Ελευθέριος Κοσμίδης

Το ετήσιο Μνημόσυνο του Καθηγουμένου Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου

εικόνα άρθρου: Το ετήσιο Μνημόσυνο του Καθηγουμένου Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου
του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη, Contributor Editor
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Η έκδοση της Χριστιανικής Σπίθας του Αγίου Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη έχουμε όλοι χρέος να συνεχιστεί…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr  

Το ετήσιο Μνημόσυνο του μακαριστού Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου, Αρχιμ. Χρυσοστόμου Πήχου, τελέσθηκε το Σάββατο 10-9-2022 στη Νάξο και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Καλλινίκου.

Στη μνήμη του μακαριστού Αρχιμ. Χρυστοστόμου παραθέτουμε τον λόγο του Γέροντος Ἀμφιλοχίου Δοχειαρίτου που εκφωνήθηκε στο 40ήμερο μνημόσυνο του μακαριστού γέροντος στην Λογγοβάρδα (16-10-2021):

“Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,

συμπληρώθηκαν σαράντα ἡ­μέ­ρες ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ σεβαστοῦ Γέροντα Χρυσοστόμου, τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς καὶ διδασκάλου αὐτῆς τῆς ποίμνης. Σ’ αὐ­τὴν τὴν περίοδο τελέσθηκαν ὅσα ἔχει ὁρίσει ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλησία, τὰ ὁποῖα ἡ μοναχικὴ ζωὴ καὶ παράδοση διαφυλάττει καὶ τηρεῖ μὲ ἀ­κρίβεια. Μνημονεύσεις στὶς καθ’ ἡμέραν ἀκολουθίες, τέλεση μνημοσύνων (τριήμερα – ἐννιάμερα), τρισάγιο κάθε Σάββατο μετὰ κολλύβων καὶ τὸ ἑκατοστάρι κομ­ποσχοίνι καθημερινὰ μετὰ ἀπὸ τὸ μικρὸ Ἀπόδειπνο.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ἀναφερόμενος στὶς Κατηχήσεις του σὲ ἐκλιπόντα ἀδελφό, ὥριζε τὸ ἑξῆς: «τὸ ἀπὸ νεότητος μέχρι γήρως δουλεῦσαι τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ μοναχικῇ πολιτείᾳ ἱ­κανὸν ἐγκώμιον (τῷ ἀπελθόντι)». Εἶναι ἀρκετὸ ἐγκώμιο γιὰ τὸν ἐκδημήσαντα τὸ ὅτι ἐργάσθηκε στὴν μοναχικὴ πολιτεία ὡς δοῦλος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὰ νιά­τα μέχρι τὰ γηρατειά του. Ὁ μακαριστὸς Γέροντας ὄχι μόνον στὴν μοναχικὴ πολιτεία, ἀλλὰ διακόνησε ὁλόψυχα στὸν ἀγρὸ τοῦ Κυρίου καὶ στὸν ἀμπελῶνα του ἀνάλωσε καὶ τὴν πνοὴ καὶ τὴν ζωή του. Γι’ αὐτὸ κάθε ἄλλο ἐγκώμιο περιττεύει.

Τώρα ποὺ προστέθηκε στοὺς ἀπ’ αἰῶνος πατέρες του, ἄφησε σ’ ὅλους μας «τὸν ἑαυτοῦ βίον εἰς ἀρετῆς ὁμοίωσιν». Ἡ σεμνὴ βιοτή του, ἡ μεγάλη καὶ τρυφερὴ καρδιά του, ἡ συγχωρητικότητά του, τὸ ἀγωνιστικὸ καὶ ἀνδρεῖο φρόνημά του εἶναι λίγα ἀπὸ τὸν θησαυρὸ ποὺ κατέλιπεν ἡμῖν, μιᾶς καὶ ὁ Κύριος τὸν εἶχε προι­κίσει μὲ πολλὰ τάλαντα.

Εἰδικά, ἀδελφοί μου, ἐσεῖς οἱ Λογγοβαρδίτες μοναχοὶ καὶ τὰ πνευματικά του παιδιά, τηρήσατε τὶς ὑποθῆκες του. Μείνατε ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης, διότι ἀδελφὸς ὑπ’ ἀδελφοῦ βοηθούμενος εἶναι σὰν ὠχυρωμένη πόλη. Καὶ ἐπιπλέον μὲ αὐτὴν τὴν ἀρετὴ εὐφραίνεται ὁ Κύριός μας καὶ Θεός, ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας(..)

Καὶ τώρα, ἀδελφοί μου, ἂς βάλουμε καλὰ στὸ μυαλό μας ὅτι οἱ ἡμέρες μας παρέρχονται καὶ ὁ χρόνος, σὰν τροχὸς ποὺ κυλᾶ, ἄλλους εἰσάγει μὲ τὴν γέννηση καὶ ἄλλους ἐξάγει μὲ τὸν θάνατο, χωρὶς νὰ προσέχη ἡλικία καὶ σειρά. Γιατὶ ὁ Θεὸς ἔτσι τὰ οἰκονόμησε, ὥστε μὲ τὸ ἄγνωστο τοῦ θανάτου νὰ εἴμαστε πάντοτε σὲ ἐγρήγορση. Ἂς ἀγωνιζώμαστε λοιπὸν ἀδιαλείπτως μὲ ἐξομολόγηση, μὲ δάκρυα, μὲ προσευχές, μὲ ὑπακοή, μὲ ταπεινοφροσύνη, μὲ διακονία συνεπῆ, μὲ ἀγαθὲς συναναστροφές, γιὰ νὰ μὴ μᾶς βρῆ ὁ θάνατος μὲ ἀμέλεια καὶ χάσουμε τὸ βραβεῖο τῆς ἄνω κλήσεως. Ἀμήν.”

Η “Κατάγνωσις Ετεροδιδασκαλιών” το παράσημο του μακαριστού Γέροντος Χρυσοστόμου

Για όλους εμάς στην Κατάνυξη θα μείνει στην ιστορία εκτός από το ποιμαντικό και εκδοτικό του έργο, για την γενναία του κίνηση με τίτλο: ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, όπου καταλήγει:

Μακαριώτατε, Ἅγιοι Συνοδικοί.

Ἐκ τῶν παρατεθέντων ἀνωτέρω σταχυολογημάτων ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἶχε τὴν ἀτυχῆ ἔμπνευσιν νὰ διατυπώσῃ ἑτεροδιδασκαλίας καὶ νὰ ὑποπέσῃ οὕτως εἰς σωρείαν ἱεροκανονικῶν παραβάσεων, αἱ ὁποῖαι καταδικάζονται ὑπὸ τῶν κατωτέρω παρατιθεμένων ἱερῶν Κανόνων.

στ΄ Κανὼν τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Αἱρετικοὺς δὲ λέγομεν, τούς τε πάλαι τῆς Ἐκκλησίας ἀποκηρυχθέντας, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα ὑφ᾽ ἡμῶν ἀναθεματισθέντας· πρὸς δὲ τούτοις, καὶ τοὺς τὴν πίστιν μὲν τὴν ὑγιῆ προσποιουμένους ὁμολογεῖν, ἀποσχίσαντας δὲ καὶ ἀντισυνάγοντας τοῖς κανονικοῖς ἡμῶν ἐπισκόποις».

ι΄ Ἀποστολικός· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικοῦ ἢ ἀφωρισμένου δι᾽ ἀφορισμοῦ τιμωρεῖται».

με΄ Ἀποστολικός· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικῶν συνεπάγεται ἀφορισμὸν διὰ κληρικούς, ἀλλ᾽ οὗτοι ἐπὶ πλέον καθαιροῦνται ἐὰν δεχθῶσι τοὺς αἱρετικοὺς ὡς κληρικούς».

ξδ΄ Ἀποστόλων· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικῶν συνεπάγεται ἀφορισμὸν οἴκοι. Ἐὰν γίνῃ εἰς συναγωγὴν Ἑβραίων ἢ αἱρετικῶν, συνεπάγεται καθαίρεσιν διὰ κληρικὸν καὶ ἀφορισμὸν διὰ λαϊκόν».

στ΄ Λαοδικείας· «Αἱρετικοὶ μὴ ἀπαρνούμενοι τὴς αἵρεσιν ἑαυτῶν ἐμποδίζονται εἰσελθεῖν εἰς Ναὸν Ὀρθόδοξον».

ξη΄ Ἀποστόλων· «Χειροτονία, βάπτισμα κ.λπ. μυστήρια αἱρετικῶν ἄκυρά εἰσι».

ιδ΄ Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου· «Γάμος μεθ᾽ αἱρετικῶν ἢ ἀλλοθρήσκων ἀπαγορεύεται».

ρλα΄, ρλβ΄, ρλγ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Τοπικῆς Συνόδου (418 ἤ 419 μ.Χ.)· κανόνες οἱ ὁποῖοι ὑπενθυμίζουν τὸ ἱερὸν χρέος τῶν Ἐπισκόπων τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν αἱρετικῶν (τῶν πεπλανημένων) εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

ζ΄ Ἀποστόλων· «Εἴτις Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετὰ Ἰουδαίων ἐπιτελέσῃ, καθαιρείσθω».

Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι τὸ Πανάγιον Πνεῦμα δὲν συνηγορεῖ εἰς τὴν καταπάτησιν τῶν ἱερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὴν ἐπίπνοιάν Του διετυπώθησαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρας, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ὑπῆρξαν θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως.

Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι οἱ Κανόνες τῶν Ἱερῶν Συνόδων εἶναι Ἁγιοπνευματικοὶ καὶ διατυπώθηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας μὲ φιλανθρωπίαν, ἀγάπην καὶ ρεαλισμόν, αἰσθανόμεθα δὲ τὴν ζωογόνον δρόσον καὶ τὴν διαχρονικότητά των ὅταν καλούμεθα νὰ τοὺς ἐφαρμόσωμεν, χωρὶς νὰ χρειάζωνται ἀναζωογόνησι ἀπὸ τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἐπειδὴ φρονοῦμεν ὅτι διὰ τῶν ἀνωτέρω ἑτεροδιδασκαλιῶν καὶ τῶν ἱεροκανονικῶν παραπτωμάτων τοῦ Παναγιωτάτου ἐπέρχεται μεγάλος σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, μὲ ὁρατὸν πλέον τὸν κίνδυνον σχίσματος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι, ἀκολουθοῦν καὶ μερικοὶ ἄλλοι κληρικοὶ τὸν Παναγιώτατον εἰς τὰς ἱεροκανονικὰς του παραβάσεις καὶ ὑπάρχῃ κίνδυνος αὐτὸ νὰ γενικευθῇ καὶ νὰ γίνͺῃ θεσμὸς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Ἐπειδὴ διὰ τῆς συγκλήσεως τῆς ΑκΜΣ, τῆς ὑπὸ ἐξωεκκλησιαστικῶν παραγόντων –ὅπως ἀπεδείχθη– ἐπιβληθείσης, ἔγινε προσπάθεια νὰ περιβληθοῦν μὲ Συν­οδικὸν κῦρος ὅλα τὰ μέχρι σήμερα ἀντικανονικῶς λεχθέντα καὶ πραχθέντα ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διὰ νὰ μένουν ἀναντίρρητα εἰς διηνεκές.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Παρακαλοῦμεν τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως συσκεφθεῖσα καθ᾽ ἑαυτὴν διαπιστώσῃ καὶ κάνῃ δεκτὴν τὴν κατάγνωσιν τῶν ἀνωτέρω ἑτεροδιδασκαλιῶν, ἀποκηρύξῃ δὲ καὶ καταδικάσῃ αὐτὰς ὡς ἀντικειμένας τῇ ὀρθῇ διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἐφαρμοσθῶσι τὰ ὑπὸ τῶν ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμενα, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ κοπάσῃ ὁ κλυδωνισμὸς ὄχι μόνον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
“ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ” ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.