«Δέν παίρνει ρεπό ὁ διάβολος. Καί ἀφοῦ δέν παίρνει ρεπό ὁ διάβολος, γιατί νά πάρουμε ἐμεῖς;»

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra