του Δήμου Σερκελίδη
γραμματέα του συλλόγου Άγιος Ιωσὴφ ο Ησυχαστής

Μόνο ως ειρωνεία, χλεύη και υποτίμηση προς τον αγιορείτικο μοναχισμό μπορεί να χαρακτηριστεί η τοποθέτηση του πολλαπλώς αιρετικού, κ. Βαρθολομαίου,  ότι αυτός είναι φύλακας της Ορθοδόξου παραδόσεως και της ορθής Εκκλησιολογίας…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Σκόπιμη η επιλογή της Μονής Καρακάλλου 

Στις 28 Μαΐου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Ι.Μ. Καρακάλλου του Αγίου Όρους. Η ομιλία του στο καθολικό της Μονής, ενώπιον των Καρακαλλινών Πατέρων και της προσωπικής του κουστωδίας, επικεντρώθηκε στο ρόλο του μοναχού στην Εκκλησία και την ανάγκη μνημόνευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη από τους Αγιορείτες Μοναχούς.

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, κατά την επίσκεψή του σε ένα από τα πέντε αγιορείτικα μοναστήρια τα οποία κρατούν από την πνευματική ρίζα του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος νιώθει τόσο σίγουρος για την μέχρι εξαχρείωσης υπακοή των αγιορειτών μοναχών, ακόμα και όσων θεωρούνται παραδοσιακοί, ώστε να τους ειρωνευτεί μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. 

Ο Βαρθολομαίος “τρολάρει” τους αγιορείτες

Μόνο ως ειρωνεία, χλεύη και υποτίμηση προς τον αγιορείτικο μοναχισμό μπορεί να χαρακτηριστεί η τοποθέτηση του πολλαπλώς αιρετικού,  κ. Βαρθολομαίου,  ότι αυτός είναι φύλακας της Ορθοδόξου παραδόσεως και της ορθής Εκκλησιολογίας. 

Είπε μεταξύ άλλων: «….Όσοι ελαφρά τη καρδία διδάσκουν αντιθέτως προς τα όσα η εκκλησία μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, συνέσεως, προσευχής, φωτισμού και πολύ κόπου και αγωνίας αποφασίζει και πράττει αναλαμβάνουν βαρία ευθύνη…..Έχετε εμπιστοσύνη εις την Εκκλησία. Το Πνεύμα, το ‘Αγιον, συγκροτεί τον θεσμό της εκκλησίας και οδηγεί αυτήν εις πάσαν την Αλήθειαν… 

Πάσα παραίτησις, εκ της αποστολικής διδασκαλίας συνιστά επικίνδυνον αλλοίωσιν της Ορθοδόξου εκκλησιολογίας – δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όλες οι αιρέσεις ξεκινούν από μια εσφαλμένη εκκλησιολογία. Η στρεβλή και σκολιά εκκλησιολογία σημαίνει, σε τελευταία ανάλυση, αποκλίνουσα περί του Χριστού δογματική πίστη, δηλαδή, αίρεση».

Ο υπέρμαχος, λοιπόν, της οικουμενιστικής εκκλησιολογίας, αυτός που θεωρεί τους γίγαντες της Ορθοδοξίας, Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, Άγιο Μάρκο Ευγενικό, Μέγα Φώτιο αλλά και τους υπό των Λατίνων αναιρεθέντες Αγιορείτες πατέρες, θύματα του αρχεκάκου όφεως, ο εισηγητής της τριαδολογικής αίρεσης της ενδοτριαδικής Μοναρχίας του Θεού Πατρός, ο φιλοπαπικός, ο φιλενωτικός προς άπαν το συνονθύλευμα των αιρέσεων, ο προκαλέσας σχίσματα επί σχισμάτων τόλμησε να παρουσιάσει τον εαυτό ως την Λυδία λίθο της Εκκλησιολογίας!

Και σαν να μην έφτανε αυτό προειδοποίησε τους παραδοσιακούς αγιορείτες πατέρες να μην τολμήσουν να του κόψουν το μνημόσυνο:  «Η πράξη μνημονεύσεως του Πατριάρχου με το απλούστατο και κοινόν: “Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, του αρχιεπισκόπου ημών” φανερώνει αδιαλείπτως τούτο, ότι επίσκοπος του τόπου (του Αγίου Όρους) ίσταται, αείποτε, ο αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως, ούτως ώστε να διασώζεται η ενότης και η λειτουργικότης του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας… Η χαρισματική τάξις των μοναχών ουδόλως εξαιρείται από αυτήν την λειτουργική ενότητα του σώματος, καθώς και η παραμικρά απόκλισις εκ της αρμονίας και συζεύξεως αυτής θα αποτελούσε αυτοαναίρεση του μοναχισμού».

Τί πραγματικά φοβάται ο Βαρθολομαίος

Όμως ο κ. Βαρθολομαίος προειδοποιώντας τους μοναχούς να μην του κόψουν το μνημόσυνο φανέρωσε τους μύχιους φόβους του. Γνωρίζει καλά ότι στα έγκατα του Άθωνα, βαθιά στα σπλάχνα του Αγίου Όρους, υπάρχει μια πυρηνική βόμβα εκατομμυρίων μεγατόνων που μπορεί να αφανίσει τον ίδιο και τις αιρέσεις του από το σώμα της Εκκλησίας και αυτή είναι η Αποτείχιση των παραδοσιακών μοναστηριών και μοναχών του Αγίου Όρους. Η διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, κ Βαρθολομαίου.  Η αντικατάσταση του ψευδώς και κατά συνθήκην λεγομένου “Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου του ορθοτομούντος τον Λόγον της Αληθείας” με το αληθές και παραδοσιακό και ασφαλές εν καιρώ αιρέσεων “Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, πάσης Επισκοπής Χριστιανών Ορθοδόξων, των ορθοτομούντων τον Λόγον της Αληθείας”.

Η παρούσα κατάσταση του Αγίου Όρους δεν εμπνέει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει αντιδραση και μάλιστα άμεση στην προσβολή που τους έκανε ο Βαρθολομαίος. Φαίνεται ότι οι νηπτικοί κατά τα άλλα πατέρες δεν έχουν την θεολογική επάρκεια αλλά και το φρόνημα των προπατόρων τους, ώστε να ομολογήσουν. Αλλά η Πίστη στην πρόνοια του Θεού και η ευλάβειά μας στο Άγιο Όρος της Υπερμάχου Στρατηγού συντηρεί την ελπίδα πως όλο και κάποια Ιερά Μονή θα γίνει ο πυροκροτητής που θα πυροδοτήσει την πυρηνική βόμβα, την κρυμμένη στα έγκατα του Άθωνα.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra