Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Χ.Μανέας – Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος:
“Ο πατριάρχης Αθηναγόρας ήταν Τέκτων”

Πολλές είναι οι αποδείξεις και οι μαρτυρίες ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας ήταν Τέκτονας. Άλλωστε είναι καταχωρημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα της “Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος” [1]. Αυτή τη φορά όμως ας ακούσουμε και ας δούμε τη μαρτυρία του Χ. Μανέα, μασώνου 33ου βαθμού[2], που με αφοπλιστική ειλικρίνεια αναφέρετε περί της μασωνικής ιδιότητος του πατριάρχου Αθηναγόρα.

Του πατριάρχου που άφησε τη τελευταία του πνοή σε αυτό το κόσμο τη στιγμή που το όνομά του ΔΕΝ μνημονευόταν στις Θείες Λειτουργίες που τελούνταν στα περισσότερα μοναστήρια και κελιά του Αγίου Όρους (μέσα σε αυτούς τους αγιορείτες ήταν και ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης) και σε τρεις Ι.Μητροπόλεις της Ελλάδος. Αποτελεί ένα συγκλονιστικό γεγονός για έναν προκαθήμενο τη στιγμή του θανάτου του να μην αναγνωρίζεται ως προκαθήμενος με ορθή πίστη(!) από τις σύγχρονές του οσιακές μορφές. Γεγονός που όμως δε γίνεται αντιληπτό εύκολα.

Του πατριάρχου για τον οποίο ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς έγραψε:
“ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας; Αὐτός μέ τήν νεοπαπιστικήν συμπεριφοράν του εἰς τούς λόγους καί εἰς τάς πράξεις σκανδαλίζει ἐπί μίαν ἤδη δεκαετίαν τάς ὀρθοδόξους συνειδήσεις, ἀρνούμενος τήν μοναδικήν καί πανσωστικήν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Πίστεως, ἀναγνωρίζων τάς Ρωμαϊκάς καί ἄλλας αἱρέσεις ὡς ἰσοτίμους μέ τήν Ἀλήθειαν, ἀναγνωρίζων τόν Ρωμαῖον Ἄκρον Ποντίφικα μέ ὅλην τήν δαιμονικήν ἀντιεκλλησιασικήν ὑπερηφάνειάν του. Καί προετοιμάζει μέ αὐτοκτονικήν ταχύτητα καί ἐπιπολαιότητα, κατά τό παράδειγμα τοῦ Βατικανοῦ, αὐτήν τήν ἰδικήν του λεγομένην “Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον”, ὄχι ὅμως με τό βασικόν εὐαγγελικόν καί ἁγιοπαραδοσιακόν θέμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἀλλά μέ καθαρῶς σχολαστικό-προτεσταντικήν θεματολογίαν. Τήν προετοιμάζει μάλιστα εἰς τόν Πύργον τῆς Βαβέλ (ενν. τη Γενεύη, όπου εδρεύει το ΠΣΕ) τοῦ συγχρόνου ἀναρχικοῦ καί μηδενιστικοῦ κόσμου ἄνευ τῆς συμμετοχῆς τῶν πραγματικῶν ὀρθοδόξων ὁμολογητῶν, φορέων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Θεολογίας, Παραδόσεως καί Ἐκκλησιαστικότητος. Τόν τελευταῖον καιρόν αὐτός ἔχει γίνει πηγή ἀναρχισμοῦ καί μηδενισμοῦ εἰς τόν ὀρθόδοξον κόσμον. Οἱ Ἁγιορεῖται δικαίως τόν ὀνομάζουν αἱρετικόν καί ἀποστάτην εἰς τάς ἐπιστολάς των, τάς ἀπευθυνομένας πρός αὐτόν ἀνοικτῶς διά τοῦ Τύπου.” [3]

Του πατριάρχου για τον οποίο οι απανταχού οικουμενιστές τιμούν και εξυμνούν διοργανώνοντας συνέδρια και πανηγύρια.

Παραθέτουμε τον επίμαχο διάλογο από συνέντευξη του δημοσιογράφου Γ.Τράγκα με τον Μέγα Διδάσκαλο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 33°.

Γ.Τράγκας: (Η Μασωνία) παραμένει μία αντιχριστιανική οντότητα για την Εκκλησία.
Χ.Μανέας: Για πολλούς, όχι για όλους. Θα σας πω ότι…
Γ.Τράγκας: Όχι για όλους, γιατί έχουμε και τέκτονες. Έχετε μητροπολίτες τέκτονες;
Χ.Μανέας: Έχουμε μητροπολίτες, και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ήταν Τέκτων.

Δείτε το πεντάλεπτο απόσπασμα από τη συνέντευξη (46:30-51:30):

46:30-51:30

Απόδειξη πληρωμής του Αθηναγόρου (Αριστοκλής Σπύρου) για τη λήψη του 33ου Μασωνικού βαθμού
  • [1] http://www.grandlodge.gr/athinagoras-w-57864.html
  • [2] Χ.Μανέας: Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 33° 1985.
    Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης 2008-2013
    Επίτιμος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης
  • [3] Άρθρα για την μασονική ιδιότητα του Αθηναγόρα, άλλων Πατριαρχών και την σχέση Μασονισμού και Οικουμενισμού εδώ