Επικαιρότητα

Ο Οικ. Πατριάρχης στη θεμελίωση του πρώτου “χριστιανικού” ναού στη σύγχρονη Τουρκία

εικόνα άρθρου: Ο Οικ. Πατριάρχης στη θεμελίωση του πρώτου “χριστιανικού” ναού στη σύγχρονη Τουρκία

Προτείνουμε να επιλέξει· είτε να γίνει παπικός καρδινάλιος είτε πάστορας προτεστάντης είτε να ενταχθεί στο ιερατείο των αιρετικών μονοφυσιτών… Το να δραστηροποιείται για την ανέγερση ναού της αιρέσεως, τον απομακρύνει εντελώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ουδείς άλλος Πατριάρχης της εκκλησιαστικής Παράδοσης, πόσο μάλλον Άγιος, δεν τόλμησε να διανοηθεί τέτοιον ξεπεσμό.

— Σχολιασμός katanixi.gr —

Στη Συροϊακωβιτική (σ.δ. αιρετική) Κοινότητα βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το Σάββατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος για την τελετή θεμελιώσεως νέου ναού, του πρώτου χριστιανικού ναού στη σύγχρονη Τουρκία, αφιερωμένου στον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το ανακοινωθέν, «Τό ἑσπέρας τῆς 2ας ἀρξαμένου μηνός Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ἁγιάσματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βεφᾶ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὁμιλήσας διά βραχέων πρός τό ἐκκλησίασμα. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἁγιάσματος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος τό Σάββατον, 3ην Αὐγούστου 2019, τελετήν θεμελιώσεως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἀναγερθησομένου ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ νέου Ναοῦ αὐτῆς, τῇ ὑψηλῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, Ὑπουργῶν τῆς Κυβερνήσεως, Δημάρχων, Ἡγετῶν καί ἐκπροσώπων τῶν ἐν Τουρκίᾳ Χριστιανικῶν Μειονοτήτων, τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ, τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Βακουφίων καί ἐκπροσώπων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου.
Κατά τάς ὁμιλίας των, τόσον ὁ ἐνταῦθα Σεβ. Μητροπολίτης τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας κ. Filüksinos Yusuf Çetin, ὅσον καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητός των Ἐντιμ. κ. Sait Susin, ἐξέφρασαν θερμάς εὐχαριστίας πρός τήν Κυβέρνησιν διά τήν ἱστορικήν πρωτοβουλίαν τῆς χορηγήσεως, διά πρώτην φοράν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς συγχρόνου Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἀδείας πρός ἐκ θεμελίων ἀνέγερσιν Χριστιανικοῦ Ναοῦ, καθώς καί πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, διά τήν οὐσιαστικήν ἀρωγήν Αὐτοῦ εἰς τήν εὐόδωσιν τῶν προετοιμασιῶν τοῦ ἐγχειρήματος τούτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης τ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Τέλος, Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Sahak Maşalyan, , ᾧτινι συνεχάρη ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀναδείξει του εἰς τό ἀξίωμα τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφύλακτον Βίτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τριμελῆ Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Νικοδήμου Λαυρεώτου, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Νικοδήμου Ἁγιοπαυλίτου καί τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σισώη Ξενοφωντινοῦ, πρός κατάρτισιν τοῦ προγράμματος τῆς ἐπικειμένης, κατά τόν προσεχῆ, σύν Θεῷ, Ὀκτώβριον, Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Ἅγιον Ὄρος.
Τούς Ὁσιώτ.  Ἱερομονάχους κ. κ. Τιμόθεον καί Ἀλέξιον, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleg Strungar, ὑποβαλόντας τήν παράκλησιν εἰς τόν Πατριάρχην νά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ραπτάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ – Σεργίου, Φοιτητοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δημητριάδην, Ἐκπαιδευτικόν, Ἐπίτιμον Πρόεδρον τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Νέας Ἐφέσου Πιερίας «Ὁ Ἡράκλειτος», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χριστάκην, Παραολυμπιονίκην, μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης, ἐκ Θεσσα-λονίκης.
Τούς Μουσικολ. κ.κ. Χρῆστον Πεττεμερίδην, ἐκ Λευκωσίας, καί Σπυρίδωνα Τσιαμίταν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε σχετικά
Ο Βαρθολομαίος ζήτησε την ευλογία του Πάπα Φραγκίσκου για την κατασκευή εκκλησίας της Συροχριστιανικής κοινότητας

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.