Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία αφορίζει και αναθεματίζει όσους αποκόπηκαν από την Αλήθεια, αυτοί φιλοξενούν και συντρώγουν με Προτεστάντες μαθητές…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Φαίνεται ότι στις μέρες μας το ράσο εμπορευματοποιήθηκε, ενδύθηκε τα χρυσά και τα πλούτη και ακολούθησε μία άλλη πίστη τόσο διαφορετική από την Ορθόδοξη.

Η πίστη αυτή δεν δείχνει αποστροφή για τα κοσμικά, δεν είναι η πίστη που μένει ακλόνητη στους αιώνες, δεν στηρίζεται στους Ιερούς Κανόνες και τις διδαχές των Αγίων Πατέρων. Είναι η πίστη που εκθειάζει τα οικουμενιστικά ανοίγματα του Πατριάρχη, προσκυνεί την παντόφλα του Πάπα και αποβάλλει το παραδοσιακό Ορθόδοξο στοιχείο.

Δυστυχώς αυτόν τον δρόμο έχει επιλέξει να βαδίζει και η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Ναύπακτο, όπως και πλήθος άλλων Μονών.

Ο π.Ιγνάτιος Σταυρόπουλος εκπροσωπώντας τη Μόνη ανάρτησε στον λογαριασμό του στο facebook το εξής κείμενο:
«Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη διαδραστική εκπαιδευτική εκδρομή, από το πρότυπο ιδιωτικό Λύκειο The Geneva School of Manhattan, Ν.Υόρκης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο μοναστήρι μας στη Ναύπακτο. 

Οι προτεστάντες μαθητές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωριμίας με τον Μοναχισμό και την Ορθόδοξη Παράδοση, συμμετείχαν στις καθημερινές δραστηριότητες του κοινοβιακού προγράμματος, ξεναγήθηκαν στους χώρους της Μονής, συνέφαγαν με τους Μοναχούς, ενώ έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικά workshops.   

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η συμμετοχή τους στο εξάωρο σεμινάριο της αγιογραφίας στο Αγιογραφείο της Μονής, με τον μοναχό π. Χριστοφόρο Γιαννόπουλο, απόφοιτο της Σχολής Καλών Τεχνών Φλωρεντίας Ιταλίας, ο οποίος τους έμαθε τα πρώτα μυστικά της βυζαντινής τεχνοτροπίας».

Αξίζει να θυμίσουμε στους πατέρες της Μονής ότι οι Προτεστάντες απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση και τα Μυστήρια, δεν αποδέχονται όλα τα βιβλία του κανόνος της Αγίας Γραφής, ερμηνεύουν υποκειμενικά την Αγία Γραφή και αρνούνται το δόγμα της Αγίας Τριάδας.

Ο σεβαστός π.Αθανάσιος Μυτιληναίος, εκφράστηκε για τον Προτεσταντισμό ως εξής:
Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία τί μέτρα ἔλαβε ἐναντίον τοῦ Προτεσταντισμοῦ;
Ἀπό τῆς ἐμφανίσεώς του κι ἐδῶ, τόν κατεδίκασε μέ ἕξι Τοπικάς Συνόδους (…)
Καί ἐν προκειμένῳ δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι σήμερα ἄν ἐμφανίζωνται Προτεσταντικές ὁμάδες στόν χῶρον τῆς Ἑλλάδος πρέπει νά ξαναρχίσωμε νά τίς καταδικάζωμε, καί μέχρι πού νά τίς καταδικάσωμε θά πρέπει νά περιμένωμε τί θά πῆ ἡ Σύνοδος. Ὄχι· εἶναι δεδικασμένον! Καί σᾶς εἶπα: ὁ Προτεσταντισμός ἔχει καταδικασθῆ ἀπό ἕξι Τοπικάς Συνόδους.

