Επικαιρότητα

Ο νέος Γεν. Γραμματέας του ΠΣΕ στο Φανάρι. Προτεστάντες και Ορθόδοξοι αντάμα με όραμα το 2025

εικόνα άρθρου: Ο νέος Γεν. Γραμματέας του ΠΣΕ στο Φανάρι. Προτεστάντες και Ορθόδοξοι αντάμα με όραμα το 2025

Άνομα σχέδια και προγραμματισμός εκδηλώσεων για το 2025 με φόντο την ανίερη «ένωση»…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr 

Επίσημη επίσκεψη [1] στο Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματοποίησε ο νέος Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου «Εκκλησιών»  (Π.Σ.Ε.), Νοτιοαφρικανός Αιδεσιμότατος Jerry Pillay, της Προτεσταντικής «Ενωτικής Πρεσβυτεριανής «Εκκλησίας» της Νοτίου Αφρικής» (Uniting Presbyterian Church in Southern Africa [2]), την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023.

Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο ταξίδι του από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γενικού Γραμματέα του Π.Σ.Ε., που έλαβε χώρα την 1η Ιανουαρίου 2023.

Άνομα σχέδια: Προγραμματισμός εκδηλώσεων για το 2025 με φόντο την ανίερη «ένωση»

Ο Δρ. Jerry Pillay, αφού έγινε «θερμά δεκτός» από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αναγνώρισε τη διαρκή σχέση μεταξύ του Πατριαρχείου Κων/πόλεως και του Π.Σ.Ε. και εξέφρασε την αποφασιστικότητα του για «ενότητα» και συμφιλίωση [3]: 

«Είμαστε βαθιά αποφασισμένοι να εργαστούμε μαζί για την ενότητα και συμφιλίωση ανεξάρτητα από τις προκλήσεις των καιρών […]».

Προηγήθηκε συνεργασία της αντιπροσωπείας του Π.Σ.Ε. με τη Συνοδική Επιτροπή επί των Διαχριστιανικών και Διαθρησκειακών Διαλόγων υπό τον (σχισματόφιλο) Πρόεδρό της, Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, κατά την οποία συζητήθηκαν μία σειρά θεμάτων.

Άξιο αναφοράς είναι ότι σχετικό άρθρο [3] που αναρτήθηκε στην επίσημη Ιστοσελίδα του Π.Σ.Ε. (World Council of Churches [4], αγγλική γλώσσα) αποκαλύπτει ότι: «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων το 2025, για την 1700η επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας».

Την επόμενη μέρα, 12η Μαρτίου, ο Προτεστάντης [καλβινιστής] «ιερέας», κατά παράβαση των Ιερών Κανόνων, παρέστη συμπροσευχόμενος [5] στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, χοροστατούντως του [αιρεσιάρχη] Πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίου.

O Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς για το Π.Σ.Ε: Αποτελείται από 263 αιρέσεις, η δε κάθε μία από αυτάς πνευματικός θάνατος

Ο μέγας θεοφόρος Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς απευθυνόμενος προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Σερβίας, κατέθετε από την Ι. Μονή Τσελιέ τον Νοέμβριο του 1974, την φωτισμένη και αποστομωτική του θεολογική του γνωμάτευση [6] για το Παγκόσμιο Συμβούλιο «Εκκλησιών». 

«Ανήκουστο προδοσία» χαρακτήριζε ο ομολογητής Άγιος την επιθυμία των Ιεραρχών και των θεολόγων για «οργανική» μετοχή και συμπερίληψη στο Π.Σ.Ε., το οποίο «δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναβίωσις της αθέου ανθρωπολατρείας – ειδωλολατρείας».

Την ίδια επιστολή θα κατέθετε με παρρησία και σήμερα ο θεολόγος Όσιος, στα χέρια του καταφρονητή των Ι. Κανόνων και αιρεσιάρχη Πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίο, κονιορτοποιώντας την θεολογικά επικίνδυνη και Αντιπατερική Εκκλησιολογία του, και διαλύοντας τα ασεβή και άφρονα σχέδια του για ένα κοινό [της πλάνης] «ποτήριο», μετά των καταδικασμένων από τις Ι. Συνόδους, πάσης φύσεως αιρετικών:

«Έως πότε θα εξευτελίζωμεν δουλικώς την Αγίαν μας Ορθόδοξον Αγιοπατερικήν και Αγιοσαββιτικήν Εκκλησίαν δια της οικτρώς και φρικωδώς αντιαγιοπαραδοσιακής στάσεώς μας έναντι του Οικουμενισμού και του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλιου Εκκλησιών; Εντροπή καταλαμβάνει πάντα ειλικρινή Ορθόδοξον, ανατραφέντα υπό την καθοδήγησιν των Αγίων Πατέρων, όταν αναγιγνώσκη, ότι οι Ορθόδοξοι Σύνεδροι της 5ης Πανορθοδόξου Διασκέψεως της Γενεύης (8-16 Ιουνίου 1968) σχετικώς προς την συμμετοχήν των Ορθοδόξων εις το έργον του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών», έλαβον τότε την απόφασιν «όπως εκφρασθή η κοινή επίγνωσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι αύτη αποτελεί οργανικόν μέρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών».

