Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

“Τά πάθη Χριστοῦ, σαφῶς μιμησάμενος, καί τούτου πιῶν, πιστῶς τό ποτήριον, κοινωνός Εὐστάθιε, καί τῆς δόξης σύγκληρος γέγονας, παρ’ αὐτοῦ τοῦ πάντων Θεοῦ, λαμβάνων ἐξ ὕψους θείαν ἄφεσιν” (Κοντάκιον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ο πολύαθλος Άγιος Ευστάθιος ο μεγαλομάρτυς [mp3 2020]

Κήρυγμα πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωση, 20-9-2020.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra