Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

…Η Εκκλησία της Ελλάδος στα Δίπτυχα του 2020 αναγνωρίζει 2 Μητροπολίτες «Κιέβου και πάσης Ουκρανίας»! τον κανονικό Ονούφριο και τον σχισματικό Επιφάνιο…

Κατ εμάς πρόκειται για Δίψυχα και όχι για Δίπτυχα! Έχουμε αναφερθεί ξανά στην υπόθεση αυτή. Δείτε τους ενεργούς συνδέσμους με τις προηγούμενες αναρτήσεις στο τέλος του παρόντος δημοσιεύματος. Έγραφε κάποτε ο μακαριστός Άγιος Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης:

Τα δίπτυχα ήσαν τα επίσημα Μητρώα εκάστης Εκκλησίας, Μητρώα πλήρως ενημερωμένα, δείκται πραγματικοί. «Επειδή εις τα δίπτυχα συνίστατο να δοξάζονται υπό της Εκκλησίας οι Άγιοι ως Άγιοι, να μακαρίζωνται οι Ορθόδοξοι ως Ορθόδοξοι, να καταδικάζωνται αι αιρεσιάρχαι και αποστάται ως καθηρημένοι και ακοινώνητοι.  Τα δίπτυχα ήσαν της ψυχής η Λυδία λίθος, η πέτρα η Ηράκλειος». (Ίδε Νικολάου Βουλγάρεως- Ιερά Κατήχησις. Νέα έκδοσις 1940- σελ. 229). Τα δίπτυχα δε ταύτα εφυλάσσοντο επιμελώς και εξαιρετικήν προσελάμβανον σπουδαιότητα κατά τας ημέρας, καθ΄ας επρόκειτο να γίνη υπό κλήρου και λαού εκλογή επισκόπων- αρχιεπισκόπου. Ουδείς εκ των μη εν αυτώ εγγεγραμένων είχε δικαίωμα να εκλέξη ή να εκλεγή. 

Και ήδη ερωτώμεν :  Υπάρχουν σήμερον εν τη Εκκλησία μας τα ανωτέρω δίπτυχα; Δυστυχώς όχι. Η διοικούσα Εκκλησία ζη εις τρομακτικήν άγνοιαν του πέριξ αυτής κόσμου. Ιωνάς κοιμώμενος εις τα βάθη του κλυδωνιζομένου σκάφους… Διό και τινές έχοντες ίδια συμφέροντα, ίνα εις μέλλουσαν εκλογήν επικαθίσουν επί της ράχεως της Εκκλησίας αρχιεπίσκοπον της αρεσκείας των, ον εκ των παρασκηνίων δίκην ρομπότ θα κινούν κατά τας ιδίας αυτών σκέψεις και επιθυμίας, κινούνται, ίνα δια Νόμου καταρτισθή κατάλογος ex officio, αξιωματούχων τινών λαϊκών, υπό του Υπουργού απ’ ευθείας διοριζομένων, ίνα υπ’ αυτών εκλεγή ο μέλλων αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος!

Διαβάζουμε στο tasthyras.wordpress.com:


Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνώρισε στα Δίπτυχα του 2020 τον σχισματικό Επιφάνιο και την ψευδοεκκλησία του

σ.σ. Η Εκκλησία της Ελλάδος στα Δίπτυχα του 2020 αναγνωρίζει 2 Μητροπολίτες «Κιέβου και πάσης Ουκρανίας»! τον κανονικό Ονούφριο και τον σχισματικό Επιφάνιο. Ο κανονικός Μητροπολίτης Ονούφριος αναφέρεται ως «Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας» κάτω από την ενότητα «Εκκλησία της Ρωσσίας – Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, Μητροπολιτική Περιφέρεια Κιέβου». Ο σχισματικός Επιφάνιος αναφέρεται ως 15ος προκαθήμενος: «Ουκρανίας Επιφάνιος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας», κάτω από την ενότητα «Τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι». Και εννοείται πως η απόδοση του ψευδοτόμου «Αυτοκεφαλίας» αναγνωρίζεται ως «ιστορικό γεγονός» του 2019, όπως είχε αναγνωριστεί και η ψευδοσύνοδος της Κρήτης το 2016.

Έχουμε λοιπόν και γραπτώς με τον πιο επίσημο τρόπο, ντοκουμέντο της παραφροσύνης των ταγών της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι τάχθηκαν με το μέρος του σχίσματος της Εκκλησίας. Έχουμε όμως και άλλη μία τραγική απόδειξη, ανάμεσα στις τόσες πολλές, ότι το έκπτωτο και εσβεσμένο Φανάρι σέρνει στον κατήφορο της απώλειας πρώτη την Εκκλησία της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείτε σχετικά:
Μπάχαλο με τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδας για το 2020!
Μπάχαλο ή όχι; Τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδας αναγνωρίζουν τον Επιφάνιο και την ψευδοεκκλησία του!