Νεκτάριος Δαπέργολας

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και οι συνεχιζόμενες μαγαρισιές των εθνομηδενιστών θεομάχων…

εικόνα άρθρου: Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και οι συνεχιζόμενες μαγαρισιές των εθνομηδενιστών θεομάχων…
του Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας

“Καί θά ἔπρεπε ἀσφαλῶς νά ξέρουν τήν ἀλήθεια σχετικά καί μέ τήν ἄλλη ἀλητεία ὅτι δῆθεν ἀποτελεῖ μῦθο ἡ εὐλογία τῶν ὅπλων ἀπό τόν Παλαιῶν Πατρῶν”

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον κ. Νεκτάριο Δαπέργολα το ακόλουθο άρθρο:   

Ὡς γνωστόν, ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, πρίν ἀπό κάθε μεγάλη θρησκευτική καί ἐθνική γιορτή κυκλοφοροῦν ἀπίστευτες μαγαρισιές ἀπό διάφορους ἀντίχριστους καί ἐθνομάχους, μέ σκοπό νά ρίξουν λάσπη στήν ὀρθόδοξη πίστη καί στήν ἱστορική μας μνήμη.

Ἕνα ἀπό τά πρόσωπα πού εἶχαν τήν τιμητική τους φέτος (ἤ μᾶλλον καί φέτος, γιατί πρόκειται οὕτως ἤ ἄλλως γιά μία ἀπό τίς πλέον κακοποιημένες ἱστορικές μορφές) ἦταν ὁ μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός. Γιά τόν ὁποῖο πῆρε τό μάτι μου νά κυκλοφοράει ἐσχάτως ἕνα χυδαῖο ψέμα, ὅτι δῆθεν στίς 19 Μαρτίου τοῦ 1821 εἶχε στείλει ἐπιστολή στόν Ἀλή Πασᾶ, καλῶντας τον νά στείλει στρατό, γιατί οἱ ραγιᾶδες πῆραν τά ὅπλα καί κινδυνεύουν, λέει, τά κεφάλια ὅλων μας. Τό ψέμα συνοδευόταν μάλιστα καί ἀπό τήν «πληροφορία» ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολή δῆθεν φυλάσσεται στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται φυσικά περί ἀπίστευτης ἀθλιότητας ἀπό κάποιους ἀλῆτες, πού ποντάρουν στήν ἄγνοια τοῦ κόσμου, γιά νά μήν πῶ καί στή βλακεία του. Γιατί ἄν εἶχαν λίγη γνώση καί λίγο παραπάνω μυαλό ὅλοι ὅσοι ξιπάζονται καί χάφτουν ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ μία τέτοια «μαρτυρία» (καί στή συνέχεια τήν ἀναπαράγουν κιόλας), θά μποροῦσαν εὔκολα νά ἀντιληφθοῦν τήν ἀπάτη. Τέτοια ἐπιστολή βεβαίως δέν σώζεται πουθενά, δέν ὑπάρχει πουθενά καί οὔτε ὑπῆρξε ποτέ πουθενά. Ὅσοι πιστεύουν αὐτές τίς βλακεῖες, θά ἔπρεπε κατ’ ἀρχάς νά γνωρίζουν ὅτι ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός ὄχι μόνο δέν ἀγωνιοῦσε μήπως πέσει τό…κεφάλι του ἀπό τούς ἐπαναστάτες, ἀλλά ἦταν ὁ ἴδιος ἀνάμεσα στά βασικά πρόσωπα πού προετοίμασαν τόν Ἀγῶνα (μυημένος στή Φιλική Ἑταιρεία ἀπό τό 1818 καί ἔχοντας μυήσει στή συνέχεια καί ὁ ἴδιος πολλούς ἀκόμη – καί κληρικούς καί λαϊκούς).

Θά ἔπρεπε ἀκόμη νά ξέρουν γιά ὅλη του τή συνεχῆ ἐθνική δράση στή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης, καθώς καί γιά τό περίφημο ἔγγραφο πού ἀπέστειλε (ἀληθῶς αὐτή τή φορά) στούς Εὐρωπαίους προξένους πού βρίσκονταν στήν Πάτρα, μέ τό ὁποῖο ζητοῦσε την ἐκ μέρους τῶν κρατῶν τους ἀναγνώριση τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγῶνα καί ἔγραφε μάλιστα ἐπί λέξει ὅτι «ἡμεῖς ἀπεφασίσαμεν σταθερῶς ἤ ν’ ἀποθάνωμεν ὅλοι ἤ νά ἐλευθερωθῶμεν».

Ἀλλά καί πλήν αὐτοῦ, θά ὄφειλαν ἐπίσης νά γνωρίζουν ὅτι ὁ Ἀλή Πασᾶς ἦταν ἤδη ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 1820 σέ πόλεμο μέ τόν σουλτᾶνο καί τόν Μάρτιο τοῦ 1821 βρισκόταν πλέον ἀπό πολύ καιρό σέ τρομακτικά δεινή θέση, ἀσφυκτικά πολιορκούμενος ἀπό τίς τουρκικές δυνάμεις, πρᾶγμα πού ὁ μητροπολίτης Γερμανός (ἀκόμη καί ἄν ἦταν προδότης) τό γνώριζε πολύ καλά καί συνεπῶς θά ἦταν ἐντελῶς παράλογο νά γράψει τέτοια ἐπιστολή.