Διαβάστε παρακαλῶ τήν Ἱστορία τοῦ Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, νά δῆτε ἐκεῖ τί σάλος ἔγινε στήν Ἐκκλησία, ἐπειδή-ἐπειδή καί λοιπά αὐτός ἔδειξε κάποια φιλοκαλβινικήν διάθεσιν, φιλοπροτεσταντικήν, μέ ἀποτέλεσμα μία μετέπειτα Σύνοδος νά τόν καθαιρέση· ὅπως ἀναγκάστηκε νά καθαιρέση καί τόν Ὡριγένη, μετά θάνατον – δέν ἔχει σημασία. Καί ὅπως λέγει ἐκεῖ αὐτή ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, «Τόν καθαιρέσαμε, γιά νά μήν ὑπάρχη οὔτε ἡ ὑποψία ὅτι μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ἔχη κάποια σχέσι μέ τόν Προτεσταντισμόν». Διότι προσπάθησαν νά προσεταιρισθοῦν παρακαλῶ τήν Ἀνατολή οἱ Προτεστάνται, γιά νά στηριχθοῦν. Ναί.

Καί τότε παρακαλῶ, τόν 17ον αἰῶνα, ἔκαναν μία πλαστή ὁμολογία τοῦ Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως, ὅτι δῆθεν ἐκεῖνος τήν διετύπωσε, καί ἄρχισαν νά τήν κυκλοφοροῦν στήν Γερμανία, σέ ἑλληνικό καί λατινικό κείμενο. Καί ἔγινε σάλος στήν Ἀνατολή. «Ὁ πατριάρχης Προτεστάντης; !» Καί ἡ Ἐκκλησία –ἀκούσατέ το– τόν ἐρώτησε. Τοῦ λέει: «Εἶσαι Προτεστάντης;». «Ὄχι, λέει. Ὄχι, ὄχι !» Τέλος πάντων. Ἄφησε ὅμως ὑποψίες. Καί μόνο ἕνεκα τῶν ὑποψιῶν, μία μετέπειτα Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως τόν ἀφώρισε ἀπό τήν Ἐκκλησία. «Γιά νά καταλάβετε», ὅπως εἶπε ἐκείνη ἡ Σύνοδος, «γιά νά καταλάβετε ὅτι ὑπάρχει εὐαισθησία εἰς τήν Ἐκκλησία μας καί δέν δεχόμεθα ποτέ νά ὑπάρχη παρουσία αἱρετικοῦ». Αὐτό θά ἤθελα νά σᾶς τό πῶ σάν μιά προϋπόθεσι”.

Οι πατέρες της Μονής αντί να λυπηθούν αυτά τα ταλαίπωρα παιδιά τα οποία βουλιάζουν μέσα στην αίρεση του Προτεσταντισμού, και να τα κατηχήσουν ώστε να βαπτιστούν ορθόδοξα, αυτοί διαφήμισαν την πράξη τους κοινοποιώντας τη στο facebook. Περιφρονούν ότι «Εκτός Εκκλησίας ουδεμία σωτηρία» (Extra Ecclesiam nulla salus) και σηκώνουν το τρόπαιό τους στην αρένα του Οικουμενισμού.

Εμείς όμως θέλουμε μοναχούς Αγίους! Μοναχούς που με την βιωτή τους να τιμούν τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη που αγωνίστηκε με ζήλο σαν για την τήρηση των Κανόνων και απέδειξε πως ούτε τα μοναστήρια ούτε οι αδελφότητες δεν έχουν ουσία, αν δεν ορθοτομούν τον λόγο της Αληθείας. Αυτά είναι μέσο, όχι αυτοσκοπός! Εκείνος λοιπόν ο μεγάλος Άγιος δεν έδειξε καμία ανοχή στο ξένο. Έλεγξε τον αυτοκράτορα και διέκοψε τη μνημόνευση του Πατριάρχη. Εξαιτίας του ανδρείου φρονήματός του υπέφερε εξορίες, φυλακίσεις, κακουχίες και ξηλοκοπήματα.

Θέλουμε αββάδες Αγίους, όπως ο αββάς Αγάθωνας ο οποίος δέχτηκε κάθε συκοφαντία εκτός από τη συκοφαντία πως είναι αιρετικός!

Και αν το «τιμή Αγίου μίμησις Αγίου» ή το «Άγιοι γίνεσθε» δεν αρέσει στους σύγχρονους φιλοαιρετικούς μοναχούς, τότε δεν μας μένει κάτι άλλο από το να εφαρμόσουμε τη διακοπή της εκκλησιαστικής μας κοινωνίας μαζί τους σηκώνοντας ένας ορθόδοξο τείχος στην πλάνη τους.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra