Ελευθέριος Κοσμίδης

Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος ασπάζεται το χέρι του Πάπα 

εικόνα άρθρου: Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος ασπάζεται το χέρι του Πάπα 
Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη

Οι σύγχρονοι φιλενωτικοί και παπόφιλοι ανερυθρίαστα εόρτασαν την Κυριακή της Ορθοδοξίας


Κυκλοφόρησε ευρύτατα σύντομο βίντεο διάρκειας μικρότερης του ενός λεπτού, όπου φαίνεται ο Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος, να χειροφιλεί με υπερβάλλοντα σεβασμό, το χέρι του Πάπα.

Παραθέτουμε αντί σχολίου, μέρες που είναι, τη διδασκαλία του Αγίου Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, όταν είχε δώσει μια πύρινη ομιλία όπου άσκησε δριμύτατη κριτική με αφορμή το χειροφίλημα τότε του Πάπα, από το Βασιλικό ζεύγος της Ελλάδος.

Συμπληρωματικά, από το βιβλίο “Εις Έναντι Μυρίων” παραθέτουμε τον πρόλογο του ομολογητή μακαριστού Ιεροκήρυκα Δημητρίου Παναγόπουλου που επιμελήθηκε τη σπάνια αυτή έκδοση.

Καταγγέλλουμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων τους οικουμενιστές Επισκόπους, κληρικούς και μοναχούς που υποκριτικά εόρτασαν την Κυριακή της Ορθοδοξίας. 

Η διακοπή κοινωνίας από τους αιρετίζοντες Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, Μητροπολίτες και Επισκόπους που κηρύττουν ‘”γυμνή τη κεφαλή” αίρεση, είναι η Ιεροκανονική, Αγιοπατερική και Ευλογημένη οδός της Ορθόδοξης ομολογίας. 

Καλή Σαρακοστή 

Καλή Μετάνοια 


Αγίου Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη ΤΟ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ (απομαγνητοφώνηση)[1]

Το χειροφίλημα του πάπα;

Μάλιστα· αυτό είναι χειρότερο απ’ όλα. Πρωτοφανές γεγονός για την Ελληνική πατρίδα.

Πού τα λές αυτά Αυγουστίνε; Στα βουνά, στα λαγκάδια, στα μνήματα; Λάθος. Πού μιλάω; Στα παιδιά της Ορθοδοξίας μιλάω;

– Ούχ ού! μας μάζεψε ο παπάς, για να μας μιλήσει για το χειροφίλημα του πάπα! Ψύλλος στ’ άχυρα! Καθυστερημένος ιεροκήρυκας. Πίσω αιώνες βρίσκεται.

Δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα;

Ποιος είσαι συ πού το λες; Αυτό μας έφαγε. «Δεν είναι τίποτε το ένα, δεν είναι τίποτε το άλλο». Στο τέλος τι μένει;

Ξέρετε με τι μοιάζει αυτό; Σαν να παίρνω το μαχαίρι και να σου κόβω το αυτί, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου κόβω και τη μύτη, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου αφαιρώ με τσιμπίδια τα κρέατα και τα νεύρα, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου βγάζω τα μαλλιά και το δέρμα και ό,τι άλλο αποτελεί τον άνθρωπο, και να λες· δεν είναι τίποτε. Στο τέλος τι θα μείνη από το κορμάκι σας; Μόνο ο σκελετός· απαίσιο πράγμα και αηδές.

Έτσι λοιπόν; Δεν είναι τίποτε το ένα, δεν είναι τίποτε το άλλο. Θα μείνη επί τέλους ένας σκελετός και ένα ανεμώλιον (= ανεμώδες, κούφο, μάταιο) πράγμα η Ορθοδοξία.

Ποιος είσαι συ ο ψευτοθεολόγος και ο ψευτοπαπάς και ο ψευτοεπίσκοπος του 20ου αιώνος, πού μου λες ότι δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα; 

Έλα εδώ μπροστά, για να συζητήσουμε καθαρά και ξάστερα.

