Επικαιρότητα

Οικουμενιστής και ο νέος Μητροπολίτης Γαλλίας

εικόνα άρθρου: Οικουμενιστής και ο νέος Μητροπολίτης Γαλλίας

Συμπροσευχήθηκε φιλοξενούμενος σε παπικό ναό με παπικούς, κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του Εσπερινού…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η πληροφορία μας ήλθε απευθείας από το επίσημο site της Μητροπόλεως Γαλλίας.

Δεν είχαμε, είναι η αλήθεια, κάποια ελπιδοφόρα ένδειξη πως ο νέος Μητροπολίτης Γαλλίας Δημήτριος (Πλουμής) θα αποδειχθεί παραδοσιακός, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε τα έργα του.

Δυστυχώς, όπως ακριβώς και ο προκάτοχός του, νυν Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, που έγινε γνωστή και εκτός Γαλλίας, μας απογοήτευσε οικτρά.

Η απογοήτευσή μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ο Μητροπολίτης Γαλλίας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Προφήτου Ηλιού Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης τον μακαριστό γέροντά μας, πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Μανώλη, αλλά δυστυχώς δεν πήρε ΤΙΠΟΤΑ.

Αν μη τι άλλο θα δώσει λόγο στον Άγιο Προφήτη Ηλία, που τον διακόνησε στα σπουδαστικά του χρόνια σαν εκκλησιαστικός, στις ολονύχτιες αγρυπνίες.

Δυστυχώς η αστάθεια, η επιφανειακή προσέγγιση και η επιπόλαιη τότε στάση του, που τη δικαιολογούσε πάντοτε με αγάπη ο άγιος γέροντάς μας,  φαίνεται πως δεν “θεραπεύθηκαν” ακόμα.

Η νεανική παρρησία που τον ήθελε, αμούστακο παιδάκι, λαϊκό ακόμα, να κουνάει το δάχτυλο σε νεωκόρους, σε ψάλτες, ακόμα και στον ίδιο τον Ιερέα (και Ιερατικώς προϊστάμενο και πνευματικό) στον Προφήτη Ηλία, η απωθητική νεανική έπαρση και σκληρότητα, δε δουλεύτηκε.

Έγινε αποκρουστική φιλαρχία και Οικουμενιστικό πνεύμα.

Τέτοιους “ξερόλες” που κουνάνε το δάχτυλο αδιακρίτως στον πιστό λαό, αυτούς αρπάζουν οι “recruiters” του Φαναρίου και τους προβιβάζουν. Αυτούς που νιώθουν αφεντικά από τα γεννοφάσκια τους.

Οπωσδήποτε, αν αναζητήσουμε μαρτυρίες από την διακονία του στη Μασσαλία τα τελευταία πέντε έτη, θα βρούμε στα έργα του όλες εκείνες τις οικουμενιστικές πρακτικές που λανσάρονται από το “σβησμένο” Φανάρι ως “εν αγάπη πρακτικές καλής συνεργασίας”.

Η αλληλοπαραχώρηση ναών για την τέλεση ακολουθιών και εκδηλώσεων αλλά  και της Θείας Λειτουργίας μεταξύ Ορθοδόξων και αιρετικών και οι  συμπροσευχές για “ψύλλου πήδημα” έχουν πλέον εμπεδωθεί από τους Έλληνες της ομογένειας ανά τον κόσμο ως κατ’ οικονομίαν αποδεκτές πρακτικές.

Εμείς πάλι θα επιμείνουμε στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, παραθέτοντας την τεκμηρίωση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς:

“Την στάσιν της έναντι των αιρετικών – και αιρετικοί είναι όλοι οι μη Ορθόδοξοι – η Εκκλησία του Χριστού έχει καθορίσει άπαξ δια παντός, δια των Αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, δηλαδή δια της αγίας Θεανθρωπίνης Παραδόσεως, της μοναδικής και αναλλοιώτου.

Συμφώνως προς αυτήν την στάσιν, εις τους Ορθοδόξους είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών. Διότι «τις μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ; η τις μερίς πιστώ μετά απίστου;» (Β΄ Κορινθ. 6, 14-15).

Ο 45ος κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει: “Επίσκοπος η πρεσβύτερος…, αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω· ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω” . Αυ­τός ο ι­ε­ρός Κα­νών των α­γί­ων Α­πο­στό­λων δεν προσ­δι­ο­ρί­ζει ποί­α α­κρι­βώς προ­σευ­χή η α­κο­λου­θί­α α­πα­γο­ρεύ­ε­ται, αλ­λά α­πα­γο­ρεύ­ει κά­θε κοι­νήν με­θ’ αι­ρε­τι­κών προ­σευ­χήν, έ­στω και την κα­τ’ ι­δί­αν (“συ­νευ­ξά­με­νος”­).

Εις δε τας οι­κου­με­νι­στι­κάς κοι­νάς προ­σευ­χάς μή­πως δεν γί­νων­ται και α­δρό­τε­ρα και ευ­ρύ­τε­ρα τού­των; Ο 32ος  κα­νών της εν Λα­ο­δι­κεί­α Συ­νό­δου ο­ρί­ζει· «Ό­τι ου δεί αι­ρε­τι­κών ευ­λο­γί­ας λαμ­βά­νειν, αί­τι­νές ει­σιν α­λο­γί­αι μάλ­λον η ευ­λο­γί­αι». Μή­πως ό­μως δεν συμ­βαί­νει εις τας κοι­νάς οι­κου­με­νι­στι­κάς συ­ναν­τή­σεις και συμ­προ­σευ­χάς να ευ­λο­γούν αι­ρε­τι­κοί ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κοί ε­πί­σκο­ποι και ι­ε­ρείς, προ­τε­στάν­ται πά­στο­ρες, α­κό­μη δε και γυ­ναίκ­ες; (­!­).

Αυ­τοί και ό­λοι οι άλ­λοι σχε­τι­κοί κα­νό­νες των αγίων Α­πο­στό­λων και των α­γί­ων Πα­τέ­ρων ί­σχυ­ον ό­χι μό­νον κα­τά την πα­λαι­άν ε­πο­χήν, αλ­λ’ ε­ξα­κο­λου­θούν να εί­ναι εν α­πο­λύ­τω ι­σχύ­ϊ και σή­με­ρον, δι’ ό­λους η­μάς τους συγ­χρό­νους ορ­θο­δό­ξους Χρι­στι­α­νούς. 

Ισχύουν αναμφιβόλως και δια την θέσιν μας έναντι των ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών. Διότι ο μεν ρωμαιοκαθολικισμός είναι πολλαπλή αίρεσις, περί δε του προτεσταντισμού τι να είπωμεν; Καλλίτερον να μη ομιλώμεν”.

(χαρακτηριστική φωτογραφία από το από το επίσημο site της Μητροπόλεως Γαλλίας.)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Παρουσία παπικών η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Γαλλίας
Πιστός στην παναίρεση ο Γαλλίας Εμμανουήλ
– Γαλλίας Εμμανουήλ σε οικουμενιστική δέηση για τη φύση [ΒΙΝΤΕΟ]

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Η Αλβανία ψηφίζει νόμο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, γυρνώντας την πλάτη στις θρησκείες

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προωθεί στη Βουλή της γείτονος όρος ψήφιση, μέσω της Υπουργού παιδείας, χωρίς τη συμμετοχή στη διαβούλευση εκπροσώπων των πέντε επίσημων θρησκειών της χώρας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.