Επικαιρότητα

Ο π.Βαρθολομαίος μαγειρεύει νέο σχίσμα στη Λιθουανία

εικόνα άρθρου: Ο π.Βαρθολομαίος μαγειρεύει νέο σχίσμα στη Λιθουανία
Γράφει ο Μέτοικος 
αρθρογραφεί για katanixi.gr

“Αυτός ο μέγας διαιρέτης της Ορθοδόξου Εκκλησίας π.Βαρθολομαίος ετοιμάζεται για ένα ακόμη σχίσμα στην Ορθοδοξία την οποία σπανίως σεβάστηκε…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr 

«να εη πάντα τος σεβοσιν σεβ, κα α γνμαι κα τ ῥήματα, κα μηδν ατος τόλμητον πολείποιτο» ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος «δέχθη, κατόπιν ατήματός των, πό τό σεπτόν μοφόριον Ατο» πέντε Λιθουανούς κληρικούς που, το Πατριαρχείο Μόσχας καθαίρεσε από την ιεροσύνη.

Οι Λιθουανοί κληρικοί «οτινες αφνιδίως ερέθησαν κτός κανονικότητος καί κοινωνίας, νευ δικς των παιτιότητος», καθώς, «δικαίως εναντιώνονται στον πόλεμο της Ουκρανίας», κατέθεσαν έκκλητο προσφυγή στον Κωνσταντινουπόλεως!

Στην πραγματικότητα, οι καθηρημένοι κληρικοί εκκίνησαν την πτέρνα κατά του οικείου ποιμενάρχη τους Μητροπολίτη Βίλνο και Λιθουανίας Ιννοκέντιου διότι αυτός συμφώνησε στη συγκρότηση από την «Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας επιτροπής προς εξέταση του ζητήματος αλλαγής του καθεστώτος της εκκλησιαστικής επαρχίας Βίλνο και Λιθουανίας», αντί της οριστικής αυτονομίας. 

Αξίζει σημειώσεως πως, η πλειονοψηφία των τριών χιλιάδων περίπου μελών της Ορθόδοξης Επισκοπής Λιθουανίας είναι άρρηκτα δεμένη με τη μητέρα Εκκλησία της Ρωσίας.

Ο Μητροπολίτης Λιθουανίας Ιννοκέντιος έχει σαφώς διακηρύξει στο παρελθόν την αντίθεσή του στον πόλεμο των Ρώσων με την Ουκρανία, οπότε η δικαιολογία του π.Βαρθολομαίου ότι οι Λιθουανοί σχισματικοί μπήκαν για προστασία κάτω από τα ξεπουπουλιασμένα φτερά του, γιατί τάχα «δικαίως εναντιώνονται στον πόλεμο της Ουκρανίας», είναι αισχρότατο ψεύδος.

Το ενδιαφέρον στην απόφαση της 17ης  Φεβρουαρίου 2023 της «Συνόδου» του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως είναι πως, ο π.Βαρθολομαίος προβιβάζοντας τον κανονολόγο Θεόδωρο Βαλσαμώνα στο ύψος αυθεντίας μεγαλύτερης των Οικουμενικών Συνόδων συνεχίζει ψευδέστατα να υποστηρίζει ότι «έχει από τους Θείους και Ιερούς Κανόνες (9 και 17 της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου) και την τάχα καθηγιασμένη πράξη της Εκκλησίας «τήν τῆς ἐκκλήτου εὐθύνην»!

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύοντας τον Θ΄ Κανόνα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου στο «Πηδάλιο» παραδίδει στην Ορθόδοξη Εκκλησία: «τι μέν γάρ Κωνσταντινουπόλεως οκ χει ξουσίαν νεργεν ες τάς Διοικήσεις καί νορίας τν λλων Πατριαρχν, οτε ες ατόν δόθη πό τόν Κανόνα τοτον κκλητος ν τ καθόλου κκλησί...». 

Η απόφανση αυτή του Αγίου Νικοδήμου ενοχλεί σοβαρότατα τους Φαναριώτες «που χαλινόν αιδούς και σωφροσύνης απόπτυσαν», την δε αναφορά του ονόματος του Αγίου στα προπαγανδιστικά κείμενά τους αποφεύγουν όπως οι διάβολοι αποφεύγουν κάθε οσμή ευωδίας πνευματικής.

Υπογραμμίζετε πως, η συντριπτική πλειοψηφία των Ορθοδόξων Εκκλησιών μέμφεται τον π.Βαρθολομαίο, γιατί στις αποφάσεις του προτάσσει εξωγενείς πολιτικές σκοπιμότητες και όχι τους Ιερούς Κανόνες που, βεβαιότατα, δεν παραχωρούν στον Κωνσταντινουπόλεως το δικαίωμα εξετάσεως εκκλήτου από άλλες Εκκλησίες.

Επιπρόσθετα, ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, προφανώς, χωρίς να «υπολογίζει κοσμικά κριτήρια και ποταπά συμφέροντα» στην απόφαση «ἄρσις τῆς ἐπ᾽ αὐτούς [τους Λιθουανούς] ἐπιβληθείσης ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως» από  «τῆς ἐπιβαλούσης τάς ποινάς ἐκκλησιαστικῆς των ἀρχῆς», δηλαδή, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Μόσχας επιχειρεί μια λαθραία ανάγνωση του 10ου Ιερού Κανόνα της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου.

Ο Κανόνας αυτός απαγορεύει σε κληρικούς που «…παραλογιζόμενοι την κανονικήν διάταξιν, απολιπόντες την εαυτών παροικίαν, εις ετέραν παροικίαν εκτρέχουσι, κατά πλείστον δε εν ταύτη τη Θεοφυλάκτω και Βασιλίδι πόλει, και εις άρχοντας προσεδρεύουσιν, εν τοις αυτών ευκτηρίοις τας λειτουργίας ποιούντες˙ τούτους ουν χωρίς του ιδίου Επισκόπου, και του Κωνσταντινουπόλεως, ουκ έξεστι δεχθήναι εν οιωδήποτε οίκω η Εκκλησία». 

Οι σχισματικοί και καθηρημένοι Λιθουανοί πήγαν στην Κωνσταντινούπολη για να λειτουργήσουν σε ευκτήριους οίκους; Εάν ναι, τότε τους ζήτησε ο π.Βαρθολομαίος την άδεια του οικείου επισκόπου; Εάν δεν πήγαν για το σκοπό που περιγράφει ο 10ος Κανόνας της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου τότε, γιατί ο Κωνσταντινουπόλεως «δίχα πολυτικς γραφς το χειροτονήσαντος ατος» τους δέχθηκε; 

Προφανέστατα ο π.Βαρθολομαίος, με φαναριώτικη κουτοπονηριά, χρησιμοποιεί στην ανακοίνωση άρσης των ποινών στους Λιθουανούς καθηρημένους και σχισματικούς πρώην κληρικούς, άσχετους με το θέμα Ιερούς Κανόνες μόνο και μόνο για να παρεμβάλει την αμφιβόλου αξιοπιστίας ερμηνεία του Βαλσαμώνος για τη χορήγηση άδειας από τον Κωνσταντινουπόλεως αποκλειστικά και μόνο στα όρια της επισκοπής του, με τρόπο που νομίζει ότι ενισχύει τα ανύπαρκτα οικουμενικά «δικαιώματά του». 

Αξίζει ενθυμήσεως πως, ο π.Βαρθολομαίος «υπηρετεί (σύμφωνα με δήλωσή του) τις ίδιες αξίες και ιδανικά με τις Η.Π.Α.!» και ότι, η Λιθουανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Οι σχέσεις της Λιθουανίας με τη Μόσχα βρίσκονται στο κατώτατο σημείο εξ αιτίας της περιοχής του Καλίνινγκραντ, του ρωσικού θύλακα που βρίσκεται μεταξύ της Πολωνίας (μέλος του ΝΑΤΟ και Ε.Ε) και της Λιθουανίας στην Βαλτική Θάλασσα.

Το Καλίνινγκραντ, παλαιότερα γνωστό ως Κένιγκσμπεργκ ή Καινιξβέργη, ανήκε κάποτε είτε στην Πρωσία, είτε στη Γερμανία. Το Κένιγκσμπεργκ μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ενσωματώθηκε στις Ρωσικές Δημοκρατίες ενώ, μέρος της Ρωσίας έγινε τη δεκαετία του 1990. Γεωγραφικά το Καλίνινγκραντ είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη Ρωσία και, η Λιθουανία με το πρόσχημα των κυρώσεων της Ε.Ε εμποδίζει τη χερσαία τροφοδοσία του ρωσικού αυτού θύλακα.

Το αίτημα των καθηρημένων Λιθουανών κληρικών και της «σχισματικής εκκλησίας» τους προς τον Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση της Λιθουανίας, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τους σχισματικούς, καθηρημένους και αφορισμένους Ουκρανούς από την κυβέρνηση του Ποροσένγκο.

Στόχος της πρωθυπουργού της Λιθουανίας Ίνγκριντα Σιμονιτέ είναι η δημιουργία μιας «σχισματικής ορθόδοξης εκκλησίας», αυτόνομης από το Πατριαρχείο Μόσχας και, για να το πετύχει αυτό επιστρατεύεται για μια ακόμη φορά « Μήτηρ κκλησία [και ο π.Βαρθολομαίος που τάχα] νωτίσθη τάς φωνάς καί τάς ομωγάς, τάς κεσίας καί τάς δεήσεις τν τέκνων ατς καί προσέτρεξεν ες βοήθειαν». 

Αργότερα και, αφού πηγαινοέρθει ο τόμος αυτοκεφαλίας μέσα «σε κιβώτια μεταφοράς κρασιού» ανάμεσα στο Φανάρι και στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους για την οριστικοποίηση των όρων του, το Φανάρι θα διακηρύξει πως: «το δικαίωμα καί προνόμιον τς Μητρός Σας κκλησίας τς Κωνσταντινουπόλεως νά Σς χορηγήσ τό καθεστώς τοτο τς ατοκεφαλίας»! 

Ο στρατευμένος στους στόχους του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών π.Βαρθολομαίος, υπό εωσφορικού πάθους κατεχόμενος «το καλόν της Εκκλησίας σώμα κατέτεμεν, εις διαφόρους και αντιπάλους σπουδάς μερίσας». 

Αυτός ο μέγας διαιρέτης της Ορθοδόξου Εκκλησίας π.Βαρθολομαίος ετοιμάζεται για ένα ακόμη σχίσμα στην Ορθοδοξία την οποία σπανίως σεβάστηκε, μάλλον δεν αγάπησε και, κυρίως, δεν πίστεψε. 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.