…Οπότε, μέσω των Διπτύχων 2020, έχουμε μία ακόμη ενέργεια αναγνώρισης του Επιφανίου και της ψευδοεκκλησίας του από την Εκκλησία της Ελλάδος…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στις 25 Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκε στο Ιστολόγιο Κατάνυξη άρθρο που σχολίαζε πληροφορίες που παρείχε το άρθρο του Ιστολογίου “Ουκρανικό” με τίτλο “Καμία αλλαγή στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος για το 2020. Ο Ονούφριος παραμένει ο μόνος Μητροπολίτης Κιέβου” και που αφορούσαν τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδας για το 2020. 

Το άρθρο του Ιστολογίου “Ουκρανικό” ανέγραφε σχετικά με την έκδοση των επισήμων Διπτύχων για το 2020: “Στην έκδοση των επισήμων Διπτύχων δεν έγινε καμία αλλαγή και τυπώθηκαν ως είχαν μέχρι σήμερα. Εμφανίζουν τον κανονικό Μητροπολίτη Κιέβου τον κ. Ονούφριο, και δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στην ύπαρξη του σχισματικού Επιφανίου”.

Το ίδιο άρθρο ανέγραφε ότι: “Τα εκδοθέντα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, για κάποιο λόγο που μένει να διευκρινιστεί, ενώ θα μπορούσαν να είχαν την προσθήκη των σχισματικών, αφού περιλαμβάνουν τις αλλαγές προγενέστερης απόφασης της Ιεραρχίας, όπως η εκλογή και χειροτονία των νέων Μητροπολιτών που προαναφέραμε, δεν περιλαμβάνουν την «Ψευδοαυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας»».

Όμως, οι πληροφορίες του άρθρου που ανέφεραν ότι:
α) Τα Δίπτυχα “δεν περιλαμβάνουν την «Ψευδοαυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας»” και β) Στα Δίπτυχα “δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στην ύπαρξη του σχισματικού Επιφανίου”, δεν είναι ακριβής.


Παραθέτουμε μερικά κατατοπιστικά στοιχεία σχετικά με το θέμα των Διπτύχων για το 2020:

α) Στήν σελίδα 29 στή στήλη ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ καταγράφεται η απόδοση του “Τόμου Αυτοκεφαλίας” στην Ουκρανική ψευδοεκκλησία, που έγινε στις 06-01-2019 στο Φανάρι.

β) Επίσης, στην σελίδα 370 με τίτλο ΤΑ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ καταγράφεται ως 15ος “Προκαθήμενος” ο Επιφάνιος της Ουκρανίας.

Οπότε, μέσω των Διπτύχων 2020, έχουμε μία ακόμη ενέργεια αναγνώρισης του Επιφανίου και της ψευδοεκκλησίας του από την Εκκλησία της Ελλάδος.