Ο.Χ.Σ. Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ο.Χ.Σ. Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Προσδοκώντας Ανάσταση νεκρών

εικόνα άρθρου: Ο.Χ.Σ. Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Προσδοκώντας Ανάσταση νεκρών
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

Πέρασαν τρία έτη από την προς τον Κύριον εκδημία του μακαριστού ομολογητή Γέροντά μας, πρωτ/ρου παπα-Νικόλα Μανώλη


Χρόνος πολύς και αβάσταχτος για να περιμένεις με κομμένη την ανάσα τι σου ξημερώνει.
Συνάμα και τόσο λίγος, τόσο ανεπαίσθητος ο χρόνος που πέρασε, αφού το αποτύπωμα του στις ζωές μας είναι ανεξίτηλο. Δούλεψε σαν επιδέξιος μεταλλουργός το άμορφο μέταλλο του χαρακτήρα μας και το διαμόρφωσε εν Χριστώ, με υπομονή, με θυσίες και προσωπικό κόστος στην πάλη σώμα με σώμα με τους δικούς μας δαίμονες, για καθένα από τα πνευματικά του τέκνα. Τον κάλεσε ο Κύριος στο ουράνιο θυσιαστήριο να λειτουργεί και να μας μνημονεύει ακατάπαυστα. Κι εμείς σκαλώσαμε, ανθρωπίνως, στον πόνο του αποχωρισμού και δεν απολαμβάνουμε την ευλογία της ουράνιας λειτουργίας, του αιώνιου γλυκασμού.

Όταν πλησίασε ο Κύριος στη Βηθανία, έτρεξε η Μάρθα, η αδερφή του τετραημέρου Λαζάρου, και εξέφρασε το παράπονό της στον Κύριο: “Αν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο αδερφός μου”, μαζί με τη βεβαιότητα πως ό,τι ζητήσει ο Κύριος από τον Πατέρα Του, θα του το δώσει Εκείνος. Την διαβεβαίωσε ο Κύριος πως θα Αναστηθεί ο Λάζαρος. Συμφώνησε η Μάρθα πως θα Αναστηθεί εν τη εσχάτη ημέρα και τότε εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας μια συγκλονιστική στιγμή, πριν την Σταύρωση και την Ανάσταση του… “Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται. Καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ ἀποθανη εἰς τὸν αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο;” (Ιω.11,25-26)

Η απάντηση της Μάρθας είναι και το μέτρο της αγάπης μας προς τον Γέροντα: “Λέγει αὐτῷ· Ναὶ Κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος” (Ιω.11,27).

Στον πρόλογο του βιβλίου του “Βίωμα Ορθοδοξίας” ο Γέροντας μας λέει:
Σημεῖο καταλυτικό στή ζωή μου στάθηκε ἡ σχέση μου μέ τόν πανοσιολογιότατον ἀρχιμανδρίτη προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου, ἀρχιμανδρίτη γέροντα Ἀγάθωνα, πού στά εἰκοσιοκτώ ἔτη πνευματικῆς κοινωνίας μαζί του, μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία καί βούτηξα στήν ἀσκητική καί νηπτική του σκέψη, μαθητεύοντας στά μυστήρια τῆς ἐνεργοῦς καί χαριτωμένης ὑπακοῆς. Καρπός αὐτῆς τῆς σχέσης εἶναι τό ἀνά χεῖρας βιβλίο πού ἀποτελεῖ κατάθεση ψυχῆς στά πνευματικά μου τέκνα. Εἶναι ὅμως ταυτόχρονα καί μία προσφορά στόν ἄνθρωπο τῆς ἀναζήτησης, πού στήν ἀπόγνωσή του ζητᾶ διέξοδο. Ἡ παρουσίαση τῶν μυστικῶν τῆς Εὐχῆς καί τῆς Ὑπακοῆς, συνυφασμένα μέ τίς ἀντιαιρετικές δράσεις τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ, ἑλκύουν τό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Αυτό ἄλλωστε εἶναι τό ζητούμενο, νά γίνουμε έλκυστικοί στό Θεό, ὥστε νὰ μᾶς ἐπισκεφτεῖ παρέχοντας τή Σωτηρία” [1].

Και στον πρόλογο του σεβαστού παπα-Χαράλαμπου Μανώλη, του κατά σάρκα πατέρα του, στο βιβλίο του Γέροντα “Θήρα Θεού”, διαβάζουμε:
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος ήταν ἐξ ὁλοκλήρου δοσμένος στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας μέ πολύωρες ἀγρυπνίες, πολύωρες μνημονεύσεις ὀνομάτων ζώντων καί τεθνεώτων. Ἀκούραστος στό θεῖο κήρυγμα τοῦ Λόγου του Θεοῦ. Ἀκούραστος γιὰ ἔργα ἀγάπης.