Καί θά ἔπρεπε ἀσφαλῶς νά ξέρουν τήν ἀλήθεια σχετικά καί μέ τήν ἄλλη ἀλητεία ὅτι δῆθεν ἀποτελεῖ μῦθο ἡ εὐλογία τῶν ὅπλων ἀπό τόν Παλαιῶν Πατρῶν, ὅπως βροντοφωνάζουν ἐδῶ καί χρόνια οἱ Βερέμηδες καί οἱ λοιποί ψευτοϊστορικοί τῆς ἐθνοαποδόμησης. Γιατί βεβαίως εἶναι ἀλήθεια ὅτι στίς 25 Μαρτίου 1821 ὁ Γερμανός πράγματι δέν βρισκόταν στήν Ἁγία Λαύρα, ἀλλά ἄν σταθεῖς μόνο σέ αὐτό (ὅπως πράττουν ὅλοι αὐτοί οἱ ἀπατεῶνες ψευτοεπιστήμονες) καί ἀποσιωπήσεις ὅτι στή Λαύρα τά εἶχε ὄντως εὐλογήσει τά ὅπλα ἀλλά λίγες ἡμέρες πρίν (πιθανότατα στίς 17 Μαρτίου), ἐνῶ στίς 25 Μαρτίου τά εὐλόγησε καί στήν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Πάτρα, εἶναι τελείως διαφορετικό τό συμπέρασμα πού προκύπτει καί γιά τόν συγκεκριμένο εἰδικά κληρικό καί γενικότερα γιά τόν ρόλο τοῦ κλήρου στόν Ἀγῶνα τοῦ 1821.

Πρόκειται γιά ἕνα ἀκόμη ἐπεισόδιο τοῦ συνολικοῦ ἀχρείου σήριαλ κατασυκοφάντησης τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ἕνα ὀργανωμένο ἀντίχριστο καί ἐθνομηδενιστικό σκυλολόϊ (μαζί πᾶνε αὐτές οἱ δύο ἰδιότητες) πού προσπαθεῖ λυσσαλέα – ἀλλά μάταια – νά κλονίσει τήν ξεκάθαρη ἱστορική ἀλήθεια ὅτι ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 δέν ἦταν κοινωνικοταξική, οὔτε ἰδεολογικό προϊόν τῶν ἄθεων ρευμάτων τοῦ δύσοσμου Εὐρωπαϊκοῦ Διασκοτισμοῦ, ἀλλά ἔγινε πρῶτον γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί δεύτερον γιά τήν ἐθνική ἐλευθερία (μέ αὐτήν ἀκριβῶς τή σειρά). Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τήν ἔφεραν σέ πέρας, ὄχι ἄθεοι ἐκκλησιομάχοι, οὔτε αἱρετικοί, ἀλλά οὔτε φυσικά καί δωδεκαθεϊστές (τέτοιο γελοῖο ἀνέκδοτο ἄλλωστε δέν ὑπῆρχε κἄν τότε).

Ὅσο γιά τούς ἐξηλιθιωμένους κάφρους πού πιστεύουν καί ἀναμεταδίδουν ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ τέτοιες ἀνιστόρητες ἀθλιότητες, ὅπως αὐτή ἡ δῆθεν ἐπιστολή τοῦ μητροπολίτη Γερμανοῦ πρός τόν Ἀλή Πασᾶ ἀλλά καί ὅπως ὅλα τά ὑπόλοιπα ψεύδη, ἔχουν παρόμοια εὐθύνη καί συνενοχή μέ τούς ἐγκάθετους ἀχρείους πού τίς ἐπινοοῦν. Καί τό ὅτι παρασύρονται τόσο εὔκολα, δείχνει πολύ ἁπλά ὅτι θέλουν νά «παρασυρθοῦν». Λόγῳ ἀνοησίας, λόγῳ πασιφανῶς κακῆς προαίρεσης καί ἐπίσης λόγῳ παρόμοιας ἰδεολογικῆς ὑποστάθμης μέ τούς ἐμπνευστές. Καμία δικαιολογία συνεπῶς γιά κανέναν!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Οι εξελίξεις στην Ψευτομακεδονία και το τέλος του ημετέρου καραγκιόζ μπερντέ…

του Νεκτάριου Δαπέργολα Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας. "Ἐδῶ τώρα τελειώνει λοιπὸν καὶ αὐτὸ τὸ παραμύθι, γιατί ὄχι μόνο βαριὰ καρδιὰ δὲν βλέπουμε, ἀλλὰ βλέπουμε ἀγωνία μήπως ἡ ἄθλια συμφωνία ἀκυρωθεῖ"

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.