Αν δεν είναι τίποτε, αγαπητέ μου, να πάρης τη γομολάστιχα που έχει ο διάβολος και ν’ ανοίξης την Ιστορία και να σβήσης τα «κατορθώματα» του πάπα – αν μπορέσης να τα σβήσης. Αλλ’ εάν το δικό σου χέρι μπορεί να τα σβήση, το δικό μου χέρι τρέμει και δεν τα σβήνει. 

Να πας κατόπιν στην εκκλησία και να ξεκρεμάσης τις εικόνες· του αγίου Αθανασίου, του ιερού Δαμασκηνού, του ιερού Φωτίου, του Γενναδίου, του Γρηγορίου του Παλαμά, του Κοσμά του Αιτωλού, όλων αυτών των αγίων μορφών, και να τις κάψης – αν μπορέσης να τις κάψης· γιατί όλοι αυτοί αγωνίσθηκαν εναντίον του παπισμού. Κι αφού τα σβήσης όλα αυτά, να σβήσης και τις εορτές όλων αυτών των αγίων. Και μετά να μου πής ότι δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ [2]

Τῷ συνετῶς ἀναγινώσκοντι·

Οφείλω ἐνταῦθα ἐξηγηθεῖναι πόθεν ἔλαβον ἀφορμὴν ἐπανεκδόσαι τὰ περὶ ψευδοσυνόδου Φερράρας – Φλωρεντίας καὶ παγιδεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ προδοσίας αὐτῆς καὶ τὸ πῶς ὁ Κύριος καὶ Ἰδρυτὴς αὐτῆς, Ἰησοῦς Χριστός, δι᾽ ἑνὸς καὶ μόνον πιστοῦ του δούλου τοῦ ῾Αγίου Μάρκου ᾿Αρχιεπισκόπου Εφέσου, τοῦ ἐπιλεγομένου Εὐγενικοῦ, ἔσωσεν αὐτήν.

Επανεκδίδω ὅμως αὐτὰ βεβαίως, οὐχ ἵνα πείσω τοὺς ἐκ τῆς Δύσεως πλανηθέντας, διότι τοῦτο ἐστὶν ἀδύνατον, καθότι ἡ διδασκαλία τῆς Παπικῆς λεγομένης ἐκκλησίας ἐκ παίδων καιτειργάζεται αὐτοὺς καὶ μορφώνει οὕτως, ὥστε μόνον μία ὑπερφυσικὴ ἐνέργεια, τουτέστιν Θεϊκή, θὰ ἠδύνατο ἐξαγαγεῖν σὐτοὺς ἀπὸ τῶν Παπικῶν πλανῶν. 

᾿Αλλὰ διὰ τοὺς ἰδικούς μας τοὺς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους τοῦτο ποιῷ, οἱ ὁποῖοι Ἕλληνες ὅντες, φρονοῦσι τὰ τῶν Λατίνων θρησκευτικά φρονήματα, τὰ ἐξευτελίζοντα τὸν ᾿Ορθόδοξον Ἑλληνισμόν, τὸν γνήσιον κρατῆρα τῆς παραδοθείσης πίστεως. Ποιῷ τὸ κατά δύναμιν, ἵνα καταστήσω προσεκτικωτέρους τοὺς ἁπλοϊκοὺς ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς, (διότι οἱ ἄλλοι, ἐν γνώσει ποιοῦν), εἰς τὰς ἐπιβούλους ἐνεργείας τῶν ᾿Ιησουΐτικῶν προπαγανδῶν, τῶν ἐνεργούντων πανταχόθεν κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχει ἀνὰ χείρας πὰς θέλων Ὀρθόδοξος τὰ ἐπιχειρήματα ταῦτα, ὥσπερ πρόχειρον πτυάριον, ἵνα εὐκόλως λικμίζῃ τὰ ἀχυρώδη ἐπιχειρήματα τῶν Παπικῶν καὶ ἐμφράττει τὰ στόματα αὐτῶν.

᾿Ακόμη δέ, ἵνα γνωρίσουν ὅτι καὶ εἷς ἐὰν μείνῃ ᾿Ορθόδοξος, ἐκεῖ ὁ Χριστός, ἐκεῖ ἡ Ὀρθοδοξία, καὶ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν θάπτεται ὡς ὁ Ἰδρυτής Της.

Δ.Π.
(+Δημήτριος Παναγόπουλος)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.