλάστη της. Για το πάθος της φιλαυτίας γράφουν οι φιλοκαλικοί Πατέρες.

Ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος στην «επιστολή του προς Θεόδουλον». λέγει: «Δεν υπάρχει δυνατότερο δηλητήριο από το δηλητήριο της ασπίδος και του βασιλίσκου. Και δεν υπάρχει κακία χειρότερη από την φιλαυτία…»

Από τη φιλαυτία γεννώνται κατά τον Άγιο Μάξιμο και όλοι οι εμπαθείς λογισμοί, ενώ ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός γράφει: «ὁ ἄφρων φίλαυτός ἐστι καί οὐ δύναται φιλάδελφος εἶναι, οὐδέ φιλόθεος», δεν μπορεί να είναι κανείς φίλαυτος και συγχρόνως φιλάδελφος και φιλόθεος.

Ενώ στο Κάθισμα του Όρθρου της εορτής του Οσίου Βασιλείου διαβάζουμε “Την πτωχείαν τοῦ Χριστοῦ, ἐπιποθήσας εὐσεβῶς, πλοῦτον ἕλιπες φθαρτόν, καί δόξαν ῥέουσαν σοφέ, καί τόν σταυρόν σου ἐπ᾽ ὤμων ἀράμενος, τήν τρίβον τήν στενήν, χαίρων διήνυσας, πατῶν τάς ἡδονάς, τάς ἐκ τοῦ σώματος, δι’ ἐγκρατείας Ὅσιε ἀπάσης τε, κακοπαθείας καί ἔφθασας, πρός πλάτος θεῖον, τοῦ Παραδείσου, θεηγόρε Βασίλειε”. 

Έτσι, ο Όσιος Βασίλειος στο ερημητήριό του ασκήθηκε με τρόπο θεάρεστο, τρέφοντας το πνεύμα και την ψυχή του με τα δώρα της πίστεως και της αγάπης. Όπλα πνευματικά που θα του χρειαζόταν στους μεγάλους αγώνες της Πίστης που σε λίγο θα άρχιζαν… 

Τα φοβερά κύματα της αίρεσης της Εικονομαχίας ξέσπασαν και τότε, όταν οι περιστάσεις τον κάλεσαν, ανταποκρίθηκε με θαυμαστή προθυμία και υπερασπίστηκε την Ορθοδοξία με θάρρος και παρρησία. Ο αθλητής του Χριστού χωρίς να βραδύνει εναντιώθηκε στους Εικονομάχους με λόγια και έργα. Καταδιώχθηκε για την άκαμπτη αντίστασή του και την θαρραλέα συνηγορία του υπέρ της Ορθοδοξίας. Βασανίστηκε ποικιλοτρόπως και φυλακίστηκε.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμα δυνατό ράπισμα για τους σημερινούς Επισκόπους, ηγουμένους και μοναχούς, που αναπαύουν τις ψευδαισθήσεις τους, και δεν αντιδρούν στην αίρεση που πάει να καταπιεί ολάκερη την Εκκλησία μας, …κάνοντας προσευχή ασφαλισμένοι στα πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κελιά τους…

Αλλά ας επιστρέψουμε στα διαμάντια της Πίστης μας, στους Ομολογητές Αγίους που λάμπρυναν το στερέωμα του Ουρανού, όπως ο άγιος που εορτάζει σήμερα. Ο Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής!

Οι δυσεβείς Εικονομάχοι καθώς είχαν δεχτεί αυτήν την αίρεση κατέστησαν τους εαυτούς τους αιχμάλωτους των πονηρών πνευμάτων και κινούμενοι από δαιμονική μανία βασάνιζαν με άγριο και απάνθρωπο τρόπο τον άγιο Βασίλειο. Δαρμούς και ξεσμούς σε όλο το σώμα και στον τράχηλο υπέμεινε ο Άγιος με καρτερία και τέλος ρίφθηκε στη φυλακή. Σε αυτές τις βασάνους και τις οδύνες είχε συναγωνιστή τον Άγιο Προκόπιο τον Δεκαπολίτη, ο οποίος τιμάται από την Αγία μας Εκκλησία την αμέσως προηγούμενη ημέρα δηλαδή στις 27 Φεβρουαρίου. 

Για την αγάπη του Χριστού υπέφερε, πόνεσε, μάτωσε και σύρθηκε στη φυλακή, αλλά δεν υποχώρησε. Αποφασισμένος να κηρύξει την Αλήθεια της Ορθοδοξίας έως θανάτου δεν δείλιασε λεπτό μπροστά στα δεινά.

Τι ήταν αυτό που κράτησε τον Άγιο Βασίλειο ανυποχώρητο και ανδρείο; Τι άλλο παρά η βαθιά του πίστη, η ζωντανή πίστη στον Χριστό και η ενατένιση της Αιωνίου Ζωής. Δεν είχε μόνο γνώση αλλά και βίωμα του Ζωντανού Θεού μας, και αυτά, του έγιναν αποκτήματα μέσα από τη θεάρεστη ζωή με προσευχές, με νηστείες και κακοπάθειες. Έτσι έμεινε όρθια η ψυχή του. 

Ο άγιος υμνογράφος Θεοφάνης τονίζει σε αρκετούς ύμνους, τους αγώνες του Οσίου Βασιλείου υπέρ των αγίων εικόνων. Πόσο ωραία αποτυπώνεται αυτό στον ακόλουθο ύμνο «Τηρήσαντες ευσεβώς το κατ’ εικόνα της ψυχής, όσιοι, την του Χριστού άχραντον σέβοντες εικόνα ηθλήσατε» (ωδή γ΄). Σέβονταν οι όσιοι τις εικόνες, γιατί κρατούσαν όρθιο το κατ’ εικόνα Θεού της ψυχής τους. Η τιμή που απένειμαν δηλαδή στις εικόνες της Εκκλησίας μας ήταν η συνέχεια της τιμής που έδιναν στην εικόνα του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Συνεπώς κατά αντίστροφο τρόπο: οι πολέμιοι των εικόνων, αυτοί που ισχυρίζονται ότι πρόκειται περί «ειδωλολατρικών» πραγμάτων, είναι οι ίδιοι που πρώτα από όλα έχουν γκρεμίσει μέσα τους την εικόνα του Θεού και την αληθινή εικόνα και του ανθρώπου.

Όταν συν καιρώ πέθανε ο Εικονομάχος Λέοντας ο Γ΄ο Ίσαυρος, ελευθερώθηκε ο Άγιος από τη φυλακή. Όχι μόνο δεν έδωσε ανάπαυση στον πολύπαθο εαυτό του μετά τις βασάνους της φυλακής, αλλά χωρίς καθόλου να χάσει καιρό, νέους ασκητικούς αγώνες ανέλαβε ο μακάριος!

Επιδόθηκε στη διδασκαλία της πίστης με όλη τη θέρμη της φιλοχρίστου ψυχής του και βοήθησε πολλούς κακοδόξους να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. 

Αθλητής του ασκητηρίου του, κατάρτιζε πάντοτε πνευματικότερα τον εαυτό του. Μέγας αγωνιστης της Εκκλησίας, στρατευόταν συνεχώς για την ενίσχυση της ορθόδοξης αλήθειας, για την διαφώτιση των αιρετικών, για τη στερέωση των πιστών και για την μετάνοια των αμαρτωλών. Ο θάνατος τον πήρε από το πολύμοχθο αυτό στάδιο, για να τον μεταφέρει στη δόξα και την μακαριότητα των δικαίων και στεφανηφόρων ψυχών. 

«Σύ Ὅσιε λαμπρῶς, ἠγωνίσω Βασίλειε, τοῦ Λέοντος ἐκφαυλίσας, τό ἀμείλικτον θράσος, καί γνώμην τήν ἀγνώμονα». (από τον Ειρμό του Κανόνα του Αγίου)

Πρέσβευε υπέρ ημών Όσιε Βασίλειε και με τη χάρη σου ταπείνωσε το θράσος των Οικουμενιστών και καταγκρέμισε την πλάνη της παναίρεσής τους! Αμήν!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Το Συναξάρι του Οσίου Στεφάνου του Ομολογητή του Νέου

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Αρνήθηκε να υπογράψει τις αποφάσεις της αιρετικής συνόδου της Ιέρειας του 754 λέγοντας «Μη γένοιτο να προσυπογράψω την ψευδή ταύτην και ανίερον σύνοδο και να ονομάσω φως το σκότος και γλυκύ το πικρότατον»

Νέο συλλείτουργο του μητροπολίτη Διδυμοτείχου με τους ψευδομακεδόνες. Και η προδοσία συνεχίζεται…

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Τί να κρύβεται άραγε πίσω από τα πάρε-δώσε του μητροπολίτη κ. Δαμασκηνού με τους σχισματικούς των Σκοπίων; Αμετανόητος πορεύεται στο δρόμο της επίγειας ζωής του ο μητροπολίτης...

Ο Άγιος προστάτης της Αποτείχισης Θεόδωρος ο Στουδίτης!

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Αυτό που ξεχωρίζει και χαρακτηρίζει τη θεοειδή πορεία του Αγίου Θεοδώρου είναι η εμμονή του στην απαρασάλευτη τήρηση των Κανόνων και δογμάτων της πίστης μας...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.