Επικαιρότητα

Το Φανάρι, η Πατριαρχική αυλή και η «Θεοφρούρητος Κορυφή»!

εικόνα άρθρου: Το Φανάρι, η Πατριαρχική αυλή και η «Θεοφρούρητος Κορυφή»!

Η Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αποτελείται από Ιεράρχες που προσκυνούν την «Θεοφρουρήτω Κορυφή» και Πάπα της Ανατολής…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η τελευταία εις Επίσκοπον χειροτονία που τελέστηκε στην Κωνσταντινούπολη, αποκαλύπτει την τυφλή υπακοή των Μητροπολιτών του Φαναρίου στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά από 30 χρόνια πατριαρχίας του κ. Βαρθολομαίου αποτελείται από Ιεράρχες που προσκυνούν την «Θεοφρουρήτω Κορυφή» και Πάπα της Ανατολής…

Επίσκοπος Ξανθουπόλεως προς κ. Βαρθολομαίο: «Θεοφρουρήτω Κορυφή», «Σεπτή Κορυφή», «Θειοτάτη Παναγιότητα», «Προσκυνητή Παναγιότητα» και «Πατέρα του Γένους»…

Ο νέος Επίσκοπος του Φαναρίου Ξανθουπόλεως κ. Παΐσιος, κατά την ομιλία του πριν από τη χειροτονία του, εξέφρασε τον άκρατο θαυμασμό του (!) και την τυφλή υποταγή του στον Πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίο, καθώς σημείωσε ότι:

  • Η Πατριαρχία του κ. Βαρθολομαίου άφησε αναμφιβόλως ανεξίτηλη της σφραγίδα της στην σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία (!), αποτελούσα «ακένωτον πηγή εμπνεύσεως» και «αδαπάνητον θησαυρόν».
  • Η πηγή της σοφίας του κλεινού Φαναρίου ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου.

Επιπλέον, ανάμεσα στις υπόλοιπες τις αποδόσεις τιμών, εγκωμίων και κολακειών, χαρακτήρισε τον κ. Βαρθολομαίο ως: 

«Θεοφρουρήτω Κορυφή», «Σεπτή Κορυφή», «Θειοτάτη Παναγιότητα», «Προσκυνητή Παναγιότητα», «Πατέρα του Γένους» και «αστείρευτο φρέαρ της απεράντου πείρας»… 

Παρατίθενται τα σχετικά αποσπάσματα από την ομιλία του νέου Επισκόπου της Πατριαρχικής Αυλής:

«[…] καθημερινώς με περιέβαλε η Υμετέρα Σεπτή Κορυφή, την οποίαν είχον το εξαιρετικόν προνόμιον να υπηρετήσω εκ του σύνεγγυς.

[…] Διό και στρέφω πάντοτε τον νούν και την καρδίαν μου προς την Υμετέραν προσκυνητήν μοι Παναγιότητα.

[…] Επιστέγασμα πάντων υπήρξεν η πηγή της σοφίας του κλεινού Φαναρίου, η οποία ενσαρκώνεται εν τω Υμετέρω Σεπτώ Προσώπω […].

[…] Η Πατριαρχία Σας άφησεν αναμφιβόλως ανεξίτηλον την σφραγίδα αυτής επί της συγχρόνου εκκλησιαστικής ιστορίας, αποτελούσα ακένωτον πηγήν εμπνεύσεως, αδαπάνητον θησαυρόν […].

[…] όσα ανεπανάληπτα και μοναδικά εβίωσα και εδιδάχθην εκ του αστειρεύτου φρέατος της απεράντου πείρας και ευρυμαθείας της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος.

[…] έχοντες το εξέχον προνόμιον να υπηρετώμεν παρά τη Υμετέρα Θεοφρουρήτω Κορυφή, τον Σεπτόν Προκαθήμενον της υπ’ ουρανόν Ορθοδοξίας και Πατέρα του Γένους».


Ενθρονιστήριος λόγος Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη : Ὦ Χριστέ! Σὺ ἀσφάλιζε τὴν ποίμνην σου ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν

Ο όσιος μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης κατά την εις Επίσκοπον χειροτονία του (Ιούνιος 1967), ομολογούσε κατά τον ενθρονιστήριο λόγο του ότι συμβιβασμοί σε ζητήματα Πίστεως δεν θα είναι ανεκτοί και καλούσε τον Κύριο να ασφαλίσει την ποίμνη Του «ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν»:

«Τοὺς δημοσίως ἀμαρτάνοντας δημοσίως καὶ θὰ ἐλέγχω, κατὰ τὴν ἀποστολικὴν ἐντολὴν (Α΄ Τιμ. 5, 20). Μέτρον δέ, μὲ τὸ ὁποῖον θὰ κρίνωνται οἱ λόγοι καὶ αἱ πράξεις, θὰ εἶνε ὁ αἰώνιος νόμος τοῦ Θεοῦ, τὀ Εὐαγγέλιον. Ὅ, τι συμφωνεῖ μὲ τὸ Εὐαγγέλιον, θὰ ἐπαινῆται˙ ὅ, τι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ Εὐαγγέλιον, θὰ ἐλέγχεται καὶ θʼ ἀποδοκιμάζεται. Συμβιβασμοὶ εἰς ζητήματα πίστεως δὲν θὰ εἶνε ἀνεκτοί. Διότι εἰς τὰ ὦτα μου ἠχεῖ πάντοτε ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου˙ «Καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ ουρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρʼ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. 1, 8).
[…]
Τὰ ἡνία τῆς διοικήσεως θὰ κρατῶ ὁ ἴδιος. Ἤ μᾶλλον πρέπει νὰ τὰ κρατῆ ὁ Ἀρχιποίμην Χριστός. Ὦ Χριστέ! Σὺ γενοῦ ὁ καλὸς ἡνίοχος τῆς ἐπισκοπῆς. Σὺ ὁδήγει ποιμαινομένους καὶ ποιμαίνοντα εἰς νομὰς σωτηρίους. Σὺ ἀσφάλιζε τὴν ποίμνην σου ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν».  

(Ἐξεφωνήθη εις τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης… Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης κατὰ τὴν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν του ἐν τῶ Ἱ.Ναῶ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου – Ὁμονοίας – Ἀθηνῶν).

Η ομολογία Πίστεως του μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης και η άρνηση του να συμβιβαστεί με την αίρεση και την πλάνη, έλαβε σάρκα και οστά τρία χρόνια αργότερα, καθώς τον Μάρτιο του 1970, προέβη στη διακοπή της μνημόνευσης του ονόματος του μασόνου Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, αντιδρώντας στα οικουμενιστικά ανοίγματα του.

Το αγωνιστικό φρόνημα του Μητροπολίτη Φλωρίνης και το πύρινο κήρυγμα του εναντίων της αίρεσης, δεν βρίσκει πλέον ευήκοα ώτα στο Φανάρι. Οι εκλεκτοί του Βαρθολομαίου Επίσκοποι, ξεχνούν το Κύριο ημών Ιησού Χριστό και προτιμούν να προσκυνούν τη «Θεοφρούρητη» ή «Σεπτή Κορυφή», μέγα αιρεσιάρχη και πρόξενο σχισμάτων στο σώμα της Εκκλησίας, κ. Βαρθολομαίο. 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Αφιερώματα

17 Ιούν

Ο Όσιος Υπάτιος εν Ρουφινιαναίς, η διακοπή κοινωνίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Γράφει ο Αθανάσιος Μπόλλας Τι έκανε ο Όσιος Υπάτιος, όταν ο Νεστόριος άρχισε να κηρύττει αιρετικά; Τι έπραξε, όταν ο Επίσκοπός του τον εμπόδιζε να αντιδράσει στην ειδολωλατρεία, λέγοντάς του «εσύ είσαι μοναχός, κάθισε και ησύχαζε»;

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.