Ο κ. Νεκτάριος ευχήθηκε, η προσευχή της ορθόδοξης παράδοσης «υπέρ της των πάντων ενώσεως» να εκπληρωθεί

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ο αιρετικός επίσκοπος Γιβραλτάρ και Ευρώπης της Αγγλικανικής “Εκκλησίας” επισκέφθηκε τον μητρ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριο.

Στο σχετικό, απαράδεκτο και οικουμενιστικό Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, διαβάζουμε ότι:

1. “(Ο μητροπολίτης Κερκύρας) πιστεύει στον διάλογο των καρδιών και της αγάπης».

Δυστυχώς όμως δεν γίνεται καμία αναφορά στην απαραίτητη προϋπόθεση του διαλόγου που είναι και η αλήθεια. Διαβάζουμε σχετικά στο άρθρο του π. Αγγέλου Αγγελακόπουλου με τίτλο “Συνέχιση ή διακοπή των διαλόγων με τους αιρετικούς;»:

 Ὁ διάλογος θά πρέπει νά εἶναι διάλογος ἀγάπης ἀπό τή μιά πλευρά, ἀλλά καί ἀληθείας ἀπό τήν ἄλλη. «Ἀγαπῶντες ἐν ἀληθεία καί ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπη». Ὁ διάλογος ὀφείλει νά ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἦταν καί θετικός, ἀλλά καί ἀρνητικός στόν διάλογο. Πρῶτος ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας διαλέχθηκε μέ τούς ἁμαρτωλούς π.χ. μέ τήν Σαμαρείτιδα. Ἀλλά, ταυτόχρονα, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας ἦταν αὐτός, πού ἀρνήθηκε τόν διάλογο, π.χ. μέ τόν Πιλάτο καί τούς Ἀρχιερεῖς”.

2. “(Ο μητροπολίτης Κερκύρας) τόνισε ότι στην Κέρκυρα υπάρχει συνεργασία καθότι αρκετοί μεικτοί γάμοι απαιτούν την στήριξη της οικογένειας από όλα τα χριστιανικά δόγματα».

Σχετικά με την απαγόρευση των μεικτών γάμων από τους Ιερούς Κανόνες, διαβάζουμε στο άρθρο του π. Αγγέλου Αγγελακόπουλου με τίτλο “Οι Ιεροί Κανόνες απαγορεύουν τους μικτούς γάμους. Η οικονομία έγινε παρανομία»:

“Οἱ μικτοί γάμοι εἶναι ἕνα ἀπό τά μέσα, μέ τά ὁποῖα προσπαθεῖ ἡ ἀντίχριστη λεγομένη «Νέα Ἐποχή», ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» καί ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νά νοθεύσει καί νά ἀλλοιώσει τήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Μέ τούς μικτούς γάμους προωθεῖται καί ἐφαρμόζεται ὁ λαϊκός Οἰκουμενισμός. Ἡ τέλεση μικτῶν γάμων σημαίνει ἀναγνώριση τοῦ ἐγκύρου καί ὑποστατοῦ τοῦ βαπτίσματος καί τῶν ἄλλων μυστηρίων τοῦ αἱρετικοῦ καί κατ’ἐπέκτασιν ἀναγνώριση ἀποστολικῆς διαδοχῆς, ἱερωσύνης, Χάριτος καί μυστηρίων στήν αἵρεση”.

“Σύμφωνα, ὅμως, μέ τήν κανονική ἀκρίβεια τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως θα δοῦμε πιο κάτω, οἱ μικτοί γάμοι ἀπαγορεύονται. Ὅταν ἕνας Ὀρθόδοξος θέλει νά ἔλθει εἰς γάμου κοινωνίαν μέ ἕναν αἱρετικό, ἀλλόθρησκο ἤ ἄπιστο, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά τονίσει μέ ἀγάπη ὅτι ἡ τέλεση ἑνός τέτοιου γάμου πρέπει ὁπωσδήποτε νά διέλθει ἀπό τήν βασική προϋπόθεση ὅτι τό αἱρετικό, ἀλλόθρησκο ἤ ἄπιστο μέλος πρέπει νά ἀποκηρύξει τήν αἵρεση καί τήν πλάνη του γραπτῶς καί προφορικῶς, νά κατηχηθεῖ, νά βαπτισθεῖ, νά συμφωνήσει ὅτι τά παιδιά θά βαπτιστοῦν καί θά ἀνατραφοῦν μέ τό ὀρθόδοξο δόγμα καί ἔπειτα νά τελεσθεῖ ὁ γάμος”.

