Επικαιρότητα

Ο Κων/πόλεως Βαρθολομαίος και η «προσήλωση» εις τα όσια και ιερά που κληροδότησαν οι Πατέρες 

εικόνα άρθρου: Ο Κων/πόλεως Βαρθολομαίος και η «προσήλωση» εις τα όσια και ιερά που κληροδότησαν οι Πατέρες 

«Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως» (Κων/πόλεως Βαρθολομαίος, Φανάρι, Νοέμβριος 1998)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Την 18η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσε 49 χρόνια από την εκλογή του σε Επίσκοπο (Μητροπολίτη Φιλαδελφείας), ο Πατριάρχης Κων/πόλεως Βαρθολομαίος χοροστάτησε στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου. 

Κατά την ομιλία του μετά τη Θεία Λειτουργία, ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε την επιθυμία του να ανανεώσει την υπόσχεση που έδωσε κατά την ημέρα της εις επίσκοπον χειροτονίας του, τα Χριστούγεννα του 1973, ενώ λίγο αργότερα, επισήμανε την «προσήλωση» του Επισκόπου «εἰς τά ὅσια καί ἱερά, τά ὁποῖα μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ Πατέρες ἡμῶν»:

«Καθ᾽ ὅλην τήν Ἀρχιερατικήν πορείαν μας ἐδιδάχθημεν ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος, καί πολύ περισσότερο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁ Πατριάρχης, δίδει μαρτυρίαν ζωῆς καί θανάτου. Ὅπερ σημαίνει ὅτι πρέπει νά εἶναι ἔτοιμος γιά ὅλα. […] Διά τόν ἄνθρωπον ἐσταυρώθη ὁ Θεός. Διά τόν ἄνθρωπον συσταυροῦται καί ὁ Ἐπίσκοπος γιά νά συζήσῃ μέ τόν Χριστόν διά τῆς πίστεως εἰς Αὐτόν καί διά τῆς προσηλώσεώς του εἰς τά ὅσια καί ἱερά, τά ὁποῖα μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ Πατέρες ἡμῶν».


Ο Κων/πόλεως Βαρθολομαίος για τους θεοφόρους ομολογητές Αγίους: «Θύματα του αρχεκάκου όφεως» που κληροδότησαν τη «διάσπαση» (Νοέμβριος 1998)

Ο κ. Βαρθολομαίος εκφράζοντας την προσήλωση του Επισκόπου εις τα όσια και ιερά που μας κληροδότησαν οι Πατέρες ημών, αποδεικνύει ότι χρησιμοποιεί τους Άγιους Πατέρες κατά το δοκούν και προς ιδίον όφελος, προς επίτευξιν αλλοτρίων στόχων και σκοπών.

Είκοσι τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στις 30 Νοεμβρίου 1998, ο κ. Βαρθολομαίος είχε εκφραστεί με βλάσφημο τρόπο για τους μεγάλους Αγίους θεοφόρους Πατέρες, ομολογητές και αγωνιστές της Ορθοδοξίας που πολέμησαν την αίρεση και τις κακοδοξίες του παπισμού (Μέγα Φώτιο, Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, Άγιο Μάρκο Ευγενικό, Άγιο Κοσμά Αιτωλό κ.α.), χαρακτηρίζοντάς τους ως «ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως» που «εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ», καθώς έκαναν το «σφάλμα» και «κληροδότησαν» σε εμάς, την «διάσπαση» με τον αντίχριστο πάπα και τους αιρετικούς λατίνους. Προσφωνώντας την παπική αντιπροσωπεία κατά την θρονική εορτή του Φαναρίου, ο αιρεσιάρχης Πατριάρχης Κων/πόλεως δήλωνε χωρίς ντροπή:

«Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. Keeler καὶ λοιποὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ οἱ ἀποτελοῦντες τὴν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, …Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων».


Ο κ. Βαρθολομαίος καταφρονητής των Ιερών Κανόνων

Ο κ. Βαρθολομαίος επιχειρεί να κατακρημνίσει και τους Ιερούς Κανόνες που θέσπισαν οι Ι. Σύνοδοι των Αγίων Πατέρων. Κατά το παρελθόν χαρακτήρισε τους Ιερούς Κανόνες ως «τείχη τοῦ αἴσχους», ενώ από νεαρή ηλικία, ως αρχιμανδρίτης, είχε αναλάβει την κατεδάφιση των Ιερών Κανόνων με την διδακτορική του διατριβή «Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», η οποία όμως δεν έγινε δεκτή στην Ορθόδοξη τότε Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και υπεβλήθη σε παπικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης. 

Παρατίθεται ένα σχετικό απόσπασμα από την επιστολή του Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεόδωρου Ζήση προς τον Μητροπολίτη Θεσ/νίκης Άνθιμο, με τίτλο «Απαντητική Επιστολἠ στον Θεσσαλονίκης» (1η Φεβρουαρίου 2017):

«Ἰδιαίτερα μάλιστα ὁ νῦν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος συμπροσεύχεται ἀσύστολα, ὄχι μόνο μὲ Χριστιανοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀλλοθρήσκους στὶς πάμπολλες καὶ ἀναρίθμητες διαθρησκειακὲς ἐκδηλώσεις καὶ συναντήσεις, ἐκτὸς τοῦ ὅτι χαρακτήρισε τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ὡς «τείχη τοῦ αἴσχους»[14], ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας, ὡς ἀρχιμανδρίτης ἀκόμη, εἶχε ἀναλάβει τὸ γκρέμισμα τῶν Ἱερῶν Κανόνων μὲ τὴν διδακτορική του διατριβή «Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», ἡ ὁποία μᾶλλον γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν ἔγινε δεκτὴ στὴν Ὀρθόδοξη τότε Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης καὶ ὑπεβλήθη σὲ παπικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης, ἀπ᾽ ὅπου ἔλαβε καὶ τὸν τίτλο τοῦ διδάκτορος». 

Οι εναλλασσόμενες, αντικρουόμενες και επιλεκτικές τοποθετήσεις υπέρ ή κατά των Αγίων Πατέρων, των Ι. Κανόνων και της Παραδοθείσας Πίστης, αποκαλύπτουν τα σκοτεινά ελατήρια, τις προθέσεις και τη στοχοθεσία του αιρεσιάρχη προκαθημένου του Αμερικανοκίνητου Φαναρίου, κ. Βαρθολομαίου, και των συν αυτώ. Η οικουμενιστική «αγάπη» στερείται της Σωτηριώδους Αλήθειας της πίστης μας, εναλλάσσεται/μεταμφιέζεται κατά περίσταση ως πνευματικός χαμαιλέων, και εγκολπώνεται το ψέμα, την αίρεση και την πλάνη.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά
«ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
«Μοναδικάς ευθύνας» πάπα της Ανατολής έχει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος!
Ανοικτή επιστολή προς τον Οικ. Πατριάρχη του Γέροντος Γαβριήλ Αγιορείτου

Σχετικά άρθρα

Το δώρο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Πάπα Φραγκίσκο και το μετάλλιο της πλάνης

Αφαιρώντας το θρησκευτικό προσωπείο της «Αγίας» Έδρας αποκαλύπτεται μία αδίστακτη οργάνωση, που έχει βυθίσει την ανθρωπότητα σε φρικαλεότητες, αβάσταχτο πόνο και αίμα Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Στο «Αποστολικό» Παλάτι στην πόλη του...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.