Αὐτόν τόν ἀθλητή τοῦ Κυρίου, τον μέγα στρατιώτη καί φίλο τῆς Τριάδος καί μύστην τῶν ἀρρήτων καί μιμητή τοῦ Ἰησοῦ, αὐτόν νὰ ὑμνήσωμεν, νά ἐνθυμούμεθα αὐτοῦ τά παλαίσματα, τούς πόνους οὕς ὑπέστη διά Χριστόν τόν Παμβασιλέα. Τάς συκοφαντίας καί ἀπειλάς, τά ἐπισκοπικά καί συνοδικά δικαστήρια, τά σχεδόν καθ’ ἑκάστην, τά ἐξώδικα στό σπίτι του. Ὁ στύλος ὅμως τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποτειχίζεται ἀπό τούς αἱρετικούς καί αἱρετίζοντες, κρατώντας ψηλά τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία.

Ὁ Πανάγαθος Θεός μας ἐκτίμησε τά μαρτύριά του, εἶδε τήν πρός Αὐτόν πίστη, λατρεία καί ἀγάπη καί τόν πῆρε μαζί του στούς κόλπους τῶν Ἁγίων του.

Αἰωνία του ή μνήμη! Προσδοκῶ Ἀνάσταση Νεκρῶν! Ἀμήν!”[2]

Εμείς όλοι, μετά τα δάκρυα, που είναι ανθρώπινα, μετά τον πόνο, που είναι φυσικός, έχουμε μια αποστολή να επιτελέσουμε: να αγωνιστούμε, ενωμένοι, να τιμήσουμε την κληρονομιά του Αγίου Γέροντα μας και την πνευματική ρίζα των οσίων Ιωσήφ του Ησυχαστού, Εφραίμ του Αριζονίτου και Αγάθωνος του Κωνσταμονίτου.

Ο δρόμος που βαδίζουμε είναι ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή, όπως διαβάζουμε στην Κατάνυξη, στο άρθρο “Με τον ιδρώτα του προσώπου σου”: “Ας πάψουμε λοιπόν να μεμψιμοιρούμε και να κλαψουρίζουμε εγωιστικά. Τέτοια καμώματα δεν τα ήθελε και δεν του πρέπουν… Παλληκάρι του Χριστού ο γέροντας; Παλληκάρια για χάρη του, χάριτι Θεού και εμείς δι’ ευχών! Όποιος είναι φίλαυτος, οκνηρός και φυγόπονος, τώρα στα δύσκολα θα φανεί… Θα φανεί και ο ρίψασπις, θα φανούν και τα πραγματικά παλληκάρια που γαλούχησε ο γέροντας. Ας μην περιμένουμε με δειλία και παραίτηση τα θαύματα. Θέλει έντονο πνευματικό αγώνα με ταπείνωση και φιλαδελφεία. Ο εις του άλλου να σηκώνει τον σταυρό… και τότε να δεις θαύματα και ευλογίες που θα στέλνει ο γέροντας…” [3]

Ενωμένοι στον αγώνα τη Ορθόδοξης ομολογίας σε καιρό παναιρέσεως, στον αγώνα της Αγιοπατερικής, Ιεροκανονικής και Ευλογημένης Αποτείχισης συνεχίζουμε. Ο Σύλλογος, που ίδρυσε ο Γέροντας μας, και η φωνή της Κατάνυξης, σε αυτούς του χαλεπούς καιρούς για την Ορθοδοξία μας, είναι τα ασφαλή καταφύγια για όλους μας. Κλείνουμε με δύο στροφές από τα συγκινητικά ποιήματα που γράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν την ημέρα του μνημοσύνου και την ημέρα της κοιμήσεως αντίστοιχα:

Φάρος ομολογίας
Την παρακαταθήκη σου
τιμούνε τα παιδιά σου,
τα ευλόγησες, τα στήριξες
να ‘ρθουν στα βήματα σου”. [4]

Θηρευτής της χάριτος
Στο άυλο που μας καλείς
τον Κύριο να βρούμε,
με την αγία σου ευχή
μακάρι να βρεθούμε”. [5]

Καλή Ανάσταση αδελφοί!

Με τις πρεσβείες του Αγίου Γέροντα μας!

Εκ του Δ.Σ.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Σαν σήμερα κοιμήθηκε ο άγιος γέροντάς μας (Κυριακή Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας 2021)

της Σοφίας Μακεδονοπούλου Η μέρα αυτή χαράχτηκε για πάντα στην καρδιά μας… Σαν σήμερα κοιμήθηκε, ο άγιος γέροντάς μας, κι η μέρα αυτή χαράχτηκε για πάντα στην καρδιά μας. Μας δίδαξε...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.