3. “(Ο μητροπολίτης Κερκύρας) ευχήθηκε η προσευχή της ορθόδοξης παράδοσης «υπέρ της των πάντων ενώσεως» να εκπληρωθεί».

Όμως το λειτουργικό αίτημα «ὑπὲρ τῆς τῶν πάν­των ἑνώσεως» αναφέρεται στην ένωση πάντων των ανθρώπων εν­τὸς της Εκκλησίας και όχι στην ένωση Εκκλησιών διαφορετικού δό­γμα­τος.

Διαβάζουμε σχετικά στο άρθρο που συνέταξε «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» με τίτλο “«Οὐκ ἐσμὲν τῶν Πατέρων σοφώτεροι» Ἀναίρεση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴ Μεγίστη Λαύρα” (14/11/2011):

“Ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι τὸ λειτουργικὸ αἴτημα «ὑπὲρ τῆς τῶν πάν­των ἑνώσεως» ἀναφέρεται στὴν ἕνωση πάντων τῶν ἀνθρώπων ἐν­τὸς τῆς Ἐκκλησίας[37] καὶ ὄχι στὴν ἕνωση Ἐκκλησιῶν διαφορετικοῦ δό­γμα­τος· ἄλλωστε ἡ φράση θὰ ἦταν «ὑπὲρ τῆς τῶν πασῶν [καὶ ὄχι “πάν­των”] ἑνώσεως», ἂν ἀναφερόταν σὲ Ἐκκλησίες. Ἡ ὀρθόδοξη Πί­στη παραδέχεται «ἀδιαίρετη διαίρεση» τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν οἱ ὁποῖες συναπαρτίζουν τὴν Μίαν Ἐκκλησίαν, τὸ Σῶμα Χριστοῦ, χάρη στὴν ἑ­νότητα Πίστεως, Λατρείας καὶ Διοικήσεως. Λέγει χαρακτηριστι­κῶς ὁ Ἅγιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας: «[ Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ], ἀφοῦ ἐφύτευσε σὰν κάποιο Παράδεισο τὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες, μᾶς συγκέντρωσε ὅ­λους σὲ αὐτὲς καὶ ἔφτιαξε μία Ἐκκλησία στὴν Πίστη καὶ στὸ φρόνη­μα»[38]. Ὅσες χριστιανικὲς Κοινότητες ἔχουν διάφορη Πίστη δὲν εἶναι Ἐκκλησίες[39], διότι ἡ ἀλλοίωση στὴν Πίστη συνεπάγεται αἵρεση καὶ ἀποκόπτει ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ παραβλάπτει τὴν ἑνότητά της, ὅπως ἀκριβῶς τὰ ξηρὰ ἀποχωριζόμενα κλήματα δὲν βλάπτουν τὴν Ἄμπελο, κατὰ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Κυρίου[40]”.

Διαβάσαμε στην Ιστοσελίδα της Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων imcorfu.gr:


Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο επισκέφθηκε εθιμοτυπικά το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου 2020 ο επίσκοπος Γιβραλτάρ και Ευρώπης της Αγγλικανικής Εκκλησίας κ. Ρόμπερτ, ευρισκόμενος στην Κέρκυρα για να συναντήσει την αγγλικανική κοινότητα του νησιού.

[…]

Απαντώντας ο κ. Νεκτάριος, αφού καλωσόρισε τον αγγλικανό επίσκοπο, τόνισε ότι η Ορθοδοξία γνωρίζει τι την χωρίζει με τα υπόλοιπα δόγματα, όμως πιστεύει στον διάλογο των καρδιών και της αγάπης και τόνισε ότι στην Κέρκυρα υπάρχει συνεργασία καθότι αρκετοί μεικτοί γάμοι απαιτούν την στήριξη της οικογένειας από όλα τα χριστιανικά δόγματα. Ο Μητροπολίτης Κερκύρας επεσήμανε στον κ. Ρόμπερτ ότι οι καιροί χρειάζονται αλήθεια και ταπείνωση, για να έρθουν οι χριστιανοί πιο κοντά!
Ο κ. Νεκτάριος προσέφερε τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως και ευχήθηκε η προσευχή της ορθόδοξης παράδοσης «υπέρ της των πάντων ενώσεως» να εκπληρωθεί.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείτε σχετικά:
Εβδομάδα συμπροσευχών σε Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα (18-25/1/2020) [φωτογραφίες & βίντεο]
Έθιμο στην Κέρκυρα – Πήγαν τα ζώα τους στην «εκκλησία» για να τα «ευλογήσουν»!
π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Οι Ιεροί Κανόνες απαγορεύουν τους μικτούς γάμους. Η οικονομία έγινε παρανομία
Συνέχιση ή διακοπή των διαλόγων με τους αιρετικούς;