Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Σεπτέμβριο καί Ὀκτώβριο τοῦ 2016

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Σεπτέμβριο καί Ὀκτώβριο τοῦ 2016.

1) 18-09-2016 : Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰταλίας ἀπένειμε στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τό ἀνώτατο παράσημο τῆς χώρας

Τό ἀνώτατο παράσημο τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας ἀπένειμε στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰταλίας Sergio Mattarella κατά τήν διάρκεια κατ’ ἰδίαν συναντήσεώς τους στήν Ἀσσίζη, πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Δίψα δι᾽ Εἰρήνην˙ Θρησκεῖαι καί Πολιτισμοί ἐν Διαλόγῳ», πού διοργανώνεται ἀπό τήν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου καί στό ὁποῖο παρέστησαν ἀμφότεροι. Ὁ Πατριάρχης καί ὁ Πρόεδρος της Ἰταλικῆς Δημοκρατίας συζήτησαν ζητήματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

2) 18-09-2016 : Βαρθολομαῖος : «Φονταμενταλιστές ὅσοι δέν ἀλλάζουν τίς ἀπόψεις τους»

Πληθώρα μηνυμάτων περιελάμβανε ἡ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν Ἀσίζη.

«Ἡ οἰκοδόμηση τῆς εἰρήνης ξεκινᾶ ἀπό μέσα μας καί ἀκτινοβολεῖ πρός τά ἔξω, ἀπό τό τοπικό ἕως τό παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἔτσι ἡ εἰρήνη ἀπαιτεῖ μιά ἐσωτερική μετατροπή, μιά ἀλλαγή στίς πολιτικές καί τή συμπεριφορά», εἶπε τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μιλώντας στήν ἰταλική πόλη τῆς Ἀσίζης κατά τήν ἐναρκτήρια Διεθνή Συνάντηση «Δίψα γιά τήν Εἰρήνη. Θρησκεῖες καί Πολιτισμοί σέ Διάλογο», 30 χρόνια μετά τήν διαθρησκειακή συνάντηση καί ἱστορική προσευχή ἀπό τόν Πάπα Ἰωάννη Παῦλο Β’ στήν Ἀσίζη.

Μεταξύ ἄλλων στήν ὁμιλία του ὁ κ. Βαρθολομαῖος τόνισε πώς «ὁ διάλογος παρασύρει τούς ἀνθρώπους διαφορετικῶν θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν ὑποβάθρων ἀπό τήν ἀπομόνωση»,ἐνῶ ἔκανε λόγο «γιά τήν ἀνταλλαγή τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί τῆς συνύπαρξης».

Ὁ Πατριάρχης στάθηκε ἰδιαίτερα καί στούς ἀντιδρῶντες : «Φυσικά, μερικοί ἄνθρωποι ἔχουν ἰσχυρή – θά μπορούσαμε νά ποῦμε φονταμενταλιστική – πεποίθηση ὅτι θά προτιμοῦσαν νά θυσιάσουν τή ζωή τους ἀπό τό νά ἀλλάξουν τίς ἀπόψεις τους. Ἄλλοι εἶναι, δυστυχῶς, ἀκόμα καί πρόθυμοι νά ἀφαιρέσουν τίς ζωές ἀθώων θυμάτων, γιά νά ὑπερασπιστοῦν τίς ἀπόψεις αὐτές. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, πού εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἀκοῦμε περισσότερο προσεκτικά, νά “δοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο”, μέ ἀγάπη καί συμπόνια πιό βαθιά “στά μάτια”. Γιατί, σέ τελική ἀνάλυση, εἴμαστε πάντα πολύ πιό κοντά ὁ ἕνας στόν ἄλλο ἀπ’ ὅ,τι εἴμαστε σέ ἀπόσταση ἤ διαφορετικοί μεταξύ μας», σημείωσε.

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

3) 19-09-2016 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν φοβᾶται τόν διάλογο, διότι δέν τόν φοβᾶται ἡ ἀλήθεια»

Τό Πανεπιστήμιο τῆς Περούτζια ἀνακήρυξε σέ ἐπίτιμο διδάκτορα διεθνῶν σχέσεων καί συνεργασίας γιά τήν ἀνάπτυξη τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο.

Κατά τήν ὁμιλία του, ὁ Πατριάρχης τόνισε ὅτι ὑπάρχουν πέντε ὁδοί, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στό διάλογο : εἶναι ἐκεῖνες τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς συγχώρεσης, τῆς ὀρθῆς κρίσης καί τοῦ σεβασμοῦ.

«Ὁ διάλογος χρειάζεται ἰσορροπία, δέν ὑπερκαλύπτει, ἀλλά ἰδίως δέν ἀφαιρεῖ ἀπό τόν συνομιλητή τά χαρακτηριστικά του. Σημαίνει ἀμοιβαία γνωριμία, συνάντηση, ἀλλά δέν εἶναι ποτέ πολιτιστικός ἤ θρησκευτικός συγκρητισμός», προσέθεσε.

Παράλληλα, ἀναφερόμενος πάντα στό ἴδιο θέμα, θέλησε νά προσθέσει : «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν φοβᾶται τόν διάλογο, διότι δέν τόν φοβᾶται ἡ ἀλήθεια. Ἀντιθέτως, ἄν ἡ Ὀρθοδοξία κλεινόταν στόν ἑαυτό της καί δέν συνδιαλεγόταν μέ ὅσους βρίσκονται πέρα ἀπό τόν χῶρο της, ὄχι μόνο θά ἀποτύχαινε στήν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς της, ἀλλά, ἀπό “καθολική”, καί ἀπό ἐκκλησία “διαμέσου τῆς Οἰκουμένης”, ὅπως εἶναι, θά μετατρεπόταν σέ ἐσωστρεφή ὁμάδα, σέ “γκέτο” στό περιθώριο τῆς ἱστορίας».

Κατά τήν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του στήν τελετή ἀνακήρυξης του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα, ὁ Πατριάρχης ὑπογράμμισε τέλος ὅτι «Πολιτισμοί καί Θρησκεῖες ἤδη συναντήθηκαν, γιά νά δώσουν οὐσιαστική διάσταση σέ ὀδούς εἰρήνης, ἀλλά σίγουρα ἡ διαδικασία αὐτή πρέπει νά συνεχισθεῖ, γιά νά μήν ἐπιτραπεῖ ἡ ἐμφάνιση φαινομένων ἔλλειψης ἀνοχῆς καί θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ γιά τήν προστασία τῆς ἀξίας κάθε πολιτισμοῦ, ὥστε νά μή θυσιαστεῖ στόν βωμό τῆς παγκοσμιοποίησης ἤ ἑνός πολιτισμοῦ, πού κυριαρχεῖ τῶν ἄλλων».

Παράλληλα, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, θέλησε νά τιμήσει τόν Πατριάρχη μέ τήν ἀπονομή τοῦ σταυροῦ τοῦ Μέγα Ἱππότη τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας. Ἐπίσης, πρός τιμήν παρέθεσε γεῦμα ἡ καθολική κοινότητα τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου καί ὁ ἱδρυτής της, Ἀντρέα Ρικάρντι. «[Πρόκειται γιά] μιά κοινότητα, μέ τήν ὁποία συμμεριζόμαστε τόν ἀπόλυτο σεβασμό τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ οἰκουμενισμοῦ»,δήλωσε ὁ Πατριάρχης.

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

4) 19-09-2016 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν ἐφημερίδα τῶν «καθολικῶν ἐπισκόπων» Ἰταλίας : «Ὅλοι νά γίνουν ἕνα», «ut unum sint».

Ἀναλυτικές δηλώσεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου δημοσίευσε ἡ ἰταλική ἐφημερίδα Ἀββενίρε, ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς συνάντησης διαθρησκειακοῦ διαλόγου, πού ὀργανώνεται στήν Ἀσσίζη.

Ὁ Πατριάρχης δήλωσε σχετικά στήν ἐφημερίδα τῶν «καθολικῶν ἐπισκόπων» Ἰταλίας :

«Πολλοί ἀπό ἐσᾶς γνωρίζουν σίγουρα ὅτι τά τελευταία πενήντα χρόνια ἔγιναν ὁρισμένα ἐξαιρετικά βήματα προόδου πρός τήν ἐπανασυμφιλίωση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας μέ τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ὀφείλουμε πολλά, ἀπό τήν ἀρχή, στούς πάπες Παῦλο τόν ΣΤ΄ καί Ἰωάννη τόν ΚΓ΄, ὅπως καί στούς προκατόχους μας, Οἰκουμενικούς Πατριάρχες Ἀθηναγόρα καί Δημήτριο. Ἡ ἐνόρασή τους ὑπενθύμισε σέ ὅλους ἐμᾶς τήν ἄμεση ἀναγκαιότητα τῆς προτροπῆς τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του, στό ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, ὅλοι νά γίνουν ἕνα, τό «ut unum sint».

