Πατερικά

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ελέγχει τον Οικουμενιστή Πατριάρχη Αθηναγόρα!

εικόνα άρθρου: Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ελέγχει τον Οικουμενιστή Πατριάρχη Αθηναγόρα!

Ἄρθρο τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη

Τί θά ἔλεγε ὁ Ἅγιος ἐν ἔτει 2014 γιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

Γράφει ὁ π.Νικόλαος Μανώλης

Μέσα στὴν ὀμιχλώδη κατάσταση τῶν ἡμερῶν μας στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, βρῆκα τὴν εὐκαιρία νὰ καταθέσω στὴν ἀγάπη σας ἕνα παλαιότερο ἄρθρο μου τῆς παλαιᾶς Κατάνυξης με τίτλο: «Δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς κοροϊδέψουν οἱ συμπροσκυνητὲς τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων», καθὼς καὶ μιὰ διατύπωση τοῦ μεγάλου δογματολόγου τοῦ 20ου αἰώνα Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς. Ἐλπίζω νὰ βοηθήσει ἡ δημοσίευση αὐτὴ στὸ νὰ στηριχθοῦμε περισσότερο στὴν Πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε στοὺς προδότες ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἀπώλεια.

Πολὺ θλίψη αἰσθανόμαστε ἀπὸ τὶς οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες καὶ τὴν ἐν γένει στάση Πατριαρχῶν καὶ Μητροπολιτῶν. Ἀπὸ τὶς αἱρετικὲς ἐνέργειες τους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ σιωπὴ ὅσων ἐξ αὐτῶν δὲν ἀντιδροῦν σὲ ὅσα οἰκουμενιστικὰ διαδραματίζονται. Ἐθελοτυφλοῦν καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀποδοχὴ καὶ σύμπραξη.

Οἱ πιστοὶ Χριστιανοί, δὲν ἀνεχόμαστε νὰ βλέπουμε τὸν ξεπεσμὸ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀναρωτιόμαστε, πὼς μποροῦν, οἱ κατεξοχὴν φορεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, νὰ ἀρνοῦνται τὴν παραδοσιακὴ γραμμὴ τῶν Πατέρων καὶ νὰ ἰδιορρυθμοῦν, μετατρέποντας τὴν πορεία τους σὲ αἱρετικὸ μονόδρομο, παρασέρνοντας στὴν ἀπώλεια τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ!

Εἶναι τόσο ἄθλια καὶ πονηρὰ αἵρεση αὐτὴν ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ οἰκουμενιστές, ποὺ μετατρέπει τὴ συνείδησή τους σὲ ἀλαζονική, ἐκδικητικὴ καὶ ἀντίχριστη. Ἀλλοιώνει ὁτιδήποτε ἁγιοπνευματικὸ ὑπάρχει στὴ ψυχή τους καὶ ἐπικρατεῖ πλέον μέσα τους ἡ συγκριτιστικὴ ἀγάπη τῆς Νέας Ἐποχῆς, ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη Τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι  ἡ λεγόμενη δαιμονικὴ ἀγάπη, ἡ ἀγάπη τοῦ ἀντιχρίστου. Εἶναι τόσο ἄρρωστη ἡ συνείδησή τους, ποὺ παρουσιάζονται στὸν κόσμο, ὡς φορεῖς τῆς γνήσιας ἀγάπης. Τὴν …ἀνακάλυψαν στὸ εἰκοστὸ αἰώνα καὶ τὴν πλασάρουν μεταφέροντας δῆθεν τὸ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ «ἵνα ὦσιν ἓν[1]», διαστρέφοντας το, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς αἱρετικές τους δράσεις.

Εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐμπιστευτοῦμε αὐτὴν τὴν νόθα ἀγάπη; Μποροῦμε νὰ ἀκουμπήσουμε πάνω της καὶ ἡ ψυχή μας νὰ ἀναπαυτεῖ; Μὰ δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὴν Πίστη τῶν Πατέρων μας, τὴν Ὀρθοδοξία. Εἶναι ἡ ἀγάπη τῆς φιλοδοξίας, αὐτὴν ποὺ ὁδηγεῖ ἀποκλειστικὰ στὴν κοσμικὴ ἀπόλαυση. Ποὺ δὲ νοιάζεται γιὰ τὴν ψυχή, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ τῆς ἀναγνωρίσουν οἱ πιστοὶ της, αὐθεντικότητα, γιὰ νὰ διαφεντεύει στὴν πορεία πρὸς τὴν ἀπώλεια. Ἂς προσέξουμε πολύ, νὰ μὴν παρασυρθοῦμε καὶ θεωρήσουμε πὼς ἡ ἀγάπη τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι ὅμοια μὲ τὴν ἀγάπη Τοῦ Χριστοῦ! Ἐπαναλαμβάνω, ἡ ἀγάπη τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι δαιμονική! Εἶναι σὰν τὸν ἀνθρώπινο ἔρωτα ποὺ κάποτε ἐξαντλεῖται. Δὲν ἔχει μέσα της τὸ στοιχεῖο τῆς ζωῆς, δὲν εἶναι φτιαγμένη ἀπὸ τὸ ἴδιο στοιχεῖο μὲ τὸ «ὕδωρ τὸ ζῶν[2]», δὲν ἔχει τὰ χαρακτηριστικά του Ἀμνοῦ ποὺ εἶναι «ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος, ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων[3]».

Ἔλεγε ὁ μεγαλύτερος διορατικὸς ἅγιος της Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ καυσοκαλυβίτης πὼς «ὁ ἔρωτας πρὸς τὸν Χριστὸ εἶναι κάτι ἄλλο. Δὲν ἔχει τέλος, δὲν ἔχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει ὑγεία, δίνει, δίνει, δίνει… Κι ὅσο δίνει, τόσο πιὸ πολὺ ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ ἐρωτεύεται. Ἐνῶ ὁ ἀνθρώπινος ἔρωτας μπορεῖ νὰ φθείρει τὸν ἄνθρωπο, νὰ τὸν τρελάνει. Ὅταν ἀγαπήσομε τὸν Χριστό, ὅλες οἱ ἄλλες ἀγάπες ὑποχωροῦν. Οἱ ἄλλες ἀγάπες ἔχουν κορεσμό. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχει κορεσμὸ.»[4] Αὐτὴν εἶναι ἡ ἀγάπη μας. Ἡ οἰκεία στοὺς ἁγίους μας, ποὺ βιώνεται ἀπὸ τὸν κάθε ἕναν πιστό. Μὲ αὐτὴν γινόμαστε υἱοὶ Θεοῦ, θεόπτες μεγαλύτεροι ἀπὸ Πατριάρχες, ἀπὸ τοὺς Μωυσῆ καὶ τὸν Ἀβραάμ!

Γὶ αὐτὸ ἂς μὴ φοβόμαστε ἀπὸ τὴν κατρακύλα τῶν οἰκουμενιστῶν. Ἔχουμε μαζί μας Τὸν Χριστό. Βιώνουμε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ γνωρίζουμε τὴν Πίστη μας. Δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς κοροϊδέψουν οἱ συμπροσκυνητὲς τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων. Δὲ θὰ παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὰ ἀπατηλὰ διλλήματα τῆς ψευτοενότητάς τους. Ἀντιλαμβανόμαστε ὡς ξένες τὶς διακηρύξεις τους. Ἀποτασσόμαστε τὰ ὑπογραφόμενά τους καὶ μένουμε πιστοὶ στὸ Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.


  • [1] Ιωαν. 17,11
  • [2] Ιωαν. 4,10
  • [3] Θεία Λειτουργία
  • [4] “Βίος και Λόγοι”, Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, έκδ. Ι. Μονής Χρυσοπηγής, Χανιά, 2005

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ελέγχει τον Οικουμενιστή Πατριάρχη Αθηναγόρα!

“…ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας; Αὐτός μέ τήν νεοπαπιστικήν συμπεριφοράν του εἰς τούς λόγους καί εἰς τάς πράξεις σκανδαλίζει ἐπί μίαν ἤδη δεκαετίαν τάς ὀρθοδόξους συνειδήσεις, ἀρνούμενος τήν μοναδικήν καί πανσωστικήν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Πίστεως, ἀναγνωρίζων τάς Ρωμαϊκάς καί ἄλλας αἱρέσεις ὡς ἰσοτίμους μέ τήν Ἀλήθειαν, ἀναγνωρίζων τόν Ρωμαῖον Ἄκρον Ποντίφικα μέ ὅλην τήν δαιμονικήν ἀντιεκλλησιασικήν ὑπερηφάνειάν του.Καί προετοιμάζει μέ αὐτοκτονικήν ταχύτητα καί ἐπιπολαιότητα, κατά τό παράδειγμα τοῦ Βατικανοῦ, αὐτήν τήν ἰδικήν του λεγομένην “Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον”, ὄχι ὅμως με τό βασικόν εὐαγγελικόν καί ἁγιοπαραδοσιακόν θέμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἀλλά μέ καθαρῶς σχολαστικό-προτεσταντικήν θεματολογίαν. Τήν προετοιμάζει μάλιστα εἰς τόν Πύργον τῆς Βαβέλ τοῦ συγχρόνου ἀναρχικοῦ καί μηδενιστικοῦ κόσμου ἄνευ τῆς συμμετοχῆς τῶν πραγματικῶν ὀρθοδόξων ὁμολογητῶν, φορέων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Θεολογίας, Παραδόσεως καί Ἐκκλησιαστικότητος. Τόν τελευταῖον καιρόν αὐτός ἔχει γίνει πηγή ἀναρχισμοῦ καί μηδενισμοῦ εἰς τόν ὀρθόδοξονκόσμον. Οἱ Ἁγιορεῖται δικαίως τόν ὀνομάζουν αἱρετικόν καί ἀποστάτην εἰς τάς ἐπιστολάς των, τάς ἀπευθυνομένας πρός αὐτόν ἀνοικτῶς διά τοῦ Τύπου…”.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ἀριθμ. 145-6, 1-15 Σεπτεμβρίου 1971

Μήπως καί σήμερα πολλοί τῶν προκαθημένων ὀρθoδόξων Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπισκόπων, Κληρικῶν καί Θεολόγων δέν ἐνεργοῦν κατά τόν εὐαγγελικόν νόμον καί τούς ἱερούς Κανόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων;…Αὐτό φανερώνουν οἱ προσπάθειες ὑπέρ τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ἀναγνωρίσεως ἱερωσύνης, θείας χάριτος καί ἀληθείας εἰς τούς καταδεδικασμένους ὡς αἱρετικούς· καιρός νά φυλαχθοῦμε ἀπό λυκοποιμένας, ἀλλά καί νά ἀγωνισθοῦμε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μέχρι θανάτου!

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Ἐκδόσεις “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Το ύδωρ το αλλοιούμενον

Άρθρο του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. "...δέν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Οἱ ταγοί της δέν πετύχανε στήν Ὀρθοδοξία τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μήν ἀντέχοντας τήν κενότητα μέσα τους ἀπό παρουσία Θεοῦ, προσχωροῦν ἐρωτοτροπώντας σέ ξένες πίστεις, στόν παπισμό, στόν οἰκουμενισμό, στήν πανθρησκεία τῆς νέας ἐποχῆς..."

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.