του Δήμου Σερκελίδη
γραμματέα του συλλόγου Άγιος Ιωσὴφ ο Ησυχαστής

Κατόπιν αυτού αξίζει να δούμε πώς έχει η κατάσταση από πλευράς μνημονεύσεων σε κάθε τοπική Εκκλησία…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr 

Συνεχίζεται η περιδίνηση της Ορθοδοξίας στη δίνη των Σχισμάτων και των Αιρέσεων, με την κατάσταση να γίνεται όλο και πιό χαοτική. Προ ολίγων ημερών ο Αρχιεπίσκοπος της ψευδοαυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Επιφάνιος, κάλεσε τους ηγέτες των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών να προβούν στην καταδίκη και εκθρόνιση του Κύριλλου από τον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας της Ρωσίας, για προώθηση της αίρεσης του εθνοφυλετισμού και, εξ αχειροτονήτων χειροτονημένος, προέβη στην διακοπή του μνημοσύνου του κανονικού Πατριάρχη Μόσχας! 

Και στην αποτείχιση λοιπόν οι Ουκρανοί, κάνοντας χρήση του δικαιώματος διακοπής μνημόνευσης άλλου Πατριάρχη! 

Κατόπιν αυτού αξίζει να δούμε πώς έχει η κατάσταση από πλευράς μνημονεύσεων σε κάθε τοπική Εκκλησία:

 1. Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Μνημονεύει όλες τις άλλες τοπικές Εκκλησίες συν την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας, και εδώ και μία εβδομάδα βρίσκεται σε κοινωνία με την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος.
 2. Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Μνημονεύει όλες τις άλλες τοπικές Εκκλησίες συν την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας
 3. Πατριαρχείο Αντιοχείας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία πλην του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, λόγω διαφωνίας για το Κατάρ, και όλες τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας.
 4. Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία, πλην του Πατριαρχείου Αντιοχείας και όλες τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας.
 5. Εκκλησία της Ρωσίας: Μνημονεύει τα Πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων και διέκοψε την μνημόνευση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Επίσης μνημονεύει όλες τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κύπρου, και φυσικά την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας.
 6. Εκκλησία της Γεωργίας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι κοντά στο να αναγνωρίσει την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας.
 7. Εκκλησία της Βουλγαρίας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας. Για την αναγνώριση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος δήλωσε την αντίθεσή της.
 8. Εκκλησία της Σερβίας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας. Επίσης  βρίσκεται σε κοινωνία με την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος στην οποία χορήγησε αυτοκεφαλία..
 9. Εκκλησία της Ρουμανίας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας.
 10. Εκκλησία της Κύπρου: Μνημονεύει όλες τις άλλες τοπικές Εκκλησίες συν την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας 
 11. Εκκλησία της Ελλάδος: Μνημονεύει όλες τις άλλες τοπικές Εκκλησίες συν την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας. 
 12. Εκκλησία της Αλβανίας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας.
 13. Εκκλησία της Πολωνίας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας.
 14. Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την “Αυτοκέφαλη” Εκκλησία της Ουκρανίας.
 15. Εκκλησία της Ουκρανίας: Μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες εκτός από την Εκκλησία της Ρωσίας από τις 24 Μαϊου. 
 16. Οι Εκκλησίες των Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία διέκοψαν την μεταξύ τους κοινωνία και μνημονεύουν όποιους μνημονεύει η μητρική τους Εκκλησία. Οι Έλληνες της Αμερικής όπως το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, οι Ρώσοι όπως οι Εκκλησία της Ρωσίας κοκ. 
 17. Στην αυτόνομη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους όλες οι Μονές μνημονεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, πλην την Ι.Μ. Εσφιγμένου και, ενίοτε, της Ι.Μ. Παντελεήμονος, το λεγόμενο Ρώσικο. Το μνημόσυνό του Πατριάρχη διέκοψαν και ευάριθμοι κελλιώτες μοναχοί.

Διερωτάται ευλόγως κανείς: Πάντοτε έτσι ήταν στην Ορθοδοξία; Όχι. Πριν από το Κολυμπάρι όλες οι τοπικές Εκκλησίες είχαν κοινωνία μεταξύ τους, παρά τις όποιες διαφορές τους. Μετά την Ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου λές και άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και άρχισαν τα σχίσματα και οι διαιρέσεις όχι όμως για λόγους πίστεως. Μετά την θέσπιση του 15ου κανόνος της ΑΒ΄Συνοδου μόνο λόγοι πίστεως δικαιολογούν την διακοπή πνευματικής κοινωνίας

Αλλά ουδείς διανοήθηκε να υποστηρίξει ότι όλες αυτές οι Εκκλησίες, οι οποίες έχουν διακόψει για λόγους που δεν προβλέπεται το μνημόσυνο άλλων Εκκλησιών, επικαλούμενες θέματα τάξης και δικαιοδοσιών, είναι εκτός Εκκλησίας ή ότι  τελούν άκυρα μυστήρια και έχουν απολέσει τη Θεία Χάρη. Από την άλλη, σύμφωνα με τους αρχηγούς αυτών των Εκκλησιών, οι οποίοι αλληλοδιακόπτουν τα μνημόσυνά τους, οι μεμονωμένοι ιερείς και λαϊκοί, οι οποίοι  διακόπτουν το μνημόσυνο των επισκόπων  για φοβερές αιρέσεις και πλήρη διαστρέβλωση του Ευαγγελίου, όπως προβλέπουν οι Κανόνες, είναι εκτός Εκκλησίας!

 Γεγονός πάντως είναι, παρά τις λοιδωρίες και τις συκοφαντίες, ότι η Αποτείχιση είναι η μόνη νησίδα σταθερού πνευματικού εδάφους στην κινούμενη άμμο των αιρέσεων και των σχισμάτων στο σώμα της Εκκλησίας.

Και, βεβαίως, έπεται συνέχεια… Το θέμα της Σκοπιανής Εκκλησίας αυτό δείχνει. Η καταραμένη ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου, που όλοι τη ξεχνάμε, μας έβαλε στη δίνη των σχισμάτων, όπως  προφήτευσε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Αν δεν επέμβει ο Θεός να σταματήσει το κακό στη ρίζα του, δεν θα αργήσει να έρθει η μέρα που οι χριστιανοί θα ρωτάμε ο ένας τον άλλο,  “εσείς ποιον μνημονεύετε σήμερα;” 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra