“Και δε τα λέω τώρα αυτά για να απαλλάξω το διάβολο από τα εγκλήματα της απάτης, αλλά επειδή θέλω να δείξω ότι, εάν δεν έπεφταν με τη θέλησί τους, κανένας δε θα μπορούσε να τους καταβάλη”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Αναδημοσιεύουμε από το τεράστιο υλικό του παλαιού και ανενεργού πλέον, Ιστολογίου μας Κατάνυξις (https://www.katanixis.gr/), που αποτελεί ανυπολόγιστο πλούτο παρακαταθήκης και ενημέρωσης.


Ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ο διάβολος και η μαγεία “εάν δεν επέτρεπε ο Θεός, δε θα πλησίαζε τον Αδάμ”

 Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Λένε μερικοί ότι, αν ο Θεός δεν επέτρεπε, δε θα μπορούσε ο διάβολος να πλησιάση τον πρώτο άνθρωπο και δε θα μπορούσε να τον εξαπατήση. Αλλά ούτε και ο Αδάμ θα μπορούσε να αντιληφθή πόσο μεγάλο αγαθό ήταν αυτό που είχε και δε θα μπορούσε ούτε και από εκείνην την υπερηφάνεια να απαλλαχτή.
Διότι εκείνος, που έκρινε τον εαυτό του άξιο για μία τόσο μεγάλη τιμή, ώστε να περιμένη να γίνη και θεός, τι δε θα τολμούσε να κάνη εάν δε σωφρονιζόταν με την τιμωρία;

Ας υποθέσουμε ότι ο διάβολος ούτε τον είχε συμβουλέψει κάτι παρόμοιο, ούτε συνωμίλησε με την Εύα για το ξύλο της ζωής˙ άραγε θα μπορούσαν να μείνουν αναμάρτητοι, εάν δε συνέβαινε αυτό; Δεν μπορούμε να το ισχυρισθούμε.
Διότι αυτός που με τόση ευκολία πίστεψε στα λόγια της γυναίκας, αυτός, ακόμη και διάβολος να μην υπήρχε, πολύ γρήγορα και με τη θέλησι του θα μπορούσε να κάνη την αμαρτία˙ και αυτό θα ήταν για τον ίδιο αφορμή μεγαλύτερης τιμωρίας.

Αλλά και τώρα δεν οφείλεται όλο το γεγονός μόνο στην απάτη του διαβόλου, αλλά και η γυναίκα κατέπεσε, αφού νικήθηκε από την επιθυμία της.  Και αυτό μας το φανέρωσε η Γραφή λέγοντας: «Και είδεν η γυνή ότι καλόν το ξύλον εις βρώσιν, και ότι αρεστόν τοις οφθαλμοίς ιδείν, και ωραίον του κατανοήσαι˙ και λαβούσα του καρπού αυτού έφαγε», δηλαδή˙ «Και είδε η γυναίκα ότι το ξύλο ήταν καλό για να το φάη και ότι ήταν ευχάριστο στα μάτια να το βλέπη και ωραίο να την οδηγήση στη γνώσι˙ και αφού έλαβε τον καρπό του έφαγε» (Γέν. 3,6).
Και δε τα λέω τώρα αυτά για να απαλλάξω το διάβολο από τα εγκλήματα της απάτης, αλλά επειδή θέλω να δείξω ότι, εάν δεν έπεφταν με τη θέλησί τους, κανένας δε θα μπορούσε να τους καταβάλη. Διότι αυτός, που με τόση ευκολία καταδέχθηκε την απάτη από άλλον, αυτός και πριν από την απάτη περνούσε τις μέρες του με αδιαφορία και χαυνότητα. Ούτε βέβαια θα μπορούσε να έχη τέτοια αποτελέσματα, εάν συνομιλούσε με μία ψυχή που διατηρούσε την πνευματική της διαύγεια και εγρήγορσι. 
(ο π. ΕΠΕ 29, 54-56 PG 47,435)

«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ»  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΥΠΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Έκδοσις:  Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου
Νέα Σκήτη Αγίου Όρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