Ὑπάρχει, ὅμως – συμπλήρωσε ὁ Πατριάρχης – καί μιά ἄλλη ἐπανασυμφιλίωση, μιά ἑνότητα δράσης, πού σημαίνει ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον πρός ὅσους ὑποφέρουν γύρω μας, στόν κόσμο. Διότι, ἡ ἀρχή, πού ἀποτελεῖ βάση γιά τό ἄνοιγμα πρός τούς ἄλλους καί τόν διάλογο, εἶναι ὅτι ὅλα τά ἀνθρώπινα πλάσματα τελικῶς ἀντιμετωπίζουν τίς ἴδιες προκλήσεις. Ὁ διάλογος αὐτός βγάζει ἀπό τήν ἀπομόνωση ἀνθρώπους, πού ἀνήκουν σέ διαφορετικές θρησκεῖες καί πολιτισμούς, προετοιμάζοντάς τους γιά μιά συνύπαρξη καί μιά σχέση ἀμοιβαίου σεβασμοῦ».

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι «γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδος ὑπογράμμισε στό τελικό της μήνυμα ὅτι ἕνας λιτός διαθρησκειακός διάλογος βοηθᾶ στήν προαγωγή τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐπανασυμφιλίωσης».

Μέ ἀναφορά στήν ἐπίσκεψη, πού πραγματοποίησε μαζί μέ τόν ποντίφικα στό νησί τῆς Λέσβου, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, ὁ Πατριάρχης δήλωσε : «Αὐτή ἦταν καί ἡ ἐμπειρία μας μέ τόν πάπα Φραγκῖσκο στό νησί τῆς Λέσβου, ἀκριβῶς πρίν ἀπό πέντε μῆνες, στίς 16 Ἀπριλίου τοῦ 2016. Ἦταν μιά οὐσιαστική ἀπάντηση τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσης σέ μιά τραγική κρίση τοῦ πλανήτη μας. Καί συγχρόνως ἦταν μιά ἰσχυρή ἐπαναβεβαίωση τοῦ πῶς οἱ οἰκουμενικές σχέσεις μποροῦν νά εὐνοήσουν τήν εἰρήνη καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα σέ μιά ἐποχή, κατά τήν ὁποία ὁ κόσμος ὁλόκληρος ἀπομακρύνει τό βλέμμα του ἀπό τά θύματα τοῦ ἐξτρεμισμοῦ καί τοῦ κατατρεγμοῦ ἤ καθορίζει τήν μοίρα τους μέ καθαρά οἰκονομικά κριτήρια, ἤ βάσει ἐθνικῶν συμφερόντων».

Ὁ κ. Βαρθολομαίος ἀναφέρθηκε τέλος στήν μελλοντική πορεία διαλόγου καί ἐπέλεξε νά τονίσει ὅτι «ἡ δύναμη τῶν οἰκουμενικῶν πράξεων καί τοῦ διαλόγου βρίσκεται στό νά ἀρχίσουμε νά κινούμεθα πέρα ἀπό τά ὅρια τοῦ ἑαυτοῦ μας, πέρα ἀπό τίς κοινότητες καί τίς Ἐκκλησίες μας. Βρίσκεται στό νά μάθουμε νά μιλᾶμε τήν γλώσσα τῆς φροντίδας καί τῆς εὐσπλαχνίας. Καί στό νά δώσουμε προτεραιότητα στήν ἀλληλεγγύη καί στήν προσφορά ὑπέρ τῶν συνανθρώπων μας».

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

5) 19-09-2016 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στόν Καθεδρικό τῆς Περούτζια

Σέ μιά ἀτμόσφαιρα μεγάλης χαρᾶς καί ἀδελφοσύνης, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τό πρωΐ τῆς Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου 2016 τόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Σάν Λορέντζο στήν Περούτζια, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε ὁ Καρδινάλιος Gualtiero Bassetti, μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Renato Boccardo, καί ἄλλους Ρωμαιοκαθολικούς κληρικούς. Τόν ὑψηλό ἐπισκέπτη ὑποδέχθηκαν ὅσοι ἦσαν παρόντες, μέ ἕνα ζεστό παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ἀπό τόν Καρδινάλιο, σταμάτησε μπροστά ἀπό τήν ὄμορφη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Χάριτος, σέ ἕναν ἀπό τούς κίονες τοῦ ναοῦ, καί στή συνέχεια ἔφτασε στό πρεσβυτέριο.

Παρουσίᾳ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Umbria, ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων καί ἐκπροσώπων ἄλλων θρησκειῶν, πού συμμετέχουν στή Διεθνή ἐκδήλωση τῆς Ἀσίζης «Δίψα γιά τήν Εἰρήνη. Θρησκεῖες καί Πολιτισμοί σέ Διάλογο», ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πραγματοποίησε ὁμιλία, ἡ ὁποία ἐπικεντρώθηκε στήν εἰρήνη, τονίζοντας, ἐπίσης, καί τήν χριστιανική μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ μάρτυρος.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr/, https://www.youtube.com)

6) 20-09-2016 : Ἀδελφικός ἐναγκαλισμός Πάπα – Πατριάρχη

«Δέν ὑπάρχει θεός τοῦ πολέμου», δήλωσε ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, μέ ἀναφορά στό κύριο μήνυμα τῆς ἡμέρας προσευχῆς ὑπέρ τῆς εἰρήνης, ἡ ὁποία ὀργανώθηκε στήν Ἀσίζη.

«Εἴμαστε στήν Ἀσίζη, ὄχι γιά κάποιο θέαμα, ἀλλά γιά νά προσευχηθοῦμε ὑπέρ τῆς εἰρήνης», πρόσθεσε ὁ ποντίφικας. Στήν συνάντηση μέ θέμα : «Δίψα γιά εἰρήνη. Θρησκεῖες καί πολιτισμοί σέ διάλογο» συμμετέχουν συνολικά 500 θρησκευτικοί ἡγέτες, ἀλλά καί ἐκπρόσωποι τοῦ χώρου τοῦ πολιτισμοῦ καί τῶν κρατικῶν θεσμῶν.

Κατά τό γεῦμα, πού προσέφερε ἡ κοινότητα τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου, πού συνδιοργάνωσε τήν ἡμέρα προσευχῆς, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἀγκάλιασε θερμά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος συμμετέχει στήν πρωτοβουλία.

«Σήμερα βρισκόμαστε ὅλοι ἐδῶ, γιά νά γιορτάσουμε τά 25 χρόνια ἀπό τήν ἐκλογή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἦταν πάντα στήν ὑπηρεσία τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, χωρίς καμμία ἄλλη φιλοδοξία καί ἐπιδίωξη», δήλωσε κατά τό γεῦμα, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς κοινότητας τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου Mάρκο Ἰμπαλιάτσο. Παράλληλα προσφέρθηκε στόν Πατριάρχη ἕνα δέντρο ἐλιᾶς, διεθνές σύμβολο τῆς εἰρήνης.

«Δέν ὑπάρχει εἰρήνη χωρίς ἀμοιβαῖο σεβασμό, χωρίς δικαιοσύνη καί χωρίς καρποφόρα συνεργασία ἀνάμεσα σέ ὅλους τούς λαούς τοῦ πλανήτη μας», τόνισε παράλληλα μέ τήν παρουσία του στήν Ἀσίζη, τήν πόλη τοῦ «ἁγίου» Φραγκίσκου, ὁ Πατριάρχης.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κάλεσε ὅλους τούς θρησκευτικούς ἡγέτες νά καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια κατά τοῦ ἐξτρεμισμοῦ, ὥστε νά ἀπομονωθοῦν οἱ φονταμενταλιστές καί νά ἐνισχυθεῖ ἕνας πραγματικός, πολύτιμος καί ζωντανός διάλογος.

(ΠΗΓΗ : http://www.real.gr)

7) 18/21-09-2016 : Ὁ Πατριάρχης στήν Ἀσσίζη – Τό χρονικό τῆς ἐπίσκεψης

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου (Sant´ Egidio), ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησε μεταξύ 18-21 Σεπτεμβρίου ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Ἀσσίζην Ἰταλίας, πρός συμμετοχήν εἰς τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, ὁμοῦ μετά τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀσσίζης καί τῆς Κοινότητος τῶν Φραγκισκανῶν, πέμπτην διεθνῆ Συνάντησιν Θρησκειῶν διά τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ. Ἡ διοργάνωσις αὕτη εἶχεν ὡς θέμα «Δίψα διά τήν Εἰρήνην. Θρησκεῖαι καί Πολιτισμοί ἐν διαλόγῳ».

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἀφίχθη εἰς Περούτζια, ὅπου ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης Γενναδίου καί ἐκπροσώπων τῶν προσκαλεσάντων Αὐτόν. Ἀκολούθως μετέβη καί ὡμίλησεν εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως, εἰς ἥν παρέστη ὁ Ἐξοχ. κ. Sergio Mattarella, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἰταλίας, καί πολλαί ὑψηλαί προσωπικότητες ἀπό διαφόρους Χώρας.

Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Πρόεδρος Mattarella ἐπαρασημοφόρησε τόν Πατριάρχην διά τῆς ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας «Ἰππότης τοῦ Μεγαλοσταύρου».

Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ «Sant´ Egidio» Δρος AndreaRiccardi, εἰς ὅ συμμετέσχε καί ἡ Α. Ὑψηλότης ὁ Μέγας Δούξ τοῦ Λουξεμβούργου κ. Ἑρρίκος μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.

Τήν Δευτέραν, 19ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Περούτζια (SanLorenzo) ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν πλῆθος πιστῶν καί πολλῶν ἐπισήμων μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. GualtieroBassetti, Ἀρχιεπίσκοπον τῆς πόλεως, ὅστις Τόν προσεφώνησε κατά τήν διάρκειαν τελετῆς καί προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Ἀκολούθως, μετέβη εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῆς πόλεως, ἔνθα προσεκύνησε καί μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Μητροπολίτου Γενναδίου ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας πιστούς.

Μετά ταῦτα, ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί παρουσίᾳ πλήθους Κληρικῶν, Ἀκαδημαϊκῶν καί λοιπῶν ἐπισήμων, ἐγένετο ἡ ἀνακήρυξις τοῦ Πατριάρχου εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Διεθνῶν Σχέσεων καί Συνεργασίας διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Περούτζια. Κατά τήν ἐπίσημον τελετήν ὡμίλησαν οἱ Ἐλλογ. Δρ Giovanni Paciullo, Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. GualtieroBassetti, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής AndreaRiccardi, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. MarcoImpagliazzo, Πρόεδρος τοῦ Sant´ Egidio, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναπτύξας εἰς τήν ὁμιλίαν Του τήν σημασίαν τοῦ Διαλόγου. Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἵδρυμα «Casa Monteripido».

Τό ἀπόγευμα, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως ἐν Ἀσσίζῃ, εἰς ἰδιαίτερον «πάνελ» καί τῇ συμμετοχῇ ἑκατοντάδων ἀκροατῶν, ἐγένετο πανηγυρική καί λίαν τιμητική ἐκδήλωσις μέ θέμα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, 25 ἔτη εἰς τήν διακονίαν τῶν Χριστιανῶν καί τοῦ κόσμου» ἐν μεγαλοπρεπεῖ αἰθούσῃ τῆς Μονῆς τῶν Φραγκισκανῶν. Κατ᾿ αὐτήν ὡμίλησαν ἡ Α. Χάρις, ὁ προεδρεύσας τῆς ἐκδηλώσεως Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ. JustinPortalWelby, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. WalterKasper, ὁ ἱστορικός Ἐλλογ. κ. AndreaRiccardi, ὁ Ἐξοχ. κ. Mario Giro, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας, ὁ Σοφολ. κ. DavidRosen, πρ. Ἀρχιρραββῖνος τῆς Ἰρλανδίας, καί ὁ Πατριάρχης εὐχαριστήσας διά τάς τιμάς.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ ὡς ἄνω Μονῇ ὁμοῦ μετά τοῦ ὀλίγον ἐνωρίτερον ἀφιχθέντος Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου καί πολλῶν μελῶν τῆς Διασκέψεως, καθ᾿ ὅ ἡ διοίκησις τῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην συμβολικόν δῶρον καί ἐξέφρασε διά θερμῶν λόγων τάς εὐχάς της διά τήν συμπλήρωσιν 25ετοῦς εὐκλεοῦς Πατριαρχείας. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ᾽ ἰδίαν συνάντησιν μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα ἐν τῷ κοινῷ αὐτῶν καταλύματι.

Τό ἀπόγευμα, ἐγένετο εἰδική τελετή-προσευχή τῶν χριστιανῶν διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, ἐν τῇ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, εἰς ἥν προέστη ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας, ὡς καί πλῆθος ἐπισήμων καί μελῶν τῆς Διασκέψεως. Κατ᾽ αὐτήν ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἰταλιστί, ὁμοίως δέ κατά τήν καταληκτήριον ἐκδήλωσιν τῆς Διασκέψεως ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ Ναοῦ ἀπηύθυνε Μήνυμα διά τήν ἀναγκαιότητα τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐπηκολούθησεν ἡ ὑπογραφή ὑπό πάντων τῆς Διακηρύξεως τῆς αἰσίως ληξάσης Διεθνοῦς ταύτης Διασκέψεως.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

8) 29-09-2016 : Ἀντιπροσωπεία τῆς «Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας» τῆς Γερμανίας στό Φανάρι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν :

Ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Γερμανίας, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δρος Heinrich Bedford – Strohm, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, τοῦ Αἰδεσιμολ. Ἱερέως Δρος κ. Martin Illert καί τῆς Εὐγεν. κ. Petra Bosse – Huber, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ Βαρθολομαίου. Ἡ Ἀντιπροσωπεία τήν Πέμπτην, 29ην τ. μ., συνειργάσθη μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Τό ἀπόγευμα δέ τῆς αὐτῆς ἡμέρας μετέβη εἰς Diyarbakır τῆς Νοτιοανατολικῆς Τουρκίας πρός ἐπίσκεψιν καταυλισμῶν προσφύγων.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

9) 29-09-2016 : Πρόσκληση στόν Πατριάρχη γιά τήν 500ή ἐπέτειο τῆς Μεταρρύθμισης

«Γιά μᾶς θά εἶναι μιά ἰδιαίτερη τιμή, ἐάν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Α΄ ἔλθει τόν Μάιο τοῦ 2017 στή Βιτεμβέργη καί τό Τύμπιγκεν γιά τούς ἑορτασμούς τῶν 500 χρόνων τῆς θρησκευτικῆς μεταρρύθμισης», (δηλαδή τῆς θυροκόλλησης τῶν 95 θέσεων τοῦ Λούθηρου στόν καθεδρικό ναό τῆς Βιτεμβέργης), δήλωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας Χάινριχ Μπέντφορντ-Στρόμ κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν Κωνσταντινούπολη.

Τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί ἐπικεφαλῆς ἐπίσκοπος Ἐξωτερικῶν καί Οἰκουμενικῶν ὑποθέσεων Πέτρα Μπόσε-Χούμπερτ εὐχαρίστησαν τόν Πατριάρχη γιά τήν ἐγκάρδια ὑποδοχή καί ἐξέφρασαν τήν ἐκτίμησή τους γιά τήν συσχέτιση τῆς πνευματικότητας μέ τήν οἰκολογική δράση, τήν ὁποία ἐνσαρκώνει μέ ἀξιοθαύμαστο τρόπο. Ἀμφότεροι οἱ ἐπισκέπτες ὑπογράμμισαν ἐπίσης τήν οἰκουμενική σημασία τῶν ἀποφάσεων τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου τόν περασμένο Ἰούνιο, στήν ὁποία ἔλαβε μέρος ὡς ἐπίτιμος προσκεκλημένος ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας Χάινριχ Μπέντφορντ-Στρόμ.

«Ὑπῆρξαν σημαντικά μηνύματα γιά τήν ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν εὐαγγελικῶν καί τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἰδίως δέ στό κείμενο τῆς Συνόδου καί ὡς πρός τίς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τίς ἄλλες ἐκκλησίες», ὅπως δήλωσαν μετά τήν συνάντησή τους μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο Α΄.

«Ἡ Εὐαγγελική Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας (EKD) διεξάγει ἀπό τό 1969 διμερή θεολογικό διάλογο μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἡ πρόσκληση στή Βιτεμβέρη καί στό Τύμπιγκεν ἔρχεται νά ὑπενθυμίσει τίς πρῶτες ἐπαφές τῶν δύο ἐκκλησιῶν, τῆς Μεταρρυθμιστικῆς καί της Ὀρθόδοξης, τήν ὁποία ξεκίνησαν οἱ θεολόγοι Μάρτιν Κρούσιους καί Γιάκομπ Ἀντρέε τό 1573 μέ τήν ἀνταλλαγή ἐπιστολῶν μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἱερεμία Β΄», ἀναφέρεται στή σχετική ἀνακοίνωση τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας (EKD).

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

10) 22-10-2016 : Ἐγκύκλιος Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (32, 3130, 292827262524232221201918171615141312111098765, 4321)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra