Επικαιρότητα

Οι “Φάκελοι” του Μαθητή έχουν και εφέτος αποσταλεί στα σχολεία

εικόνα άρθρου: Οι “Φάκελοι” του Μαθητή έχουν και εφέτος αποσταλεί στα σχολεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΟΙ «ΦΑΚΕΛΟΙ» ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Όπως γνωρίζετε τα παλαιά βιβλία – φάκελοι του μαθήματος των θρησκευτικών, τα βιβλία του Φίλη και του Γαβρόγλου, στάλθηκαν στις σχολικές μονάδες στο τέλος Ιουνίου του 2019. Τα «βιβλία» αυτά ως γνωστό έχουν κριθεί και κατακριθεί τόσο από το ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) όσο και από την νέα Υπουργό Παιδείας Νίκης Κεραμέως.

Α’ . «Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με δύο διαδοχικές αποφάσεις (660/2018, 926/2018) αποφάνθηκε τελεσίδικα ότι τα Νέα Θρησκευτικά που εισήχθησαν στην Εκπαίδευση ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ως Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ), όντας μάλιστα με πολλαπλό τρόπο αντισυνταγματικά και παράνομα. Η δε, απόφαση ακύρωσης «συνεπάγεται νόμιμη κατάργηση έναντι όλων»! (Π.Δ.18/1989, αρθ.50,1  Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ) Στο δε αιτιολογικό των προαναφερθεισών αποφάσεων γίνεται λόγος για το ότι: «φαλκιδεύεται ο επιβεβλημένος από τη συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός (ενν. της Παιδείας, Συντ. 16, 2), η ανάπτυξη δηλαδή της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως των μαθητών…» κινδυνεύοντας η ψυχική υγεία των μαθητών.

«Οι μαθητές ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ προς ένα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ που είναι αποσυνδεδεμένο από τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι προς ένα… ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ που νοθεύει τη διδασκαλία αυτή»!

Η διδασκαλία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως στα ΝΠΣ: α) «είναι ελλιπής κατά περιεχόμενο», β) «δεν είναι αυτοτελής, αμιγής και διακριτή (!) σε σχέση με τη διδασκαλία στοιχείων αναφερομένων σε άλλα δόγματα ή θρησκείες με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους μαθητές ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας».

Προσβάλλεται ευθέως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με βάση την οποία οι Ορθόδοξοι γονείς, «έχουν δικαίωμα έναντι του Κράτους δια την παροχή εκπαιδεύσεως στα τέκνα τους σύμφωνης με τις δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις» (ΕΣΔΑ, 1ο πρόσθ.πρωτ. αρθ.2, Ν53/74: «Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις»).

Ιδιαίτερα ενδεικτική ακόμα, είναι η επισήμανση για το ότι: «…«επιχειρείται ο κλονισμός ή και η μεταβολή» της Ορθοδόξου Χριστιανικής συνειδήσεως, γεγονός που «θα συνιστούσε ΜΟΡΦΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ιδιαιτέρως σοβαρή, ως ΕΠΕΜΒΑΣΗ στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών αυτών που δεν διαθέτουν την ωριμότητα και την κριτική αντίληψη των ενηλίκων…».

Ενώ τέλος, δεν παραλείπεται φυσικά να τονισθεί η άνιση έναντι του νόμου μεταχείριση κατά των ορθοδόξων, η καταστρατήγηση δηλαδή της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της αρχής της ισονομίας (Σύντ. άρθ.4&13) καθότι, όπως αναφέρει η απόφαση: «για ετεροδόξους ή αλλοθρήσκους μαθητάς …ο νομοθέτης έχει ρητώς προβλέψει δυνατότητα διδασκαλίας του οικείου δόγματος ή θρησκείας από πρόσωπα προτεινόμενα από την οικεία θρησκευτική κοινότητα…» (Ν4386,αρθ.55, 5 το οποίο προσέθεσε την παρ.4 στον Ν1771/1988 [Αˊ171],αρθ.16).

Παρά ταύτα, οι λεγόμενοι ‘Φάκελοι’ του μαθητή έχουν και εφέτος αποσταλεί στα σχολεία…»(https://www.ipaidia.gr)

Β’ . Τα «βιβλία» αυτά ως γνωστό έχουν κριθεί και κατακριθεί και από την κ. Νίκη Κεραμέως. Ιδού:

1. «Τον Μάρτιο του 2018 όταν εκδόθηκε η πρώτη απόφαση του ΣτΕ που ακύρωνε τα «νέα Θρησκευτικά» Φίλη ως επικεφαλής του Τομέα Παιδείας η Νίκη Κεραμέως εξέδωσε Κοινή δήλωση τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η απόφαση του τέως Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη, για ριζική αλλαγή στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο δημοτικό και το γυμνάσιο, είναι πολλαπλά αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Για άλλη μία φορά, το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί το πνεύμα και το γράμμα του υπέρτατου νόμου της χώρας. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι οτιδήποτε άλλο παρά “κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας”» (http://thriskeftika.blogspot.com)

2. «Τον περασμένο Οκτώβριο του 2018 η Νίκη Κεραμέως παραχώρησε συνέντευξη στη Βραδυνή της Κυριακής με την ιδιότητα της Τομέαρχου Παιδείας της Ν.Δ. Ερωτηθείσα για την «κόντρα» που είχε τότε ξεσπάσει μεταξύ Γαβρόγλου και της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) απάντησε: Όσο και αν προσπαθεί ο Υπουργός να παρουσιάσει την επικράτηση μιας διευρυμένης συναίνεσης επί των προτεινόμενων αλλαγών της κυβέρνησης στο χώρο της Παιδείας, μετά λύπης διαπιστώνουμε διαρκείς συγκρούσεις και όξυνση των αντιπαραθέσεων. Η ύλη και η φιλοσοφία του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου έχουν κριθεί ως αντίθετα προς το Σύνταγμα και τους νόμους, με τις αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γονείς και εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη συμμόρφωση του υπουργείου με τις δικαστικές αποφάσεις, κάτι που δε φαίνεται να πραγματοποιείται προς το παρόν. Θεωρώ ότι η πολύπαθη εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μόνο ζημιωμένη βγαίνει από απειλές και αυταρχικές συμπεριφορές εκ μέρους των κυβερνώντων.» (http://thriskeftika.blogspot.com)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, δυστυχώς οι αρχικές υποσχέσεις της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως για εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και συμμόρφωση με τις συνταγματικές επιταγές διαψεύδονται. Σε πρόσφατο άρθρο (27/8/19) με τίτλο «Η κυβέρνηση της Ν.Δ. διατηρεί τα Θρησκευτικά Φίλη – Γαβρόγλου στα Δημοτικά Σχολεία» διαβάζουμε:

«Εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο» απέστειλε προς τα Δημοτικά Σχολεία η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Στην εγκύκλιο, για τα Θρησκευτικά ορίζεται ότι “Για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο για το έτος 2019-2020, ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το Φ.20/159400/174934/Δ1/18-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18»)”.

Ουσιαστικά πρόκειται για απόφαση συνέχισης εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών και των Φακέλων Μαθήματος της Υ.Α. Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά!

Οι αρχικές υποσχέσεις της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως για εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και συμμόρφωση με τις συνταγματικές επιταγές  διαψεύδονται άμεσα με την παρούσα απόφαση…»(https://thriskeftika.blogspot.com)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμε όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων όλων των σχολικών μονάδων να προασπίσουν τα δημοκρατικά δικαιώματά τους ακυρώνοντας στην πράξη τους φακέλους του μαθητή (για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο) με την ανάληψη ευθύνης εκάστου γονέα και κηδεμόνα για αγορά του παλαιού Βιβλίου των Θρησκευτικών που αποσύρθηκε λόγω των νέων. Επειδή όχι μόνο οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη συμμόρφωση του «υπουργείου» με τις δικαστικές αποφάσεις δύνανται – αν θέλουν δηλαδή – να βοηθήσουν με την αναπαραγωγή του πρώτου κεφαλαίου διά φωτοτυπιών. Ως γνωστό στις αποθήκες των σχολικών μονάδων υπάρχει ικανός αριθμός παλαιών βιβλίων των Θρησκευτικών. Οι υπεύθυνοι για τα βιβλία καθηγητές το γνωρίζουν!

Ας μην ξεχνούμε τέλος ότι τα ελληνικά σχολεία ανοίγουν για τους εκπαιδευτικούς την 1η Σεπτεμβρίου 2019, για τους μαθητές την 11η του αυτού μηνός μα για σας τους άγρυπνους γονείς και κηδεμόνες ΠΟΤΕ, και ότι «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων» (Άρθρο 120, παρ. 2).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
Πτολεμαΐδα 24 Αυγούστου 2019, 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Σχετικά άρθρα

Γιατί δεν πρέπει να θυμώνεις με τους εφήβους, αλλά να τους συμπονάς;

Αρθρογράφοι: Μαρία Κοσμίδου, Σοφίας Μακεδονοπούλου Απαντήσεις και λύσεις στα θέματα της εφηβείας μέσα από τα λόγια του π. Νικολάου Μανώλη… Στην πραγματικότητα η εφηβεία είναι μία ανακατάταξη. Οι μεταβολές σε σχέση...

Αγάπησε τον εαυτό σου [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη “ἀγαπήσεις… ὡς σεαυτόν” (Ματθ. 22, 39) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.