Ἡ ἱερά(;) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ὡς μοχθηρά, γιά μία ἀκόμα φορά, σύμφωνα μέ ἀποκλειστικές πληροφορίες τῆς Κατάνυξης, ἑτοιμάζεται νά ἀποδείξει πώς οὔτε τούς ἀνθρώπους ντρέπεται οὔτε τό Θεό φοβᾶται. Πρόκειται νά ἐφαρμόσει τήν πάγια πολιτική της· παραμονές Πάσχα καί ἄλλων μεγάλων γιορτῶν, νά κινεῖ δικαστικές διαδικασίες, κλήσεις σέ ἀπολογία, ἐπισκοπικά δικαστήρια…

Αὐτές τίς ἡμέρες κινεῖται ἐμπαθώς πρός τήν ἴδια κατεύθυνση. Τό περιμέναμε καί εἴμαστε ἕτοιμοι γιά τήν ἔναρξη νέας ταραχώδους καί ἀγωνιστικῆς περιόδου. Ὅπως ἡ παλιά Κατάνυξη ἔτσι καί ἡ νέα ἔχει ψηλά σηκωμένο τό λάβαρο τῆς ὑπεράσπισης κάθε κατατρεγμένου κληρικοῦ γιά θέματα Πίστεως, ἀπό τήν μητρόπολη αὐτή καί ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη. Σέ λίγες ἡμέρες θά ἐπανέλθουμε μέ τό ρεπορτάζ καί μέ ἀνακοινώσεις τῶν δράσεων. Νά εἶστε συνδεδεμένοι μέ τήν Ἰστοσελίδα μας γιά τίς ἐξελίξεις!