…η κοινή προσευχή είναι επιτακτική, παρά την αδυναμία φυσικής παρουσίας σε κάποια συναγωγή, τέμενος ή εκκλησία…

Αφορμές ψάχνει ο πονηρός για να “τρέξει” τα σχέδιά του. Μία τέτοια αφορμή λοιπόν, είναι η πανδημία του κορωνοϊού. Τρόπος δε, επίτευξης του σχεδίου του, το οποίο είναι η απώλεια των ψυχών, είναι η παναίρεση του Οικουμενισμού.

Πιστός ακόλουθος και υποτακτικός της παναίρεσης αποτελεί ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας. Απ’ ότι φαίνεται, ακολουθεί τα χνάρια του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, του οποίου τη νέα και πρόσφατη υποταγή στον Πάπα Φραγκίσκο σχολίασε εύστοχα η katanixi.gr.

Εμφορούμενος, λοιπόν, από το ίδιο πνεύμα με τον κ. Βαρθολομαίο, ο Μητροπολίτης Βελγίου συντάχθηκε με τους υπόλοιπους θρησκευτικούς ηγέτες του Βελγίου και εξέδωσε κοινό ανακοινωθέν με αυτούς. Στο κοινό αυτό ανακοινωθέν, με αίσθημα ενότητος, εκφράζουν όλοι μαζί τη στήριξη προς όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα, τονίζουν πως η κοινή προσευχή είναι επιτακτική, παρά την αδυναμία φυσικής παρουσίας σε κάποια συναγωγή, τέμενος ή εκκλησία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στη συνέχεια, “Ἄς ἀναζητήσουμε νέες μορφὲς φιλοξενίας, ἀδελφοσύνης καὶ ἀλληλεγγύης. Οἱ θρησκεῖες μποροῦν νὰ διαδραματίσουν σημαντικὸ ρόλο πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση καὶ στὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῶν προτεραιοτήτων μας. Ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς εὐθύνης, ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τῆς χώρας, κάνουμε αὐτὸ τὸ ἀνακοινωθέν”. Με λίγα λόγια έχουν περιγράψει σε μεγάλο βαθμό τον Οικουμενισμό και την Πανθρησκεία! 

Ωστόσο, μέσα από το παραπάνω χωρίο του ανακοινωθέντος, ας ευχηθούμε αρχικώς στον κ. Αθηναγόρα, αλλά και στους υπόλοιπους θρησκευτικούς ηγέτες, να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές, αλλά προς την σωστή κατεύθυνση! Στην κατεύθυνση προς την μόνη Αλήθεια του Χριστού, που βρίσκεται ΜΟΝΟ στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία! Στην Εκκλησία που ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Διαβάσαμε στο orthodoxia.be:


Κορονοϊός: Ἀνακοινωθὲν τῶν Ἡγετῶν τῶν θρησκειῶν τοῦ Βελγίου «Νὰ παραμείνουμε ἑνωμένοι περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά»

Ὅλα εἶναι πολὺ ἥσυχα σήμερα. Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε εἶναι ἀπίστευτο. Νομίζαμε ὅτι τέτοια γεγονότα δὲν μποροῦσαν νὰ ξανασυμβοῦν, ὅπως στὸ παρελθόν, ἤ ἴσως ἀλλοῦ, ἀλλὰ σίγουρα, ὄχι στὴν ἀνεπτυγμένη κοινωνία ὅπως ἡ δική μας.

Αἰσθανόμαστε ἄρχοντες καὶ κύριοι, ἀπρόσβλητοι. Ὁ κορονοϊὸς Covid-19 ὅμως μᾶς διαψεύδει: δὲν ἐλέγχουμε τὰ πάντα, εἴμαστε σὰν ἄνθρωποι, εὔθραυστοι καὶ εὐάλωτοι, ὄχι μόνο ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Σ᾽ αὐτὴ ὅμως τὴν ἀνασφάλεια καὶ τὴν ἀγωνία ὡστόσο, ξεπροβάλλει ἕνα σημάδι ἐλπίδας καὶ δύναμης: παρατηροῦμε πράγματι νὰ ἀναπτύσσεται σὲ μεγάλη ἔκταση ἡ ἀλληλεγγύη μέσα στὴν κοινωνία μας. Μερικὲς φορὲς προσπαθοῦμε νὰ λύσουμε τὰ προβλήματα καὶ τὶς προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, ἀποθῶντάς τα ἐκτὸς συνόρων, ἀλλὰ ὁ ἰὸς δὲν γνωρίζει σύνορα. Ὁ Θεὸς μᾶς ἐμπιστεύτηκε τὴν γῆ, ποὺ εἶναι τὸ κοινό μας σπίτι. Εἴμαστε ὑπεύθυνοι ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο.

Ἡ σκέψη μας πηγαίνει κατ᾽ ἀρχὰς στὰ θύματα τοῦ ἰοῦ: σ᾽ ὅσους νοσοῦν, σ᾽ ὅσους νοσηλεύονται, καὶ κυρίως σ᾽ ἐκείνους ποὺ ἀπεβίωσαν καὶ στὶς οἰκογένειές τους, ποὺ τὸ ζοῦν ἀπὸ πολὺ κοντά. Εἴμαστε εὐγνώμονες σὲ ὅλους, ὅσοι βρίσκονται κοντά τους: στοὺς γιατρούς, στὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ στοὺς πολλοὺς ἐθελοντές. Ἐπίσης σὲ ὅσους συνεχίζουν νὰ παρέχουν τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους παρὰ τὴν παύση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.

Ὡς θρησκευτικοὶ ἡγέτες στὴ χώρα μας, ἐκφράζουμε τὴν εἰλικρινῆ μας ἐκτίμηση σὲ ὅσους ἀγωνίζονται μὲ ἀποφασιστικότητα ἐναντίον τοῦ ἰοῦ. Ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τὴν παροχὴ βοήθειας σὲ ὅσους ἀντιμετωπίζουν μεγάλες οἰκονομικὲς δυσκολίες, σὰν συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐπιδημίας. Ἐκτιμοῦμε ἐπίσης πολὺ τὸ αἴσθημα εὐθύνης ποὺ δείχνουν οἱ πολίτες στὴ χώρα μας. Ἕνας ἐξαιρετικὸς μηχανισμὸς ὑγειονομικῆς περίθαλψης ὑπάρχει στὴ χώρα μας ἐδῶ καὶ χρόνια. Συνειδητοποιοῦμε περισσότερο ἀπὸ ποτὲ σήμερα τὴν σημασία του γιὰ τὸ μέλλον.

Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ διατηρήσουμε ἀποστάσεις, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μᾶς ἐμποδίζει νὰ παραμείνουμε ἑνωμένοι περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. Μέσα ἀπὸ τὴν πολιτισμικὴ καὶ θρησκευτική μας ποικιλομορφία, ἡ ἀνθρωπιά μᾶς ἑνώνει πολὺ τὸν ἕνα μὲ τὸν ἄλλο. Ὅποιοι κι ἄν εἴμαστε, καὶ ὅ,τι κι ἄν πιστεύουμε, εἴμαστε συνοδοιπόροι, ὑπεύθυνοι ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο.

Οἱ Κοινότητες μας δὲν δύνανται νὰ προσευχηθοῦν μαζὶ οὔτε στὶς Συναγωγές, ἤ τὰ Τεμένη ἤ τὶς Ἐκκλησίες. Ἀλλὰ ἡ ἀλληλεγγύη καὶ τὸ καθῆκον τῆς προσευχῆς εἶναι πάντοτε ἐπιτακτικό. Κάνουμε πρὸς ὅλους μία ἐπείγουσα ἔκκληση: νὰ προσευχηθοῦμε ὁ καθένας σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσή του, γιὰ τοὺς ἀρρώστους, τοὺς ἑτοιμοθάνατους καὶ γιὰ ὅλους ὅσοι τοὺς βοηθοῦν. Ἄς προσεύχεται ὁ καθένας γιὰ τὸν ἄλλο καὶ γιὰ τὴ χώρα μας. Ἄς προσευχηθοῦμε ὥστε μέσα στὴν κρίση νὰ μπορέσουμε νὰ διακρίνουμε τί εἶναι σημαντικὸ στὴ ζωή. Περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, τὰ ὅπλα μας σήμερα εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἀλληλεγγύη.

Ὅλοι περιμένουμε τὸ γρήγορο τέλος αὐτῆς τῆς κρίσης. Ἐλπίζουμε ἐπίσης ὅτι, μόλις ξεπεράσουμε τὴν κρίση, δὲν θὰ ξεχάσουμε ποτὲ αὐτὸ ποὺ μᾶς συνέβη. Διότι ὅποιος ξεχνάει, γίνεται περισσότερο εὐάλωτος. Αὐτὴ ἡ κρίση μπορεῖ νὰ μᾶς ἀνοίξει τὰ μάτια καὶ νὰ βοηθήσει νὰ ἀναθεωρήσουμε τὶς προτεραιότητές μας, τόσο στὴν ἰδιωτική μας ζωή, ὅσο καὶ μέσα στὴν κοινωνία. Ἄς θυμηθοῦμε, μόλις τελειώσει ἡ κρίση αὐτή, ὅτι παρ᾽ ὅλες τὶς διαφορές μας, χρειαζόμαστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Ἄς ἀναζητήσουμε νέες μορφὲς φιλοξενίας, ἀδελφοσύνης καὶ ἀλληλεγγύης. Οἱ θρησκεῖες μποροῦν νὰ διαδραματίσουν σημαντικὸ ρόλο πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση καὶ στὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῶν προτεραιοτήτων μας. Ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς εὐθύνης, ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τῆς χώρας, κάνουμε αὐτὸ τὸ ἀνακοινωθέν.

Οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοῦ Βελγίου
Ἐκ μέρους τῶν Ἰσραηλιτικῶν, Χριστιανικῶν καὶ Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων:
Ὁ Καρδινάλιος Jozef De Kesel,
Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας,
Ὁ Πάστορας Steven Fuite,
Ὁ Canon Dr. Jack McDonald,
Ὁ Δρ Geert W. Lorein,
Ὁ Ἀρχιραββῖνος Albert Guigui,
Ὁ κύριος Philippe Markiewicz,
Ὁ κ. Mehmet Üstün.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείτε σχετικά:
– Ο Καίσαρας αποφασίζει, η Εκκλησία υποτάσσεται!
– Το μένος και το μίσος της κοσμικής εξουσίας ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού
– Ποια είναι η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για το Πάσχα με φόντο τον Κορωνοϊό;
– Κανονικά η Θεία Κοινωνία λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Σερβία
– π.Θεόδωρος Ζήσης, Έργο του διαβόλου το κλείσιμο των Ναών από την Ιερά Σύνοδο
– Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, συμφώνως με το πνεύμα των φίλων του Προτεσταντών, μας νουθετεί!
– Οι ιερείς της Γεωργίας μας δίνουν παράδειγμα!
– Θα ανασταίνεται ο Κύριός μας, κατά τις ανθρώπινες επιθυμίες και βουλές;
– Μας εξόργισε η επιστολή του Μητροπολίτου Μεσογαίας προς την Υπουργό Παιδείας
– Δημητριάδος: «Δε διώκεται ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία»
– Σικάγο – Οικουμενιστική συμπροσευχή για τον Κορωνοϊό [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
– Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης συμφωνεί με τον Πρωθυπουργό
– Να γιατί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στερείται Αγίου Πνεύματος
– Δεν άργησε και το Φανάρι να αποκαλυφθεί!
– Μοναχού Σεραφείμ (Ζήση), Ο κορωνοϊός διδάσκει το «πως» της Αποτειχίσεως (…μάλλον δε και το «δια τι»)
– Ο Μητσοτάκης ταπείνωσε την Εκκλησία εκθέτοντάς την στην κοινή γνώμη ως ανεύθυνη. Ιδού το ΦΕΚ που «κλείνει» τις Εκκλησίες!
– Η εωσφορική απόφαση της Δ.Ι.Σ. και η παρέμβαση του Καίσαρα Μητσοτάκη για αναστολή της Θείας Λειτουργίας