Επικαιρότητα

Ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος κηρύττει την αιρετική εκκλησιολογία του «πρώτου άνευ ίσων» και τάσσεται υπέρ του εμβολιασμού

εικόνα άρθρου: Ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος κηρύττει την αιρετική εκκλησιολογία του «πρώτου άνευ ίσων» και τάσσεται υπέρ του εμβολιασμού

«Κορυφή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Οικουμενικός μας πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος» (Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αλέξιος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Άρθρο «Περί του Covid-19» του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Ξενοφώντος 

Οι πνευματικές πτώσεις του Ηγουμένου της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αλεξίου δεν έχουν τέλος.

Στο άρθρο που συνέταξε στις 8 Φεβρουαρίου με τίτλο «Περί του Covid-19», ο Αγιορείτης καθηγούμενος ενστερνιζόμενος την αιρετική εκκλησιολογία του Φαναρίου, χαρακτηρίζει τον πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίο ως «κορυφή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας», διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία εκκλησιαστική μοναρχία ενός ανατολικού, φαναριωτικού Παπισμού. 

Επιπρόσθετα, συντασσόμενος πλήρως με τις ανίερες/ασεβείς θέσεις του κ. Βαρθολομαίου και της Ι. Συνόδου, λαμβάνει θέση ανοιχτά υπέρ του εμβολιασμού, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συγκεκριμένα υγειονομικά σκευάσματα χρησιμοποίησαν κυτταρικές σειρές εκτρωμένων εμβρύων (σε κάποια φάση της ανάπτυξης τους) και χαρακτηρίζει τις φωνές που αντιτάχθηκαν, ως ανεύθυνες που διχάζουν το λαό. Τέλος, διατυπώνει την εσφαλμένη θέση ότι η διοικούσα Εκκλησία «συνοδικά αποφαινόμενη» δεν κάνει λάθος.

Ακολούθως παρατίθενται τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το άρθρο αυτό:

α) Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος: «Κορυφή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Οικουμενικός μας πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος»

«Είναι απορίας άξιον πώς ένα θέμα υγείας μεταβλήθηκε από μερικούς, σε κριτήριο πίστεως. Την στιγμή μάλιστα που η κορυφή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Οικουμενικός μας πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απ’ αρχής δήλωσε πως […]» (Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αλέξιος).

Σχόλιο: Ο καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος χαρακτηρίζει τον κ. Βαρθολομαίο ως «κορυφή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας», ακολουθώντας την καταστροφική γραμμή της νέας αιρετικής εκκλησιολογίας του Φαναρίου, η οποία θεσμοθετεί για την Ανατολή την παγκόσμια δικαιοδοσία του «πρώτου», του πατριάρχη Κων/πόλεως. Τα απλά «πρεσβεία τιμής» του πρώτου, μετατρέπονται σε «πρωτείο εξουσίας και δικαιοδοσίας», όπου ο πατριάρχης Κων/πόλεως δεν είναι πλέον ο «πρῶτος μεταξύ ἴσων» (primus inter pares), αλλά «πρῶτος ἄνευ ἴσων» (primus sine paribus). Στη νέα αυτή αιρετική εκκλησιολογία, ο «Ορθόδοξος» μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας προσέφερε βλάσφημη τριαδολογική θεμελίωση, διδάσκοντας ότι όπως στην Αγία Τριάδα υπάρχει πρώτος, ο Πατήρ, έτσι και στην Εκκλησία πρέπει να υπάρχει πρώτος.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης σημείωνε στην εισήγηση του με τίτλο «Η νέα εκκλησιολογία του Φαναριου οδήγησε στην «Σύνοδο» της Κρήτης και στο Ουκρανικο «Αυτοκέφαλο»» στην Ημερίδα «Τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο καί ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Φαναρίου» (Θεσσαλονίκη, 22 Ἰουνίου 2019):
«Ἡ δεύτερη καταστροφική γραμμή τῆς νέας αἱρετικῆς ἐκκλησιολογίας διαλύει τό συνοδικό σύστημα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας καί θεσμοθετεῖ καί γιά τήν Ἀνατολή τήν παγκόσμια δικαιοδοσία τοῦ «πρώτου», τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τά ἁπλά «πρεσβεῖα τιμῆς» τοῦ πρώτου μετατρέπονται σέ «πρωτεῖο ἐξουσίας καί δικαιοδοσίας». Ὁ Κωνσταντινουπόλεως δέν εἶναι ὁ προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά ὁ πατριάρχης ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων. Δέν εἶναι πλέον ὁ «πρῶτος μεταξύ ἴσων» (primus inter pares), ἀλλά «πρῶτος ἄνευ ἴσων» (primus sine paribus), κατά τήν γλοιώδη καί δουλοπρεπῆ ἐκκλησιολογία τοῦ μητροπολίτου Προύσσης Ἐλπιδοφόρου, πού τόν ἔστειλε τώρα ὡς ἀρχιεπίσκοπο στήν Ἀμερική γιά νά φωτίσει καί τούς ἐκεῖ. Καί τό χειρότερο πού ἐξέπληξε ἀκόμη καί τούς παπικούς στόν θεολογικό διάλογο μέ τούς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι παπικοί στηρίζουν τό πρωτεῖο τοῦ πάπα στόν ἀπόστολο Πέτρο, διάδοχο τοῦ ὁποίου θεωροῦν τόν πάπα: Ὁ δικός μας «Ὀρθόδοξος» μητροπολίτης Περγάμου, ὁ μεγαλοφυής θεολόγος, ἀνέβασε τό πρωτεῖο πολύ πιό ψηλά, τοῦ ἔδωσε βλάσφημη τριαδολογική θεμελίωση καί ἐδίδαξε ὅτι, ὅπως στήν Ἁγία Τριάδα ὑπάρχει πρῶτος, ὁ Πατήρ, ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία πρέπει νά ὑπάρχει πρῶτος. Ἡ μοναρχία τοῦ Πατρός στήν Ἁγία Τριάδα, δικαιολογεῖ τήν μοναρχία τοῦ πρώτου στήν Ἐκκλησία, ὅπως θά μᾶς ἐξηγήσει ὁ π. Σεραφείμ στήν εἰσήγησή του». 

Η καινοφανής Φαναριώτικη εκκλησιολογία ενός «παγκοσμίου πρώτου» με άρωμα Παπισμού, θεμελιωμένη σε ηθελημένη και έντεχνη θεολογική παρερμηνεία της μοναρχίας του Θεού Πατρός εντός της Αγίας Τριάδος από τον μητροπολίτη Περγάμου, οδηγεί: α) Σε εμφανή απομείωση της Οικουμενικής Συνόδου ως του θεσμού του ανωτάτου κύρους στην Ορθοδοξία και β) στην αντικατάσταση της από ένα παγκόσμιο «πρώτο», ένα παγκόσμιο Προκαθήμενο.

Ο μοναχός Σεραφείμ Ζήσης στη λαμπρή εισήγηση του με τίτλο «Η ενδοτριαδική μοναρχία του Πατρός και ο καινοφανής μονάρχης της φαναριωτικής εκκλησιολογίας» στην Ημερίδα «Τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο καί ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Φαναρίου» (Θεσσαλονίκη, 22 Ἰουνίου 2019) υπογράμμιζε σχετικά:
«Ὁ ἐκκλησιαστικός αὐτός «παρεμβατισμός», ἀδιάψευστη ἔνδειξη ἑνός φρονήματος ἐκκλησιαστικῆς ἀπολυταρχίας, μακράν τῆς ὀρθοδόξου συνοδικότητος, ὑποστυλώνεται πλέον ἀπό μία καινοφανῆ ἐκκλησιολογία ἑνός «παγκοσμίου πρώτου» μέ ἄρωμα Παπισμοῦ, βασισμένη σέ ἠθελημένη καί ἔντεχνη θεολογική παρερμηνεία τῆς μοναρχίας τοῦ Θεοῦ Πατρός ἐντός τῆς Ἁγίας Τριάδος
[…] Στόν τίτλο ἀναφέρομαι σέ «ἐκκλησιολογία τοῦ Φαναρίου», «φαναριωτική», διότι ἀφ΄ ἑνός δέν θέλω νά ταυτίσω μέ τόν ἱερό θεσμό καί τό ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου τήν καινοφανῆ παπιστική αἵρεση τοῦ «Πρώτου ἄνευ ἴσων» («Primi inter pares»), ἀφ’ ἑτέρου ὅμως δέν μπορῶ καί νά περιορίσω αὐτήν τήν νεοφανῆ (στά καθ΄ ἡμᾶς) αἵρεση μόνον στόν κ. Βαρθολομαῖο, ἀφοῦ τήν ἀσπάζονται καί ἄλλοι κληρικοί του […]. 
[…] Ἡ κατά σειράν ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς περσοναλιστικῆς Τριαδολογίας ἀπό τόν Περγάμου Ἰωάννη καί στήν Ἐκκλησιολογία, ἐφαρμογή ἡ ὁποία φαίνεται νά ἔχει ἐπηρεασθεῖ καί ἀπό τήν ἀνάλογη δυτική θεολογική σκέψη[78], ὁδήγησε, ὅπως θά δοῦμε ἐκτενῶς κατωτέρω, σέ ἐμφανῆ ἀπομείωση τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὡς τοῦ θεσμοῦ τοῦ ἀνωτάτου κύρους στήν Ὀρθοδοξία καί στήν ἀντικατάστασή της ἀπό ἕναν παγκόσμιο Πρῶτο, ἕναν παγκόσμιο Προκαθήμενο, σέ ἀντιστοιχία πρός τόν Θεόν Πατέρα. Δηλαδή, ἡ παράδοξη αὐτή ἐκκλησιολογία προσπαθεῖ νά θέσει τίς ἐπισκοποκεντρικές βάσεις της περισσότερο στήν νέα αὐτή Τριαδολογία, ὅπου τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Πατρός ὡς ἐνδοτριαδικοῦ μονάρχη χρησιμεύει ὡς ὑπόδειγμα γιά τήν μοναρχία ἑνός παγκοσμίου ἐκκλησιαστικοῦ μονάρχη ἐφ΄ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης, εἴτε τοῦ νέου, ἀνατολικοῦ, Πάπα τοῦ Φαναρίου».

β) Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος: Η «κορυφή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας» κ. Βαρθολομαίος έκανε το εμβόλιο – Η Εκκλησία συνοδικά αποφαινομένη δεν κάνει λάθος – Υπακοή

 • «Είναι απορίας άξιον πώς ένα θέμα υγείας μεταβλήθηκε από μερικούς, σε κριτήριο πίστεως. Την στιγμή μάλιστα που η κορυφή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Οικουμενικός μας πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απ’ αρχής δήλωσε πως από τον ιό δεν κινδυνεύει η πίστι μας, αλλά κινδυνεύουν οι πιστοί, και μας προσκάλεσε να αντιμετωπίσουμε την νόσο εφαρμόζοντας τους κανόνες των ειδικών και κάνοντας το εμβόλιο, το οποίο και πρώτος το έπραξε».
 • «Επίσης, και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεφάνθη, προτρέποντας τους πιστούς να εμβολιαστούν. Το αυτό και οι κρατικοί φορείς, που έχουν την άμεσο ευθύνη για την υγεία των πολιτών»
 • «Η Εκκλησία συνοδικά αποφαινομένη, δεν κάνει λάθος. «Κρατείτω η γνώμη των πολλών.»»
 • «Η θεία Χάρις με τις ταπεινές και εγκάρδιες προσευχές των πιστών, και η υπακοή μας στις προτροπές των υπευθύνων της Εκκλησίας και της Πολιτείας μας, θα φέρουν το ποθούμενο τέλος της θανατηφόρου αυτής πανδημίας, που μαστίζει τον πλανήτη μας» (Καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αλέξιος)

Σχόλιο: Ο ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος ενστερνίζεται τις ασεβείς θέσεις του πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίου, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει με παρρησία ότι «από τον ιό δεν κινδυνεύει η πίστι μας, αλλά κινδυνεύουν οι πιστοί». Οι σύγχρονοι εκκλησιαστικοί ταγοί ακολουθώντας τις ανίερες θέσεις και πλάνες της «κορυφής της Εκκλησίας» (!) και του «πρώτου άνευ ίσων» κ. Βαρθολομαίου, εισάγουν βλάσφημες καινοτομίες μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Με πρόφαση και πρόσχημα την λοίμωξη του κορωνιού έχουν εισέλθει πολλά δαιμόνια στο χώρο της Εκκλησίας και η αλυσίδα των πλανών του κ. Βαρθολομαίου, της σύγχρονης Ιεραρχίας και των εκκλησιαστικών αρχόντων δεν έχει τέλος. 

Ο Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης σημειώνει χαρακτηριστικά στο άρθρο «Μαζί με την Εκκλησία, έστω και αν πλανάται;» (Δεκέμβριος 2020):
«1. Ἁλυσίδα πλανῶν τῆς σύγχρονης Ἱεραρχίας
Καί τό χείριστο ὅλων, τό ὁποῖο πλέον δέν ἀφήνει καμμία ἀμφιβολία ὅτι εἰσῆλθαν πολλά δαιμόνια μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ ἐχθρός εἶναι ἐντός τῶν τειχῶν, εἶναι ὅσα ζήσαμε ἀπό τήν περασμένη ἄνοιξη καί ἐξακολουθοῦμε νά ζοῦμε, ποιός ξέρει μέχρι πότε, μέ πρόφαση καί πρόσχημα τήν λοίμωξη τοῦ Κορωνοϊοῦ: Κλείσιμο τῶν ναῶν, δυσφήμηση τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀποφυγή ἀσπασμοῦ εἰκόνων καί λειψάνων, ἀπολύμανση τῶν ναῶν, μασκοφορία ἐντός τῶν ναῶν, ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς μασκοφορεμένοι, χρήση πολλῶν λαβίδων καί ἀπολύμανση ὅσων χρησιμοποιήθηκαν, ἀντίδωρο περιτυλιγμένο ἤ διανεμημένο ἀπό ἱερεῖς μέ γάντια, τό χέρι τοῦ ἱερέων δέν τό ἀσπαζόμαστε καί τόσα ἄλλα ἀδιανόητα καί βλάσφημα, ὅπως ἐπίσης προσπαθήσαμε νά δείξουμε ἀκολουθώντας τούς Ἁγίους».

Ως προς την αντιμετώπιση της λοίμωξης του κορωνοιού, ο ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ του εμβολιασμού, επικαλούμενος τις ανίερες ενέργειες/αποφάσεις του πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίου και της διοικούσας Εκκλησίας, οι οποίες προέτρεπαν τους πιστούς να εμβολιαστούν. Δυστυχώς όμως, ο Αγιορείτης καθηγούμενος παραβλέπει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα χρησιμοποίησαν κυτταρικές σειρές εκτρωμένων εμβρύων  (σε κάποια από τις φάσεις ανάπτυξης, παραγωγής ή δοκιμής τους), ότι βρίσκονται σε πειραματική φάση και ότι μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες παρενέργειες. 

Τέλος, διατυπώνει την εσφαλμένη γνώμη περί του αλάθητου της «συνοδικά αποφαινόμενης» διοικούσας Εκκλησίας και κάνει λόγο για υπακοή στις προτροπές των υπευθύνων της διοικούσας Εκκλησίας και της Πολιτείας, ώστε να έρθει το τέλος της πανδημίας. Όμως είναι βεβαιωμένο ανά τους αιώνες ότι οι σύνοδοι των επισκόπων δεν ορθοτομούν πάντα τον λόγο της Αληθείας. Η ψευδοσύνοδος της Κρήτης (2016), η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία αναγνώρισε το ψευδοαυτοκέφαλο των Ουκρανών σχισματοαιρετικών, καθώς και οι πρωτοφανείς και βλάσφημες αποφάσεις της ΔΙΣ κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, αποδεικνύουν τη σύγχρονη τραγική εκκλησιαστική πραγματικότητα, όπου κυριαρχεί η αίρεση, το σχίσμα και η πλάνη. 

γ) Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος: Ανεύθυνες φωνές αντιτάχθηκαν στον εμβολιασμό διχάζοντας τον λαό

«Επίσης, και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεφάνθη, προτρέποντας τους πιστούς να εμβολιαστούν. Το αυτό και οι κρατικοί φορείς, που έχουν την άμεσο ευθύνη για την υγεία των πολιτών.
Δυστυχώς, απέναντι στις συνετές και υπεύθυνες φωνές των αρμοδίων αντιτάχθηκαν οι ανεύθυνες φωνές διαφόρων, διχάζοντας τον λαό, με συνέπεια να χάνονται ψυχές προώρως και να διαιωνίζεται ο ιός με τις μεταλλάξεις του, εφόσον ευρίσκει έδαφος ανοχύρωτο» (Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αλέξιος).

Σχόλιο: Σύμφωνα με τον καθηγούμενο της Ι.Μ. Ξενοφώντος, οι φωνές των αρμοδίων (διοικούσας εκκλησίας και κρατικών φορέων) που προτρέπουν τους πολίτες να εμβολιαστούν με τα συγκεκριμένα σκευάσματα, είναι συνετές και υπεύθυνες, ενώ όσοι αντιτάχθηκαν, διχάζουν το λαό. Φαίνεται ότι ο κ. Αλέξιος θεωρεί ως συνετές και υπεύθυνες:

 • Τις διώξεις και τις ποινές (αργίες, στερήσεις οφφικίων) που επιβάλλουν οι Μητροπολίτες στους ευλαβείς ιερείς που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν.
 • Τις δηλώσεις του μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου (εκπρόσωπου Τύπου της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας και του πρώτου ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος που εμβολιάστηκε ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας), ο οποίος σε κήρυγμα του από άμβωνος, συνέδεσε τον «αντιεμβολιασμό» με τις «ναζιστικές νοοτροπίες», τον Νίτσε και τον Χίτλερ (29 Οκτωβρίου 2021): 
  «Πως είναι δυνατόν να συνδέονται οι ναζιστικές νοοτροπίες με τον αντιεμβολιασμό; Και συνδέονται απλούστατα γιατί η θεωρία του Νίτσε και του Χίτλερ είναι να εξαφανιστούν όλα τα αδύνατα στοιχεία μέσα στην κοινωνία, για να υπάρξουν υγιείς άνθρωποι, η λεγόμενη Αρία Φυλή. Οπότε δεν χρειάζονται εμβόλια, να έρχονται οι αρρώστιες και να εξαφανίζονται οι άνθρωποι για να παραμείνουν οι υγιείς τελικά. Αυτό όμως, μια ελεύθερη Πολιτεία και μια ελεύθερη κυβέρνηση και μια δημοκρατία δεν το επιτρέπει. Ναζιστικές νοοτροπίες συναντώ παντού. Να ζούμε σε ελεύθερη πατρίδα αλλά να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι πολίτες, απαλλαγμένοι από νοοτροπίες φασιστικές, ναζιστικές, νοοτροπίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον άνθρωπο, που είναι εικόνα και καθ’ ομοίωση, αμήν!».
 • Τις ενέργειες και δηλώσεις των «ειδικών», των πολιτικών, των εκκλησιαστικών ταγών  και των δημοσιογράφων των συστημικών και κατευθυνόμενων ΜΜΕ, που προσβάλλουν με μανία τη θεόσδοτη ελευθερία του προσώπου.

Εναγκαλισμός με τις αιρέσεις και τους σχισματοαιρετικούς Ουκρανούς 

Ο καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος πρωτοστατεί στα οικουμενιστικά ανοίγματα προς τους σχισματικούς και αιρετικούς. Υπενθυμίζουμε ότι κατά το παρελθόν:

 • Ο πατριάρχης Κων/πόλεως Βαρθολομαίος μαζί με τον καθηγούμενο της Ι.Μ. Ξενοφώντος συμμετείχαν μαζί με αιρετικούς παπικούς στον Εσπερινό που τελέστηκε κατά τον λατινικό ρυθμό στο Παπικό Αββαείο Notre-Dame de Saint-Rémy στο Rochefort [Νοέμβριος 2019].
 • Ο καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος μετέβη στο Κίεβο και συμμετείχε στην «ενθρόνιση» του ψευδεπισκόπου Κιέβου Επιφανίου της νέας ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας Κιέβου (παρουσία του Ουνίτη Προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο) και συλλειτούργησε μαζί του [Φεβρουάριος 2019]. Παρατίθεται το σχετικό σύντομο απόσπασμα για ενημέρωση του αναγνωστικού μας κοινού από το κανάλι Радіо Свобода:

 • Ψευδομητροπολίτης της ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας τέλεσε «Θεία Λειτουργία» στην Ι.Μ. Ξενοφώντος [Απρίλιος 2019].
 • Μια ομάδα προσκυνητών μαζί με ψευδοκληρικούς της ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία της Ι.Μ. Ξενοφώντος, όπου χοροστάτησε ο ηγούμενος της Μονής Αλέξιος. Μαζί με την αδελφότητα του Μοναστηριού συμμετείχε ψευδοκληρικός της Ουκρανικής «επισκοπής» [Αύγουστος 2019].
 • Ο καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος χαρακτήρισε τη δημιουργία του Ουκρανικού σχισματοαιρετικού ναζιστικού μορφώματος ως «δώρο Θεού» [Μάιος 2021].

Τι προβλέπουν οι Ιεροί Κανόνες

Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, απαγορεύεται αυστηρά η κοινωνία με τους σχισματικούς και όσοι κοινωνούν με καθηρημένους κληρικούς πρέπει να καθαιρούνται. Συνεπώς, ο καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αλέξιος έχοντας συλλειτουργήσει με τους σχισματικούς, καθηρημένους, αυτοχειροτόνητους και αχειτοτόνητους ψευδοΐερείς/ψευδοεπισκόπους της νέας ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας, είναι υπόδικος σε καθαίρεση. 

Σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η στάση των κληρικών και των λαϊκών απέναντι σε όσους κοινώνησαν προσευχητικά με τους σχισματοαιρετικούς της Ουκρανίας, η Σύναξη Ορθοδόξων Μοναχών και Κληρικών σημειώνει στη «Διακήρυξη αφύπνισης και αντίστασης: Από την αίρεση του Κολυμπαρίου στο Ουκρανικό σχίσμα και στην «Ένωση των Εκκλησιών»» (Δεκέμβριος 2019):

«Ἀπαγορεύεται ἑπομένως αὐστηρά ἡ κοινωνία μέ τούς σχισματικούς, ἰδιαίτερα ἡ προσευχητική, ἡ λειτουργική. Ὅσοι κοινωνοῦν μέ ἀκοινωνήτους καθίστανται καί αὐτοί ἀκοινώνητοι, ἰδιαίτερα δέ ὅσοι κοινωνοῦν μέ καθηρημένους κληρικούς πρέπει νά καθαιροῦνται καί αὐτοί.
Γιά τήν ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν Κανόνων πού εἶναι σαφέστατοι πρέπει νά ληφθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν τά ἑξῆς. Οἱ δικοί μας κληρικοί, οἱ Ἑλλαδίτες, ἀλλά καί τῶν ἄλλων δικαιοδοσιῶν τῆς Κωνσταντινούπολης καί τῆς Ἀλεξάνδρειας, πού ἐκοινώνησαν προσευχητικά μέ τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, οὐσιαστικά εἶναι ἀκοινώνητοι, καί πρέπει νά ἀποφεύγεται ἡ κοινωνία μέ αὐτούς, δηλαδή οἱ ἄλλοι κληρικοί καί οἱ λαϊκοί δέν πρέπει νά ἐκκλησιάζονται ἐκεῖ πού λειτουργοῦν ἤ νά ἔχουν ἄλλες σχέσεις. Οἱ κληρικοί μάλιστα πρέπει στά πλαίσια τῆς μή κοινωνίας νά διακόψουν τήν μνημόνευση, οἱ μέν ἐπίσκοποι τοῦ πατριάρχου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ δέ πρεσβύτεροι καί διάκονοι τῶν ἐπισκόπων ὡς μή «ὀρθοτομούντων τόν λόγον τῆς ἀληθείας». Ἡ δικαιολόγηση τοῦ σχίσματος καί ἡ ἐκκλησιοποίησή του δέν εἶναι ὀρθοτόμηση τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας. Ἀλλιῶς ψεύδονται ἐνώπιον τοῦ Θυσιαστηρίου».

Ο πρόσφατος χαρακτηρισμός του πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίου ως «κορυφής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας» και η παπίζουσα εκκλησιολογία του «πρῶτου ἄνευ ἴσων» που εκφράζει ο καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος, έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των αιρέσεων και πλανών που ακολουθεί. 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
– 2016-2020: Άγιο Όρος και η αλλοίωση της Ορθοδόξου Πίστεως (Μέρος Β΄)
– Σε νέες περιπέτειες το Άγιο Όρος. Επίσκεψη του “Ουκρανίας” Επιφανίου και δημιουργία Ουκρανικής Σκήτης
– Πρόσκληση σκάνδαλο Αγιορειτών ηγουμένων σε ψευδομητροπολίτη Ουκρανίας Επιφάνιο

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.