Αυτή η απόφασις είναι κατά την ανορθοδοξίαν και αντιορθοδοξίαν της αποκαλυπτικώς φρικαλέα. Ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον Θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποί  της θεολογοι, ακόμα δε και Ιεράρχαι, μεταξύ των οποίων και Σέρβοι, να επιζητούν την «οργανικήν» μετοχήν και συμπερίληψιν εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών, το οποίον, κατ’  αυτόν τον τρόπον γίνεται εις νέος εκκλησιαστικός «οργανισμός», μία «νέα Εκκλησία» υπεράνω των Εκκλησιών, της οποίας οι Ορθόδοξοι και μη Ορθόδοξοι εκκλησίαι αποτελούν μόνο «μέλη» («οργανικώς μεταξύ των συνδεδεμένα»!); Αλοίμονον, ανήκουστος προδοσία !

Απορρίπτομεν την ορθόδοξον θεανθρωπίνην πίστιν, αυτόν τον οργανικόν δεσμόν μετά του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού και του παναχράντου Του Σώματος – της Ορθοδόξου Εκκλησίας των αγίων Αποστόλων και Πατέρων και Οικουμενικών Συνόδων – και θέλομεν να γίνωμεν «οργανικά μέλη» του αιρετικού, ουμανιστικού, ανθρωποπαγούς και ανθρωπολατρικού συλλόγου, ο οποίος αποτελείται από 263 αιρέσεις, η δε κάθε μία από αυτάς πνευματικός θάνατος !

Ως Ορθόδοξοι, είμεθα «μέλη Χριστού». «Άρα ουν τα μέλη του Χριστού, ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο!» (Α΄ Κορινθ. 6, 15). Και ημείς τούτο πράττομεν δια της «οργανικής» συνδέσεώς μας μετά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, το οποίον ουδέν άλλο είναι ειμή αναβίωσις της αθέου ανθρωπολατρείας – ειδωλολατρείας.

Είναι πλέον έσχατος καιρός, Πανιερώτατοι Πατέρες, όπως η Ορθόδοξος Αγιοπατερική και Αγιοσαββίτικη Εκκλησία μας, η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, των αγίων Ομολογητών, Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, παύση να αναμιγνύεται εκκλησιαστικώς, ιεραρχικώς και λατρευτικώς μετά του ούτω καλουμένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και όπως αρνηθεί δια παντός την οιανδήποτε συμμετοχήν εις τας κοινάς προσευχάς και την λατρείαν (η οποία λατρεία εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν είναι όλη οργανικώς συνδεδεμένη εις μίαν ολότητα και συγκεφαλαιούται εις την θείαν Ευχαριστίαν), και γενικώς την συμμετοχήν εις οιανδήποτε εκκλησιαστικήν πράξιν, η οποία ως τοιαύτη, φέρει εν εαυτή και εκφράζει τον μοναδικόν και ανεπανάληπτον χαρακτήρα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της πάντοτε Μιας και Μοναδικής».

  • [1] Επίσκεψη του νέου Γεν. Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (10/03/2023) https://ec-patr.org
  • [2] Uniting Presbyterian Church in Southern Africa https://en.wikipedia.org
  • [3] WCC general secretary visits Ecumenical Patriarchate (11/03/2023) https://www.oikoumene.org
  • [4] World Council of Churches https://www.oikoumene.org
  • [5] The #WCC General Secretary at the #EcumenicalPatriarchate, Divine Liturgy at the Church of Saint Theodore at #Vlanga (14/03/2023)  https://twitter.com/Oikoumene
  • [6] Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς και Οικουμενισμός https://katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧΙ

Δείτε σχετικά:
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) δημιούργημα της Μασονίας και των Ροκφέλλερ
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών: Άρτος και θεάματα

Σχετικά άρθρα

Μέρες πονηρές

Γράφει ο “Παρακαταθικός” Τραγική μορφή, ο “άνθρωπος Θεός” που υπηρετεί την ατζέντα του κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου Ζούμε σε μέρες πονηρές. Η αλήθεια σχετικοποιείται. Η διακήρυξη του Nietzsche πως “Ο...

Η Ακαδημία Βόλου πρωταγωνιστεί στην αντιρωσική προπαγάνδα

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου. Η στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου με θέμα «Η Τρίτη Ρώμη: Η Μόσχα και ο θρόνος της Ορθοδοξίας», μέρος της συντονισμένης προσπάθειας για να παραχαραχθεί η αλήθεια ως προς το θέμα και να βαθύνει ο διχασμός του ποιμνίου

Φτάνει…! Ως εδώ!

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Δεν ανεχόμαστε να μας κουνάει το δάχτυλο ο οποιοσδήποτε πράττει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που πρεσβεύει η Ορθοδοξία μας Επειδή η υποκρισία μερικών χτυπάει κόκκινο και...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.