Η Υπουργός Παιδείας Νίκης Κεραμέως υπέγραψε απόφαση για την “Ειδική έγκριση του άρθρου 76 του Ν. 4170/2013 για την επιχορήγηση του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης”. Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται το Ινστιτούτο ανέρχεται στα 90.000€.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ


ΠΗΓΗ